Vil Danmark virkelig den 3. verdenskrig?

Von Published On: 20. Februar 2017Kategorien: Allgemein

Mit navn er Klaus Hanten, født i 1958 og opvokset i Flensborg. Min mor var dansker, min far tysker og de lærte hinanden at kende under krigen, hvor min far var soldat i Aarhus. Dette førte til, som også hos så mange andre kvinder efter krigen, at min mor blev klippet og spyttet på, og andre menneskeforagtende uhyrligheder, af hendes venner og bekendte. Kærligheden var dog stærkere og mine forældre flyttede efter krigen til noget fjernt familie i en lille landsby tæt ved den schweiziske grænse, da min far, som menig tysk soldat, ikke kunne få opholdstilladelse i Danmark. Min fars hjem, Düsseldorf, var sønderbombet den 12.juni 1943 af krigsforbryder Churchill´s 225.000 brandbomber med utallige civile ofre til følge.

 

Churchill var krigsforbryder og massemorder, da han også i de sidste måneder i anden verdenskrig bombede civile i militærstrategisk uvigtige byer for at knække den tyske moral en gang for alle. I 1939 udtalte han, at det tyske folk skal udraderes. Forsvarsløse Dresden f.eks. blev den 13./14./15. februar udsat for brandbombning, der kostede flere hundredtusinde børn, kvinder og gamle livet.   

Tragedierne i min familie fra den tid fik mig til at hade krig, vold og våben og 1976 blev jeg anerkendt som tysk militærnægter på et plejehjem i Flensborg. I denne tid begyndte jeg faktisk at være lidt stolt af mit daværende fædreland med den grumme fortid, stolt, fordi Tyskland har forankret i § 26 i den tyske grundlov, at der aldrig mere må føres angrebskrige fra tysk jord og at Tyskland heller ikke må deltage i angrebskrige planlagt af andre lande. Ifølge Tysklands Strafgesetzbuch § 80 vil en person der bryder denne lov blive fængslet for livstid. NATO og FN ønskede dog efterhånden mere og mere hjælp fra tyskernes side og lige så stille blev tyske soldater indlemmet i udenlandske konflikter, hvor de optrådte med fredsbevarende styrker. Men i 1999 blev Tyskland involveret i den illegale (uden FN-mandat) Kosovo-krig med 500 indsatse af den tyske Luftwaffe. Indsatsen blev voldsomt diskuteret i det tyske parlament, men efter 9/11 blev tyske soldater sendt til Afghanistan og Irak uden større debatter. Den 1.1.2017 blev loven i omtalte Strafgesetzbuch sløjfet og tyske soldater medvirker fra i år på lige fod som de andre NATO-lande. Min stolthed for Tyskland er dermed forsvundet.

 

Min store bekymring er nu den aldrig, siden 1945, set større optrapning af militær og militærgrej langs den russiske grænse. Tusindvis af kampvogne er sendt til NATO-”øvelse” til Polen for derefter at blive sendt permanent til de baltiske lande og fortrinsvis Ukraine. Danmarks Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) sagde til Berlingske, at Danmark er nødt til at opruste kraftigt, så man sammen med forsvarsalliancen NATO kan imødegå præsident Putins russiske aggressioner, der også retter sig ”direkte mod Danmark”. Hvad er det for trusler fra Putins side? Hvornår er de blevet ytret? Hvad interesse skulle russerne have i at angribe Danmark? Hvad har Danmark som kunne være interessant for Rusland?

 

I et interview med Politiken i maj 2016 sagde den russiske ambassadør Mikhail Vanin: »Danmark fører hele tiden an i enhver antirussisk kampagne. Når der er sanktioner mod Rusland, er Danmark blandt de første. Hvis det gælder at sende styrker til Ruslands grænse, er Danmark foran. Hvis det gælder om at strides med Rusland i multinationale organisationer, er Danmark igen med i klubben af … jeg vil ikke sige ’fjender’, men … lande, som er meget fjendtlige«, siger Mikhail Vanin.

