Dansk politik designes af lyssky tænketank

By Published On: 21. marts 2019Categories: Ikke-kategoriseret

I maj 2017 udgav den tjekkisk-registrerede tænketank, European Values Think Tank, (Tænketanken, Europæiske Værdier) en rapport med anbefalinger til at bekæmpe russisk propaganda og indflydelse i alle EU-landene.
Rapporten bærer titlen „Overview of countermeasures by the EU28 to the Kremlin’s subversion operations“ („Overblik over modforanstaltninger af de 28 EU-lande til Kremls undergravende operationer“) med en uddybende undertekst, „How do the EU28 perceive and react to the threat of hostile influence and disinformation operations by the Russian Federation and its proxies?“ (Hvordan opfatter og reagerer de 28 EU-lande på fjendtlig indflydelse og misinformationsoperationer udført af Rusland og dets stedfortrædere?)

Af rapporten fremgår, at det er et „robust dokumenteret faktum“, at Kreml benytter stadigt stigende aggressive midler til at destabilisere vestlige alliancer, underminere deres demokratiske systemer og skabe splid i civilsamfundet.
Ligeledes er der, ifølge rapporten, et krav om „et koordineret internationalt svar på den russiske aggression“, der dokumenteres med et åbent brev fra marts 2017 til EU’s udenrigskommissær, Federica Mogherini. Brevet er koordineret af European Values og kræver en tredobling af East StratCom, der er EU’s „sandhedsagentur“, som af flere iagttagere beskyldes for selv at drive propagandavirksomhed.

Hvor de i alt 122 underskrivere af brevet til Mogherini i rapporten deklareres som „sikkerhedseksperter“, så viser en gennemgang af listen, at de reelt udgør et bredt repræsentativt udsnit af organisationer og individer, der er kendte propagandister for et konfrontatorisk forhold til Rusland. Særligt ukrainere er overrepræsenteret i brevet til EU’s udenrigskommissær. Se billede med de ti personer som eksempel.
Af underskriverne er der kun to danskere, den ene en digter, der er aktiv i Ukraine-debatter, og den anden er journalist Niels Ivar Larsen, der underskriver som redaktør for Dagbladet Information.

 

   
Fra venstre: Anne Applebaum, Legatum Institute. Halya Coynash, Kharkiv Human Rights Protection Group (Ukraine). Alya Shandra, Euromaidan Press. Gustav Gresel, European Council on Foreign Relations. Fredrik Wesslau, European Council on Foreign Relations. Toomas Ilves, tidligere amerikansk propagandist for Radio Free Europe og præsident. Elliot Higgins, Bellingcat, Daniel Milo, GLOBSEC Policy Institute. Marina Iaroshevych, Ukrainian World Congress. Ben Nimmo, Atlantic Council.

Udover det åbne brev fra „sikkerhedseksperterne“ angives en stigende bekymring hos efterretningstjenester for russisk indflydelse. I anerkendelse af, at efterretningstjenester må operere i hemmelighed, fastslår rapporten,  at de har en „forpligtelse over for offentligheden“ til at skrive og advare om truslen i deres offentlige kommunikation, f.eks. årsrapporter.
Den årlige risikovurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har i tidligere udgaver nøgternt beskrevet Ruslands syn og opfattelser af sikkerhedssituationen, men i den seneste version fra december 2016 er „information“ for første gang blevet tilføjet som en sikkerhedsrisiko. (Se engelsk link).

Som noget nyt kan altså danske uafhængige bloggere betragtes som en sikkerhedsrisiko, indtil videre kun hvis de publicerer på et medie, der vurderes at være russisk statskontrolleret.

Karakter til Danmark

Indsatser og erkendelsen af trusselsniveauet vurderes i rapporten for hvert af de 28 EU-lande, herunder Danmark.
Der gives mellem 0 og 5 point på tre punkter, som er henholdsvis den politiske erkendelse af problemet, regeringens mod­foranstaltninger og efterretningsmæssige tiltag.
Politisk erkendelse vedrører områder som f.eks. en ros til, at den nyudnævnte forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, italesatte et hackerangreb, der fandt sted i 2015, og som han offentligt beskyldte Rusland for at stå bag, men som aldrig blev påtalt i officielle kanaler over for Rusland, fordi der ikke er beviser, hvilket forsvarsordfører Peter Juel Jensen (V) siden bekræftede over for TV2 NEWS.

 


Claus Hjort Frederiksen på TV2 NEWS, april 2017. Han fortæller om daglige hackerangreb fra Rusland og NATO-historien fra Der Spiegel. Og naturligvis Lisa-sagen fra Berlin.

 


Ifølge Venstres forsvarsordfører, Peter Juel Jensen, så ville det være ”fint” hvis man havde beviser for at Rusland har hacket det danske forsvar i 2015. TV2 NEWS, 24. april 2017.

Regeringsmæssige modforanstaltninger indebærer initiativer, såsom træning af de 200 soldater,  Danmark udstationerer i Estland,  til at håndtere „truslen fra russisk misinformation“. Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har adskillige gange henvist til en påstået falsk russisk historie om, at tyske NATO-soldater, udstationeret i Lithaun, hav­de voldtaget en mindreårig pige. Historiens eneste kilde er imidlertid en artikel i tyske Der Spiegel, der efterfølgende har opdateret sin rubrik og tilføjet en ansvarsfra­skrivelse om, at den alene baserede sig på en beskyldning fra NATO.
Artiklens titel er således ændret fra „Rusland angriber Bundeswehr med falske nyheder“ til „NATO mistænker Rusland for at stå bag falske nyheder om Bundeswehr“. (NATO vermutet Russland hinter Fake-News-Kampagne gegen Bundeswehr. Der Spiegel)
Statsfinansieret Sputnik News: „German Press Cries‚ Russia’ After Bundeswehr Faces Rape Allegation in Lithuania“.
Danmarks karakter i European Values-rapporten er altså baseret på forsvarsministerens udtalelser til offentligheden, der er baseret på udokumenterede påstande om hacking i 2015 og spredning af falske nyheder i form af et falsk brev om en voldtaget litauisk mindreårig pige.
I forbindelse med en aktindsigt har Forsvarsministeriet svaret, at de end ikke selv er i besiddelse af det falske brev, historien baserer sig på.
Den danske journalist, Jesper Tunell, vandt i 2009 Cavlingprisen for at afsløre, at Hjort Frederiksen som beskæftigelsesminister handlede lovstridigt, løj for Folketinget, og at dokumenter forsvandt fra hans ministerium. Til trods for dette, så er den eneste dokumentation i dag ministerens udtalelser fra et ministerium, der tidligere har fabrikeret beviser til en retssag („Jægerbogs-sagen“, red).
Her er Danmarks vurdering i European Values-rapporten: Danmark tildeles således totalt 8 point for sin indsats, hvilket lige akkurat placerer Danmark i den næsthøjeste gruppe af i alt seks, scoret efter amerikansk karakterskala fra A (bedst) til F (dumpet). Med blot et enkelt point mindre var Danmark havnet i gruppe C sammen med Spanien og Frankrig.
De baltiske lande får topkarakter i samtlige kategorier og sammen med Sverige scorer de som „fuldskala-krigere“, mens Grækenland og Cypern får dumpekarakter og benævnes som „Kreml-kollaboratører“. De øvrige landes placering kan ses via farvekoderne på kortet.

 


Grafisk representation. Oversigt over de 28 EU-landes modforanstaltninger over for Kremls undergravende operationer.

 

Påvirkningsinitiativer over for civilsamfundet

Rapporten fra European Values begrænser sig ikke til at analysere „erkendelsesniveauet“ mod Rusland i hvert land, men anviser konkrete initiativer i form af en 9-punkts plan med 13 konkrete forslag, der tilmed indeholder navngivne personer.
Da disse punkter er instrukser i at manipulere den offentlige mening, så er de i sig selv formuleret manipulerende. F.eks. er ordet ’faktatjek’ en eufemisme for ’politisk godkendte nyheder’, eller hvad en almindelig borger vil betegne som manipulation og propaganda.