 

Den kolde krig sluttede for godt 25 år siden og den gamle trussel var fuldstændig glemt. Danmark og andre europæiske lande kunne ånde lettet op. Danske og russiske virksomheder fandt hurtig sammen for at begynde et for alle parter lovende samarbejde. Afslutningen på den kolde krig og opløsningen af Warszawa-pagten i 1991 fjernede NATO’s primære modstander. Dette gav dog anledning til at udvide NATO´s aktiviteter i Østeuropa. Den første udvidelse af NATO efter den kolde krig skete med genforeningen af Tyskland 3. oktober 1990 efter Berlinmurens fald. Det tidligere Østtyskland (sovjetisk sektor) blev indlemmet til Vest-Tyskland og dermed også af NATO-alliancen. For at sikre en sovjetisk godkendelse af et forenet Tyskland, der fortsat var en del af NATO, blev det aftalt, at udenlandske tropper og atomvåben ikke måtte udstationeres i Østtyskland, og at NATO aldrig ville blive udvidet længere østpå. Dette løfte blev brudt på behørig vis af NATO og Rusland kunne selvfølgelig ikke stole på NATO’s udsagn og kontrakter længere.

 

Hvad er det der har gjort, at danskerne har den negative mening om Rusland? Der bliver hurtigt svaret, at Ruslands krige i Tjetjenien, Georgien, Krim og for nylig Syrien har givet udslaget. Krige, som fik stor opmærksomhed i de danske medier. Men når man prøver at undgå vestlig presse- og TV-omtaler finder man ret hurtig ud af, at det i virkeligheden er vesten selv med CIA i spidsen, som er ophavsmænd til de humanitære tragedier der har fundet sted i de ovenstående konflikter.   

 

Modsat USA har Rusland aldrig ført angrebskrige uden at blevet bedt om hjælp fra partnerlande. I USA´s 240-årige historie har USA ført 220 angrebskrige rundt omkring i verden. Angrebskrige, fordi USA aldrig er blevet angrebet af et andet land. USA er det eneste land i verden, der nogensinde har smidt atombomber og de vil formodentlig være klare til det igen. USA er nu ved at optrappe en krig i Europa, som man sagtens allerede nu kan kalde begyndelsen til 3. verdenskrig.

 

USA/NATO fører en slags ”poking-the-bear-taktik, hvor man bliver ved med at provokere Rusland indtil Putin bliver rasende nok til at reagere på angrebene. På det tidspunkt vil USA så kunne vise resten af verden, hvor farlig Rusland er og vil få accept til at sende de første bomber over russisk område. Skulle der f.eks. ved en ”fejltagelse” blive sendt et missil over grænsen fra Ukraine har Rusland udtalt, at de ikke vil sende bomber mod Ukraine, hvor 1/5 af befolkningen er russiske, men vil svare igen ved at sende et angreb til et af NATO-landene.

 

Kigger man på NATO-traktaten fra 1949 står der i Artikel 1: Deltagerne forpligter sig til som foreskrevet i De Forenede Nationers pagt at bilægge enhver international stridighed, i hvilken de måtte blive indblandet, ved fredelige midler på en sådan måde, at mellemfolkelig fred og sikkerhed såvel som retfærdighed ikke bringes i fare, og til i deres mellemfolkelige forhold at afstå fra trusler eller magtanvendelse på nogen måde, som er uforenelig med De Forenede Nationers formål.

 

Dét, hvad NATO har gang i nu, støder så meget mod deres egen traktat. Oveni det fører USA illegale angrebskrige uden FN-mandat. Vil Danmark virkelig ofre 40 milliarder danske skattekroner årligt på denne forbryderorganisation, og de ansvarlige politikere selv være krigsforbrydere – uden dog selv at kunne straffes? Iflg. artikel 13 i traktaten ”kan ethvert deltagerland ophøre med at være deltager ét år efter, at det har opsagt traktaten ved meddelelse til Amerikas Forenede Staters regering, som vil underrette de andre deltagerlandes regeringer om deponeringen af hver enkelt opsigelse”.

 

Så Danmark, lad os give vores børn og børnebørn et trygt sted at bo ved at forsvare vores egne indenfor grænserne og ikke føre illegale angrebskrige rundt omkring i verden. Pengene kan med sikkerhed gavne vores ældre og syge mere end at proppe dem i fortrinsvis amerikanske våbenindustri. Danmark havde nogle fine handelsaftaler med Rusland, som nu er tilintetgjort pga. NATO-medlemskab og EU-embargoer.