 

Fakta: The European Values Think Tank er en tjekkisk NGO, etableret i 2005. Dens mål er at stimulere politisk kultur i både Tjekkiet og Europa. Den definerer „europæiske værdier“ som personlig frihed, menneskelighed, solidaritet, markedsøkonomi, demokrati og lov og orden. www.europeanvalues.net

Eksempler på gennemførte initiativer

Et af de konkrete forslag, som Danmark har opfyldt er at etablere en statsfinansieret faktatjekker som TjekDet. Formålet er at etablere „pålidelige folk“ som autoriteter, der også ser ud til at være uafhængige. Rapporten foreslår tilmed „in house-finansiering“ til medier, dvs. at man betaler for ansatte (agenter) i redaktioner på etablerede danske medier. Formålet er at sikre, der ikke publiceres nyheder, der modsiger European Values‘ dagsorden, og at sådanne kategoriseres som ’falske nyheder’.
Seniorforsker på Danmarks Institut for Internationale Studier (DIIS), Flemming Splidsboel Hansen, roses i rapporten og beskrives som velrenommeret. DIIS er til trods for statslig finansiering officielt en „uafhængig“ forskningsinstitution, og af den grund er Splidsboel måske den mest anvendte kommentator i danske medier om emner, der vedrører Rusland. Før Splidsboel kom til DIIS, arbejdede han for Forsvarets Efterretningstjeneste.

 


Perfekte match mellem „anbefalinger“ i European Values rapport og danske faktatjekkere, ”uafhængige institutioner” og public service.

DIIS afholdt i februar 2017 et arrangement, der præcis matcher et initiativ i European Values-rapporten. Splidsboel var her moderator for en event med den finske undersøgende journalist, Jessikka Aro, der arbejdede for den finske statskanal, YLE, men har været på ubetalt orlov, siden skandalen om hendes narkotikadom blev afsløret.
European Values anviser desuden projektet, StopFake, der officielt udspringer af ukrainsk aktivistdrevet journalistik og tilbageviser russisk propaganda og misinformation, men reelt er et efterretningsprojekt for at påvirke medier. Grafikken viser, hvordan „første skridt“ af European Values‘ handlingsplan matcher konkrete initiativer i Danmark.
De beskrevne initiativer er altså gennemført en-til-en i forhold til European Values‘ rapport. Rapporten blev publiceret på tænketankens konference, „StratCom Summit 2017“, hvoraf det fremgår, at 140 regeringsspecialister fra 27 lande deltog i den hemmelige del af mødet. At Danmark har deltaget med repræsentanter må derfor tages for givet.
Det fremgår af den fem dages lange konference, at NATO og NATO-borgere har været angrebet systematisk med misinformationskampagner under ledelse af aggressive regimer, hovedsageligt Rusland og Islamisk Stat, der nævnes side om side. Konferencen er finansieret af bl.a. USA og Storbritannien og er en erklæret platform for politikudvikling.

 

Kilder:

Overview of countermeasures by the EU28 to the Kremlin’s subversion operations, <http://www.europeanvalues.net/wp-content/uploads/2017/05/Overview-of-countermeasures-by-the-EU28-to-the-Kremlin%E2%80%99s-subversion-operations-1.pdf>
Den årlige Risikovurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), <https://fe-ddis.dk/Produkter/Risikovurderinger/Pages/Risikovurdering2016.aspx>
Bild: Nato vermutet Russland hinter Fake-News-Kampagne gegen Bundeswehr, <http://www.spiegel.de/politik/ausland/bundeswehr-fake-news-attacke-gegen-deutsche-soldaten-in-litauen-a-1134925.html>
Sputnik News: German Press Cries ‚Russia‘ After Bundeswehr Faces Rape Allegation in Lithuania, <https://sputniknews.com/europe/201702211050899949-lithuania-bundeswehr-rape-allegation/>
The Stratcom Summit 2017, <http://www.europeanvalues.net/stratcom-summit-2017/>

 

Denne tekst blev første gang offentliggjort på kommunikationsforum.dk den 27.10.2017 under følgende URL: <http://www.kommunikationsforum.dk/jesper-larsen-5/blog/afsloering-dansk-politik-designes-af-lyssky-taenketank-del-1> Licens: Jesper Larsen

 

Kilder:

Dansk politik designes af lyssky tænketank

By Published On: 21. marts 2019Categories: Ikke-kategoriseret

I maj 2017 udgav den tjekkisk-registrerede tænketank, European Values Think Tank, (Tænketanken, Europæiske Værdier) en rapport med anbefalinger til at bekæmpe russisk propaganda og indflydelse i alle EU-landene.
Rapporten bærer titlen „Overview of countermeasures by the EU28 to the Kremlin’s subversion operations“ („Overblik over modforanstaltninger af de 28 EU-lande til Kremls undergravende operationer“) med en uddybende undertekst, „How do the EU28 perceive and react to the threat of hostile influence and disinformation operations by the Russian Federation and its proxies?“ (Hvordan opfatter og reagerer de 28 EU-lande på fjendtlig indflydelse og misinformationsoperationer udført af Rusland og dets stedfortrædere?)

Af rapporten fremgår, at det er et „robust dokumenteret faktum“, at Kreml benytter stadigt stigende aggressive midler til at destabilisere vestlige alliancer, underminere deres demokratiske systemer og skabe splid i civilsamfundet.
Ligeledes er der, ifølge rapporten, et krav om „et koordineret internationalt svar på den russiske aggression“, der dokumenteres med et åbent brev fra marts 2017 til EU’s udenrigskommissær, Federica Mogherini. Brevet er koordineret af European Values og kræver en tredobling af East StratCom, der er EU’s „sandhedsagentur“, som af flere iagttagere beskyldes for selv at drive propagandavirksomhed.

Hvor de i alt 122 underskrivere af brevet til Mogherini i rapporten deklareres som „sikkerhedseksperter“, så viser en gennemgang af listen, at de reelt udgør et bredt repræsentativt udsnit af organisationer og individer, der er kendte propagandister for et konfrontatorisk forhold til Rusland. Særligt ukrainere er overrepræsenteret i brevet til EU’s udenrigskommissær. Se billede med de ti personer som eksempel.
Af underskriverne er der kun to danskere, den ene en digter, der er aktiv i Ukraine-debatter, og den anden er journalist Niels Ivar Larsen, der underskriver som redaktør for Dagbladet Information.

 

   
Fra venstre: Anne Applebaum, Legatum Institute. Halya Coynash, Kharkiv Human Rights Protection Group (Ukraine). Alya Shandra, Euromaidan Press. Gustav Gresel, European Council on Foreign Relations. Fredrik Wesslau, European Council on Foreign Relations. Toomas Ilves, tidligere amerikansk propagandist for Radio Free Europe og præsident. Elliot Higgins, Bellingcat, Daniel Milo, GLOBSEC Policy Institute. Marina Iaroshevych, Ukrainian World Congress. Ben Nimmo, Atlantic Council.

Udover det åbne brev fra „sikkerhedseksperterne“ angives en stigende bekymring hos efterretningstjenester for russisk indflydelse. I anerkendelse af, at efterretningstjenester må operere i hemmelighed, fastslår rapporten,  at de har en „forpligtelse over for offentligheden“ til at skrive og advare om truslen i deres offentlige kommunikation, f.eks. årsrapporter.
Den årlige risikovurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har i tidligere udgaver nøgternt beskrevet Ruslands syn og opfattelser af sikkerhedssituationen, men i den seneste version fra december 2016 er „information“ for første gang blevet tilføjet som en sikkerhedsrisiko. (Se engelsk link).

Som noget nyt kan altså danske uafhængige bloggere betragtes som en sikkerhedsrisiko, indtil videre kun hvis de publicerer på et medie, der vurderes at være russisk statskontrolleret.

Karakter til Danmark

Indsatser og erkendelsen af trusselsniveauet vurderes i rapporten for hvert af de 28 EU-lande, herunder Danmark.
Der gives mellem 0 og 5 point på tre punkter, som er henholdsvis den politiske erkendelse af problemet, regeringens mod­foranstaltninger og efterretningsmæssige tiltag.
Politisk erkendelse vedrører områder som f.eks. en ros til, at den nyudnævnte forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, italesatte et hackerangreb, der fandt sted i 2015, og som han offentligt beskyldte Rusland for at stå bag, men som aldrig blev påtalt i officielle kanaler over for Rusland, fordi der ikke er beviser, hvilket forsvarsordfører Peter Juel Jensen (V) siden bekræftede over for TV2 NEWS.

 


Claus Hjort Frederiksen på TV2 NEWS, april 2017. Han fortæller om daglige hackerangreb fra Rusland og NATO-historien fra Der Spiegel. Og naturligvis Lisa-sagen fra Berlin.

 


Ifølge Venstres forsvarsordfører, Peter Juel Jensen, så ville det være ”fint” hvis man havde beviser for at Rusland har hacket det danske forsvar i 2015. TV2 NEWS, 24. april 2017.

Regeringsmæssige modforanstaltninger indebærer initiativer, såsom træning af de 200 soldater,  Danmark udstationerer i Estland,  til at håndtere „truslen fra russisk misinformation“. Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har adskillige gange henvist til en påstået falsk russisk historie om, at tyske NATO-soldater, udstationeret i Lithaun, hav­de voldtaget en mindreårig pige. Historiens eneste kilde er imidlertid en artikel i tyske Der Spiegel, der efterfølgende har opdateret sin rubrik og tilføjet en ansvarsfra­skrivelse om, at den alene baserede sig på en beskyldning fra NATO.
Artiklens titel er således ændret fra „Rusland angriber Bundeswehr med falske nyheder“ til „NATO mistænker Rusland for at stå bag falske nyheder om Bundeswehr“. (NATO vermutet Russland hinter Fake-News-Kampagne gegen Bundeswehr. Der Spiegel)
Statsfinansieret Sputnik News: „German Press Cries‚ Russia’ After Bundeswehr Faces Rape Allegation in Lithuania“.
Danmarks karakter i European Values-rapporten er altså baseret på forsvarsministerens udtalelser til offentligheden, der er baseret på udokumenterede påstande om hacking i 2015 og spredning af falske nyheder i form af et falsk brev om en voldtaget litauisk mindreårig pige.
I forbindelse med en aktindsigt har Forsvarsministeriet svaret, at de end ikke selv er i besiddelse af det falske brev, historien baserer sig på.
Den danske journalist, Jesper Tunell, vandt i 2009 Cavlingprisen for at afsløre, at Hjort Frederiksen som beskæftigelsesminister handlede lovstridigt, løj for Folketinget, og at dokumenter forsvandt fra hans ministerium. Til trods for dette, så er den eneste dokumentation i dag ministerens udtalelser fra et ministerium, der tidligere har fabrikeret beviser til en retssag („Jægerbogs-sagen“, red).
Her er Danmarks vurdering i European Values-rapporten: Danmark tildeles således totalt 8 point for sin indsats, hvilket lige akkurat placerer Danmark i den næsthøjeste gruppe af i alt seks, scoret efter amerikansk karakterskala fra A (bedst) til F (dumpet). Med blot et enkelt point mindre var Danmark havnet i gruppe C sammen med Spanien og Frankrig.
De baltiske lande får topkarakter i samtlige kategorier og sammen med Sverige scorer de som „fuldskala-krigere“, mens Grækenland og Cypern får dumpekarakter og benævnes som „Kreml-kollaboratører“. De øvrige landes placering kan ses via farvekoderne på kortet.

 


Grafisk representation. Oversigt over de 28 EU-landes modforanstaltninger over for Kremls undergravende operationer.

 

Påvirkningsinitiativer over for civilsamfundet

Rapporten fra European Values begrænser sig ikke til at analysere „erkendelsesniveauet“ mod Rusland i hvert land, men anviser konkrete initiativer i form af en 9-punkts plan med 13 konkrete forslag, der tilmed indeholder navngivne personer.
Da disse punkter er instrukser i at manipulere den offentlige mening, så er de i sig selv formuleret manipulerende. F.eks. er ordet ’faktatjek’ en eufemisme for ’politisk godkendte nyheder’, eller hvad en almindelig borger vil betegne som manipulation og propaganda.