 

Vil Danmark virkelig den 3. verdenskrig?

Von Published On: 20. Februar 2017Kategorien: Allgemein

Mit navn er Klaus Hanten, født i 1958 og opvokset i Flensborg. Min mor var dansker, min far tysker og de lærte hinanden at kende under krigen, hvor min far var soldat i Aarhus. Dette førte til, som også hos så mange andre kvinder efter krigen, at min mor blev klippet og spyttet på, og andre menneskeforagtende uhyrligheder, af hendes venner og bekendte. Kærligheden var dog stærkere og mine forældre flyttede efter krigen til noget fjernt familie i en lille landsby tæt ved den schweiziske grænse, da min far, som menig tysk soldat, ikke kunne få opholdstilladelse i Danmark. Min fars hjem, Düsseldorf, var sønderbombet den 12.juni 1943 af krigsforbryder Churchill´s 225.000 brandbomber med utallige civile ofre til følge.

 

Churchill var krigsforbryder og massemorder, da han også i de sidste måneder i anden verdenskrig bombede civile i militærstrategisk uvigtige byer for at knække den tyske moral en gang for alle. I 1939 udtalte han, at det tyske folk skal udraderes. Forsvarsløse Dresden f.eks. blev den 13./14./15. februar udsat for brandbombning, der kostede flere hundredtusinde børn, kvinder og gamle livet.   

Tragedierne i min familie fra den tid fik mig til at hade krig, vold og våben og 1976 blev jeg anerkendt som tysk militærnægter på et plejehjem i Flensborg. I denne tid begyndte jeg faktisk at være lidt stolt af mit daværende fædreland med den grumme fortid, stolt, fordi Tyskland har forankret i § 26 i den tyske grundlov, at der aldrig mere må føres angrebskrige fra tysk jord og at Tyskland heller ikke må deltage i angrebskrige planlagt af andre lande. Ifølge Tysklands Strafgesetzbuch § 80 vil en person der bryder denne lov blive fængslet for livstid. NATO og FN ønskede dog efterhånden mere og mere hjælp fra tyskernes side og lige så stille blev tyske soldater indlemmet i udenlandske konflikter, hvor de optrådte med fredsbevarende styrker. Men i 1999 blev Tyskland involveret i den illegale (uden FN-mandat) Kosovo-krig med 500 indsatse af den tyske Luftwaffe. Indsatsen blev voldsomt diskuteret i det tyske parlament, men efter 9/11 blev tyske soldater sendt til Afghanistan og Irak uden større debatter. Den 1.1.2017 blev loven i omtalte Strafgesetzbuch sløjfet og tyske soldater medvirker fra i år på lige fod som de andre NATO-lande. Min stolthed for Tyskland er dermed forsvundet.

 

Min store bekymring er nu den aldrig, siden 1945, set større optrapning af militær og militærgrej langs den russiske grænse. Tusindvis af kampvogne er sendt til NATO-”øvelse” til Polen for derefter at blive sendt permanent til de baltiske lande og fortrinsvis Ukraine. Danmarks Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) sagde til Berlingske, at Danmark er nødt til at opruste kraftigt, så man sammen med forsvarsalliancen NATO kan imødegå præsident Putins russiske aggressioner, der også retter sig ”direkte mod Danmark”. Hvad er det for trusler fra Putins side? Hvornår er de blevet ytret? Hvad interesse skulle russerne have i at angribe Danmark? Hvad har Danmark som kunne være interessant for Rusland?

 

I et interview med Politiken i maj 2016 sagde den russiske ambassadør Mikhail Vanin: »Danmark fører hele tiden an i enhver antirussisk kampagne. Når der er sanktioner mod Rusland, er Danmark blandt de første. Hvis det gælder at sende styrker til Ruslands grænse, er Danmark foran. Hvis det gælder om at strides med Rusland i multinationale organisationer, er Danmark igen med i klubben af … jeg vil ikke sige ’fjender’, men … lande, som er meget fjendtlige«, siger Mikhail Vanin.

 

Den kolde krig sluttede for godt 25 år siden og den gamle trussel var fuldstændig glemt. Danmark og andre europæiske lande kunne ånde lettet op. Danske og russiske virksomheder fandt hurtig sammen for at begynde et for alle parter lovende samarbejde. Afslutningen på den kolde krig og opløsningen af Warszawa-pagten i 1991 fjernede NATO’s primære modstander. Dette gav dog anledning til at udvide NATO´s aktiviteter i Østeuropa. Den første udvidelse af NATO efter den kolde krig skete med genforeningen af Tyskland 3. oktober 1990 efter Berlinmurens fald. Det tidligere Østtyskland (sovjetisk sektor) blev indlemmet til Vest-Tyskland og dermed også af NATO-alliancen. For at sikre en sovjetisk godkendelse af et forenet Tyskland, der fortsat var en del af NATO, blev det aftalt, at udenlandske tropper og atomvåben ikke måtte udstationeres i Østtyskland, og at NATO aldrig ville blive udvidet længere østpå. Dette løfte blev brudt på behørig vis af NATO og Rusland kunne selvfølgelig ikke stole på NATO’s udsagn og kontrakter længere.

 

Hvad er det der har gjort, at danskerne har den negative mening om Rusland? Der bliver hurtigt svaret, at Ruslands krige i Tjetjenien, Georgien, Krim og for nylig Syrien har givet udslaget. Krige, som fik stor opmærksomhed i de danske medier. Men når man prøver at undgå vestlig presse- og TV-omtaler finder man ret hurtig ud af, at det i virkeligheden er vesten selv med CIA i spidsen, som er ophavsmænd til de humanitære tragedier der har fundet sted i de ovenstående konflikter.   

 

Modsat USA har Rusland aldrig ført angrebskrige uden at blevet bedt om hjælp fra partnerlande. I USA´s 240-årige historie har USA ført 220 angrebskrige rundt omkring i verden. Angrebskrige, fordi USA aldrig er blevet angrebet af et andet land. USA er det eneste land i verden, der nogensinde har smidt atombomber og de vil formodentlig være klare til det igen. USA er nu ved at optrappe en krig i Europa, som man sagtens allerede nu kan kalde begyndelsen til 3. verdenskrig.

 

USA/NATO fører en slags ”poking-the-bear-taktik, hvor man bliver ved med at provokere Rusland indtil Putin bliver rasende nok til at reagere på angrebene. På det tidspunkt vil USA så kunne vise resten af verden, hvor farlig Rusland er og vil få accept til at sende de første bomber over russisk område. Skulle der f.eks. ved en ”fejltagelse” blive sendt et missil over grænsen fra Ukraine har Rusland udtalt, at de ikke vil sende bomber mod Ukraine, hvor 1/5 af befolkningen er russiske, men vil svare igen ved at sende et angreb til et af NATO-landene.

 

Kigger man på NATO-traktaten fra 1949 står der i Artikel 1: Deltagerne forpligter sig til som foreskrevet i De Forenede Nationers pagt at bilægge enhver international stridighed, i hvilken de måtte blive indblandet, ved fredelige midler på en sådan måde, at mellemfolkelig fred og sikkerhed såvel som retfærdighed ikke bringes i fare, og til i deres mellemfolkelige forhold at afstå fra trusler eller magtanvendelse på nogen måde, som er uforenelig med De Forenede Nationers formål.

 

Dét, hvad NATO har gang i nu, støder så meget mod deres egen traktat. Oveni det fører USA illegale angrebskrige uden FN-mandat. Vil Danmark virkelig ofre 40 milliarder danske skattekroner årligt på denne forbryderorganisation, og de ansvarlige politikere selv være krigsforbrydere – uden dog selv at kunne straffes? Iflg. artikel 13 i traktaten ”kan ethvert deltagerland ophøre med at være deltager ét år efter, at det har opsagt traktaten ved meddelelse til Amerikas Forenede Staters regering, som vil underrette de andre deltagerlandes regeringer om deponeringen af hver enkelt opsigelse”.

 

Så Danmark, lad os give vores børn og børnebørn et trygt sted at bo ved at forsvare vores egne indenfor grænserne og ikke føre illegale angrebskrige rundt omkring i verden. Pengene kan med sikkerhed gavne vores ældre og syge mere end at proppe dem i fortrinsvis amerikanske våbenindustri. Danmark havde nogle fine handelsaftaler med Rusland, som nu er tilintetgjort pga. NATO-medlemskab og EU-embargoer.