 

Fakta: The European Values Think Tank er en tjekkisk NGO, etableret i 2005. Dens mål er at stimulere politisk kultur i både Tjekkiet og Europa. Den definerer „europæiske værdier“ som personlig frihed, menneskelighed, solidaritet, markedsøkonomi, demokrati og lov og orden. www.europeanvalues.net

Eksempler på gennemførte initiativer

Et af de konkrete forslag, som Danmark har opfyldt er at etablere en statsfinansieret faktatjekker som TjekDet. Formålet er at etablere „pålidelige folk“ som autoriteter, der også ser ud til at være uafhængige. Rapporten foreslår tilmed „in house-finansiering“ til medier, dvs. at man betaler for ansatte (agenter) i redaktioner på etablerede danske medier. Formålet er at sikre, der ikke publiceres nyheder, der modsiger European Values‘ dagsorden, og at sådanne kategoriseres som ’falske nyheder’.
Seniorforsker på Danmarks Institut for Internationale Studier (DIIS), Flemming Splidsboel Hansen, roses i rapporten og beskrives som velrenommeret. DIIS er til trods for statslig finansiering officielt en „uafhængig“ forskningsinstitution, og af den grund er Splidsboel måske den mest anvendte kommentator i danske medier om emner, der vedrører Rusland. Før Splidsboel kom til DIIS, arbejdede han for Forsvarets Efterretningstjeneste.

 


Perfekte match mellem „anbefalinger“ i European Values rapport og danske faktatjekkere, ”uafhængige institutioner” og public service.

DIIS afholdt i februar 2017 et arrangement, der præcis matcher et initiativ i European Values-rapporten. Splidsboel var her moderator for en event med den finske undersøgende journalist, Jessikka Aro, der arbejdede for den finske statskanal, YLE, men har været på ubetalt orlov, siden skandalen om hendes narkotikadom blev afsløret.
European Values anviser desuden projektet, StopFake, der officielt udspringer af ukrainsk aktivistdrevet journalistik og tilbageviser russisk propaganda og misinformation, men reelt er et efterretningsprojekt for at påvirke medier. Grafikken viser, hvordan „første skridt“ af European Values‘ handlingsplan matcher konkrete initiativer i Danmark.
De beskrevne initiativer er altså gennemført en-til-en i forhold til European Values‘ rapport. Rapporten blev publiceret på tænketankens konference, „StratCom Summit 2017“, hvoraf det fremgår, at 140 regeringsspecialister fra 27 lande deltog i den hemmelige del af mødet. At Danmark har deltaget med repræsentanter må derfor tages for givet.
Det fremgår af den fem dages lange konference, at NATO og NATO-borgere har været angrebet systematisk med misinformationskampagner under ledelse af aggressive regimer, hovedsageligt Rusland og Islamisk Stat, der nævnes side om side. Konferencen er finansieret af bl.a. USA og Storbritannien og er en erklæret platform for politikudvikling.

 

Kilder:

Overview of countermeasures by the EU28 to the Kremlin’s subversion operations, <http://www.europeanvalues.net/wp-content/uploads/2017/05/Overview-of-countermeasures-by-the-EU28-to-the-Kremlin%E2%80%99s-subversion-operations-1.pdf>
Den årlige Risikovurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), <https://fe-ddis.dk/Produkter/Risikovurderinger/Pages/Risikovurdering2016.aspx>
Bild: Nato vermutet Russland hinter Fake-News-Kampagne gegen Bundeswehr, <http://www.spiegel.de/politik/ausland/bundeswehr-fake-news-attacke-gegen-deutsche-soldaten-in-litauen-a-1134925.html>
Sputnik News: German Press Cries ‚Russia‘ After Bundeswehr Faces Rape Allegation in Lithuania, <https://sputniknews.com/europe/201702211050899949-lithuania-bundeswehr-rape-allegation/>
The Stratcom Summit 2017, <http://www.europeanvalues.net/stratcom-summit-2017/>

 

Denne tekst blev første gang offentliggjort på kommunikationsforum.dk den 27.10.2017 under følgende URL: <http://www.kommunikationsforum.dk/jesper-larsen-5/blog/afsloering-dansk-politik-designes-af-lyssky-taenketank-del-1> Licens: Jesper Larsen

 

Kilder: