Står Pentagon og CIA bag Covid-19-pandemien?

Ekspert i bioterrorisme og whistleblower hævder, at CIA i al hemmelighed var involveret i at støtte uetisk forskning, der resulterede i fremstillingen af COVID-19-virussen, som derefter blev lækket fra The Wuhan Institute of Virology.

By Published On: 10. august 2023Categories: Geopolitik

Denne tekst blev første gang offentliggjort på www.covertactionmagazine.com den 27.03.2023 under følgende URL: <https://covertactionmagazine.com/2023/02/27/was-the-pentagon-and-cia-behind-the-covid-19-pandemic/> Licens: Jeremy Kuzmarov/covertactionmagazine.com CC BY-NC-ND 4.0

Foto: Montage. Public Domain.

Dr. Andrew G. Huff er en irakisk krigsveteran og infektionsepidemiolog med en ph.d. fra University of Minnesota, som i september 2014 begyndte at arbejde for EcoHealth Alliance[1] – en NGO, der modtog over 118 millioner dollars i tilskud fra føderale agenturer[2] – hvis mission var at beskytte offentligheden mod smitsomme sygdomme.

I en ny bog „The Truth About Wuhan: How I Uncovered the Biggest Lie in History” (New York: Skyhorse Press, 2022) hævder Huff, at hans chef hos EcoHealth Alliance, dr. Peter Daszak, arbejdede sammen med CIA, og at han fra 2012 overvågede udviklingen af det biologiske middel kendt som SARS-CoV-2, der resulterer i sygdommen COVID-19.

Udviklingen skete gennem Gain-of-Function-forskning finansieret af United States Agency for International Development (USAID) og National Institutes of Health (NIH)[3].

Ifølge Huff har dr. Daszak og dr. Anthony Fauci, direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases fra 1984 til sin pensionering i december 2022 – sammen med andre kolleger – ”opført sig som en pseudovidenskabelig mafia, der har forskanset sig i hallerne i det medicinske militærindustrielle kompleks[4]”.

Udover de orkestrerede COVID-19-pandemien, ”konspirerede de kriminelt for at tilsmudse” enhver, der ikke støttede deres narrativ – inklusive Huff, der blev udsat for en kampagne med FBI-overvågning og chikane, der næsten resulterede i hans død.

Udvikling af en dødelig virus – og en vaccine, der angiveligt bekæmper den

En af de første opgaver, som dr. Huff påtog sig, mens han arbejdede hos EcoHealth Alliance, var at gennemgå et NIH-forslag med titlen ”Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence” skrevet af dr. Daszak sammen med Zhengli Shi fra Wuhan Institute of Virology (WIV) og nogle andre forskere.

Forslaget havde støtte fra „fadderen” til Gain-of-Function-forskning, dr. Ralph Baric, en virolog ved University of North Carolina’s Gillings School of Public Health, som rangerer på tredjepladsen i NIH-finansiering. (Ifølge Huff har ”Fauci de facto været [skolens] leder i årtier[5]”).

Forslaget gik ud på at studere mennesker i landdistrikterne i Kina, som kunne have været i kontakt med flagermus, der spredte coronavirus blandt mennesker, og at screene for virussen med det mål bedre at kunne forudsige coronavirus-transmission. Det sigtede desuden mod at udvikle nye coronavirus-stammer og udføre eksperimenter[6], der ville forbedre flagermus-coronavirussens evne til at inficere menneskeceller og forsøgsdyr ved hjælp af genteknologiske teknikker[7].

Denne undersøgelse passer til definitionen af Gain-of-Function-forskning, hvis mål er ”målrettet at øge et patogens infektivitet, virulens, overlevelsesevne eller overførbarhed”, som Huff definerer det – eller sagt mere enkelt: ”At gøre et smitstof mere farligt[8]”.

Den 17. oktober 2014 erklærede Obama-administrationen et moratorium (midlertidigt stop, red.) for Gain-of-Function-forskning relateret til influenza, Middle East respiratory syndrome (MERS) og severe acute respiratory syndrome (SARS)[9] efter en ulykke på U.S. Center for Disease Control and Prevention (CDC).

Præsident Donald J. Trump besøger Viral Pathogenesis Laboratory på National Institutes of Health i Bethesda, Maryland, tirsdag den 3. marts 2020. Foto: Credit: NIH. Licens: Public Domaine.

Dr. Fauci outsourcede efterfølgende Gain-of-Function-forskningen til det kinesiske Wuhan-laboratorium[10] og gav laboratoriet licens[11] til fortsat at modtage støtte fra den amerikanske regering. Moratoriet for Gain-of-Function-forskningen blev ophævet af Trump-administrationen i december 2017[12], og dr. Fauci sendte 3,7 millioner dollars fra National Institute of Allergy and Infectious Diseases til Wuhan Institute of Virology for at genstarte coronavirus-flagermusprojektet.

Ved at forsøge at gøre flagermus i stand til at inficere menneskeceller blev Huff overbevist om, at hans arbejdsgiver ikke kun var involveret i uetisk Gain-of-Function, men også i biovåbensforskning. Slutresultatet var ”skabelsen af SARS-CoV-2”, som ”forårsager den sygdom, der er kendt som COVID-19[13]”.

Ifølge Huff blev det smitsomme stof SARS-CoV-2 og COVID-19 mRNA-vaccinen – som Huff karakteriserer som genterapi – udviklet under det samme forskningsprogram[14].

Huff skriver, at EcoHealth Alliance brugte dr. Barics arbejde til at teste eksperimentelle vacciner, behandlinger og terapeutiske midler mod den nyudviklede SARS-CoV-2-stamme – mange år før offentligheden fik kendskab til COVID-19 – for at bestemme, hvilke modforanstaltninger der ville være mest effektive til at formilde sygdommen i humaniserede mus[15].

EcoHealth Alliances genmæle

Efter udgivelsen af „The Truth About Wuhan” udstedte EcoHealth Alliance en erklæring, der hævdede, at ”Andrew Huff har ret til sine egne meninger, men ikke til sine egne fakta[16]”. Ifølge EcoHealth Alliance er den faktiske sandhed om Wuhan:

1) Hr. Huff var ansat hos EcoHealth Alliance fra 2014 til 2016. På trods af dette er påstandene om, at han arbejdede på eller med Wuhan Institute of Virology i denne periode, usande. Han var tilknyttet et helt andet projekt, hvor han arbejdede med computerbaserede algoritmer til vurdering af nye sygdomstrusler.

2) Hr. Huff påstår, at EcoHealth Alliance var involveret i Gain-of-Function forskning for at skabe SARS-CoV-2. Dette er ikke sandt.

3) Hr. Huff fremsætter en række andre spekulationer og beskyldninger om karakteren af samarbejdet mellem EcoHealth Alliance og Wuhan Institute of Virology. Da han aldrig har arbejdet på eller med Wuhan Institute of Virology, kan man ikke stole på hans påstande i denne retning.

4) Hr. Huff hævder, at SARS-CoV-2 opstod som en laboratorie-lækage fra Wuhan Institute of Virology, baseret på forskning udført der på flagermus-coronavirus, og at denne forskning var relateret til amerikansk efterretnings-indsamling. Dette er ikke sandt”.

Erklæringen fra EcoHealth Alliance fortsatte med at citere dr. Francis Collins, daværende direktør for NIH, som i december 2021 sagde, at ”analyse af offentliggjorte genomiske data og andre dokumenter fra tilskuds-modtageren viser, at de naturligt forekommende flagermus-coronavira, der blev undersøgt under NIH-tilskuddet, er genetisk langt væk fra SARS-CoV-2 og umuligt kunne have forårsaget COVID-19-pandemien. Enhver påstand om det modsatte er beviseligt falsk”.

Erklæringen fra EcoHealth Alliance fortsætter[17]: ”De videnskabelige beviser til dato indikerer, at virussen sandsynligvis er et resultat af viral evolution i naturen, der potentielt hopper direkte til mennesker eller gennem en uidentificeret mellemliggende dyrevært. Historisk set har mange vira udviklet sig fra dyr til at forårsage epidemier og pandemier, herunder influenza, ebola, zika, vestnilfeber, SARS og meget mere.

Vigtigt er det, at efter en intensiv efterforskning blev de amerikanske efterretnings-tjenester enige om, at virussen ikke var udviklet som et biologisk våben, og de fleste myndigheder vurderede, at SARS-CoV-2 højst sandsynligt ikke var genetisk modificeret”.

Force majeure?

Et centralt punkt i dette sidste udsagn er ”de fleste”, hvilket åbner muligheden for, at nogle havde en anden vurdering. I et resumé på én side præciserede efterretnings-samfundet – der blev bedt af Biden-administrationen om at vurdere oprindelsen af COVID-19, at de ikke kunne udelukke muligheden for, at SARS-CoV-2 (virussen, der forårsager COVID-19) kommer fra et laboratorium[18].

Kinesiske myndigheder tog prøver på Wuhans dyre- og skaldyrsmarkeder[19] og i naturen og fandt ikke et eneste vildt dyr med SARS-CoV-2-virus, og Wuhan ligger 1.000 mil væk fra de nærmeste vilde flagermus, der bærer den type SARS-relaterede coronavirus, der forårsagede pandemien[21].

Desinfektionsdamp desinficerer en metro. Foto: Zoheir Seidanloo på Wikimedia. Licens: CC BY 4.0.

Efter forespørgsel fra NIH i februar 2020 fortalte en lille gruppe virologer NIH’s ledelse, at SARS-CoV-2 muligvis var opstået i forbindelse med laboratorie-forskning og bemærkede, at virussen har ”usædvanlige egenskaber, som virologer i USA har brugt i eksperimenter i årevis – ofte med støtte fra NIH[22]”.

Disse usædvanlige træk inkluderer en sekvens på otte aminosyrer, der er identiske med dem, der findes i cellerne i menneskets luftveje[23] – ifølge professorerne fra Columbia University, Jeffrey Sachs og Neil Harrison. Dette indikerer, at virussen kan være blevet genetisk fremstillet fra mennesker i et laboratorium[24].

Mistænkeligt nok opdagede Huff, at nogen havde redigeret NIH-forslaget efter det blev indsendt den 15. april 2014: Han observerede også intens micro management (ledelsesstil kendetegnet ved overdreven kontrol over medarbejderne, red.) af projektet fra USAID-personale, den amerikanske ambassade og andet personale i udenrigsministeriet[25].

En førende underleverandør var Metabiota, som var delvist ejet af Rosemont Seneca – et venture-kapitalfirma delvist ejet af Hunter Biden og CIA’s venture-kapitalfirma, In-Q-Tel, som investerer i virksomheder, der udvikler teknologi af national sikkerhedsinteresse[26].

Huff konkluderede, at EcoHeath Alliance var i færd med at indsamle efterretninger om udenlandske laboratorier og personale, mens de var involveret i udviklingen af coronavirus. Dr. Daszak fortalte ham endda, at CIA havde henvendt sig til ham og var interesseret i ”de steder, vi arbejder, de mennesker, vi arbejder med, og de data, vi indsamler[27]”.

CIA har tidligere været involveret i dyrkningen af dødelige vira som biovåben på den amerikanske hærs hemmelige facilitet i Fort Detrick, Maryland, og historien så ud til at gentage sig.

EcoHealth Alliances næstformand, William Karesh, var direkte forbundet med toppen af USA’s bioforsvars-etablissement som medlem af Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR), et højtstående panel vedr. biologisk forsvarsberedskab[28].

Huff påpeger, at biovåben traditionelt er blevet frigivet til at demoralisere, invalidere eller tvinge brugen af store medicinressourcer til at behandle sårede, og alt dette kunne være et motiv bag det formodede udslip af coronavirussen efter, at den blev fremstillet i Wuhan-laboratoriet.

Ifølge Huff kunne Pfizer og Moderna tjene milliarder af dollars på vaccinen. Og den globale økonomiske og politiske elite kunne fremme deres idé: ”The Great Reset”, hvorved de kunne give store virksomheder mere magt i et klima, hvor offentligheden var for forvirret til at kæmpe imod.

Covid som et globalt statskup

Det sidstnævnte er det scenarie, Michel Chossudovsky fremlægger i sin nye bog: „The Worldwide Corona Crisis: Global Coup D’état Against Humanity: Destroying Civil Society, Engineered Economic Depression”. (Montreal, Canada: Global Research Publishers, 2022[29]).

En økonom ved University of Ottawa, grundlægger af og direktør for Center for Research on Globalization (CRG), som driver hjemmesiden Globalresearch.ca[30], har udgivet vigtige banebrydende artikler, der udfordrer det officielle covid-19-narrativ.

Canadisk økonom og forfatter Michel Chossudovsky. Foto: Communist Party of Canada på Wikimedia. Licens: CC BY 3.0.

Ifølge Chossudovsky har COVID-19-pandemien resulteret i et de facto statskup fra milliardærklassens side, der spredte panik blandt befolkningen, så de ville suspendere rationel dømmekraft og afgive deres borgerrettigheder med påbuddet om medicinsk unødvendige nedlukninger, krav om afstand og mundbind samt vaccinepas.

Chossudovsky skriver, at ”coronavirussen giver magtfulde finansielle interesser og korrupte politikere et påskud og en retfærdiggørelse til at kaste hele verden ud i en spiral af massearbejdsløshed, bankerot, ekstrem fattigdom og fortvivlelse… Hele nationale økonomier er blevet bragt i fare. Undtagelsestilstand blev erklæret i nogle tilfælde, og alle aspekter af kærlighed og liv blev forbudt”.

Ifølge Chossudovsky var den fabrikerede frygtkampagne meget lig den, som den herskende klasse udrullede for at opnå offentlighedens støtte til ulovlige militære interventioner i udlandet.

Som med krigsdissenterne blev de, der var imod nedlukningerne, offentligt udstødt, fyret fra deres job, nægtet adgang til sociale medier eller stemplet som psykopater.

I Frankrig blev en læge og pensioneret universitetsprofessor, Jean-Bernard Fourtillan, der opponerede imod vaccinerne, arresteret og anbragt i isolationsfængsel og på det psykiatriske hospital i Uzes.

Og i Maine måtte dr. Meryl Nass gennemgå en psykologisk undersøgelse, før hun fik lov til at blive hørt af statens lægeudvalg for at anfægte fratagelsen af hendes 40-årige lægeautorisation på et falsk grundlag[31].

Ifølge Chossudovsky er det rigeligt dokumenteret, at mRNA-vaccinen ikke har begrænset spredningen af COVID-19: En Harvard-undersøgelse, der så på COVID-19 i 68 lande og i 2.947 amerikanske amter – i august og september 2022 – viste, at de lande og amter med størst vaccinationsdækning havde højere rater af nye COVID-19-tilfælde pr. en million mennesker[32].

Andre undersøgelser beskriver, hvordan mRNA-vaccinen har resulteret i en opadgående tendens i dødelighed og morbiditet, hvor den største overhyppighed af dødsfald – i forhold til det normale – blev erfaret blandt teeenagere.

En europæisk organisation til overvågning af dødelighed rapporterede om chokerende stigninger i dødsfald blandt børn under 14 år efter, at vaccinen blev rullet ud[33].

Ifølge data fra EuroMOMO steg antallet af overdødsfald blandt børn i Europa med 554 % i 2021[34], efter Det Europæiske Lægemiddelagenturs godkendelse af Pfizers COVID-19-vaccine til børn[35].

En billigere og mere effektiv måde at behandle COVID-19-patienter på er hydroxyklorokin, som, dr. Fauci sørgede for, ikke blev distribueret vidt og bredt.

I juli 2020 gennemførte dr. Marcus Zervos, ledende epidemiolog ved Henry Ford Medical System og bestyrelses-certificeret specialist i infektionssygdomme, en undersøgelse, der viste, at COVID-19-patienter behandlet med hydroxyklorokin inden for 24 timer efter hospitalsindlæggelse, havde en cirka halveret dødsrisiko[36].

Nass peger også på effektiviteten af Ivermectin – et ikke-patenteret lægemiddel, som Big Pharma ikke kunne profitere på – dr. Fauci betegnede det som ”hestemedicin”, selv om de to videnskabsmænd, der udviklede det, William C. Campbell og Satoshi Omura, i 2015 modtog Nobelprisen i medicin[37] for udviklingen af en terapi mod infektioner forårsaget af rundorms-parasitter[38].

Skræmmetaktikker og løgne

Bedraget fra USA’s videnskabelige etablissement var et åbenlyst faktum, da en hemmelig Pfizer-rapport – ifølge Chossudovsky – beskrev, at Pfizer – som tidligere er dømt for ”svigagtig markedsføring” af et andet produkt – modtog mere end 1.200 rapporter om dødsfald, der angiveligt var forårsaget af deres vaccine, mellem midten af december 2020 og slutningen af februar 2021[39].

Der var også titusindevis af rapporter om ”uønskede hændelser”, herunder 23 tilfælde af spontane aborter ud af 270 graviditeter og mere end 2.000 rapporter om hjerteproblemer.

Ifølge Chossudovsky blev en fejlbehæftet reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR-test) etableret af nationale regeringer for at generere falske data med henblik på at retfærdiggøre overdrevne og socialt undertrykkende politiske mandater.

RT-PCR-testen producerer en stor volumen af falske positive, idet testen er sat op til at detektere et lille segment af nukleinsyren, som er en del af en virus – ikke nødvendigvis COVID-19 eller andre specifikke vira, ifølge dr. Kary Mullis, opfinderen af PCR-teknikken, som sagde dette om testene, før han døde i august 2019.

Se Niels Harrit, lic.scient. Lektor (pens.), Kemisk Institut, KU’s artikel: „Skamløse eksperimenter med befolkningen?” Del 1 og del 2, red.

The Centers for Disease Control (CDC) rapporterede, at 94 % af dødsfaldene tilskrevet COVID-19 har komorbiditet eller dødsfald af andre årsager. I kun 6 % af dødsfaldene nævntes COVID-19 som den eneste årsag.

Ifølge Chossudovsky ville antallet af COVID-19-dødsfaldene have været 90,2 % lavere end det officielt rapporterede tal[40], hvis CDC havde brugt kriterierne i dets „Medical Examiners’ and Coroners’ Handbook on Death Registration and Fetal Death Reporting”. (Vejledende håndbog for retsmedicinere og obducenter, red.)

Den 11. marts 2020, da Verdenssundhedsorganisationen (WHO) officielt erklærede en global pandemi, var antallet af bekræftede COVID-19-tilfælde uden for Kina i størrelsesordenen 44.279 med 1.440 dødsfald.

Overdødelighed blandt 0-14-årige i 2020 – 2023. Mens satsen faldt i 2020, steg den i løbet af vaccinations-kampagneårene. I 2023 flader kurven ud igen. Foto: Credit: EuroMOMO 2023 <https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/>

Brugen af skræmmetaktikker var allerede blevet afprøvet under den falske ”H1N1-svineinfluenza” i 2009-2010 – en af ”århundredets største medicinske skandaler” ifølge Wolfgang Wodarg, daværende sundhedschef for Det Europæiske Råd[41] – hvor milliarder af vaccinedoser blev bestilt af nationale regeringer, men derefter ødelagt.

Wodarg er i øjeblikket sammen med dr. Michael Yeadon – en tidligere Pfizer-vicepræsident – involveret i kampagnen mod COVID-19-vaccinerne, hvis forhastede introduktion uden ordentlig testning[42] var kriminel uagtsomhed efter deres (Wodarg og Yeadon, red.) opfattelse.

De vigtigste drivkræfter bag statspolitikken var virksomhedsfonde som Rockefellers, Soros’, Fords og Gates’ fonde[43].

Deres mål var at:

A) booste profitterne for de medicinalvirksomheder, som de havde investeret i.

B) etablere mere autoritære former for global styring og digitalt tyranni og…

C) at fremme World Economic Forum (WEF)’s Great Reset, hvis formål er at omstrukturere den globale økonomi i udvalgte virksomhedsmonopolers interesse, ved effektivt at lukke store sektorer af pre-covid-økonomien og drive visse ældre virksomheder til konkurs[44].

Coronavirus-dashboard med kort og statistik. Foto: Licens: Public Domaine.

En krig og ikke en sundhedsindsats – med det sædvanlige spektrum af korruption og løgne

Sasha Latypova, en tidligere medicinalchef, har afsløret, at Pentagon, som kontrollerede COVID-19-programmet fra begyndelsen, anvendte en lyssky kontraktpraksis, mens de skærmede Big Pharma for ansvar[45].

Sidstnævnte drog fordel af ændringer i reglerne for informeret samtykke under Obama-administrationen til at udføre uetiske eksperimenter på mennesker og introducere vacciner, der aldrig blev testet ordentligt eller reguleret – og som Latypova beskriver som biovåben, der ”opfører sig som granatsplinter i kroppen og får modtagerens celler til utilsigtet at destruere sig selv[46]”.

Latypova forklarede, at USA’s nationale sikkerhedsråd er ansvarlig for COVID-19-politikken[47]. Denne afdeling repræsenterer forsvar- og efterretningstjenester og har ikke nogen sundhedsrepræsentant. Sundhedsmyndighederne administrerer information, men fastlægger ikke politik, og Latypova konkluderer, at to amerikanske regeringer i træk har derfor behandlet COVID-19 med en krigsreaktion, ikke en sundhedsreaktion, mens de bevidst har bedraget offentligheden.

Planlægningen af dette startede allerede i 2012, som det fremgår af en ”pandemic enterprise”, som hun (Latypova, red.) beskriver som et offentligt-privat partnerskab, der involverer ti ledere af føderale agenturer. Der er blevet afholdt hemmelige møder mellem disse ledere for at diskutere pandemiske mod-foranstaltninger, og hvordan man opretholder den største hemmeligholdelse og fortrolighed af diskussioner og planer.

Latypova spørger, hvorfor en påstået sundhedssag skal holdes hemmeligt for offentligheden.

Ifølge Latypova er medicinalindustrien og ”investor-verdenen” blevet overtaget ”af Pentagon og militære efterretningstjenester[48]”.

”Mange penge [foregiver] at komme fra venture-kapitalfonde, når de i virkeligheden kommer fra CIA”, siger Latypova.

Mere tyder på forhåndsviden

Opdagelsen af en kontrakt mellem det amerikanske forsvarsministerium og Labyrinth Global Health for ”COVID-19 Research” i november 2019 har rejst yderligere mistanke om regeringens forhåndsviden om den nye coronavirus[49].

Kontrakten var en del af et større projekt for et ”Biological threat reduction program in Ukraine” (et program til mindskning af biologisk trussel i Ukraine, red.), hvilket tyder på, at dele af den amerikanske regering i det mindste kendte til den påståede virus, før den spredte sig til Wuhan, Kina, i december 2019, eller bidrog til dens skabelse gennem laboratoriebaseret Gain-of-Function-forskning, som Andrew G. Huff foreslår.

Hvordan kunne de ellers have kendt navnet på den nye coronavirus-sygdom tre måneder, før WHO officielt navngav virussen „covid-19” i februar 2020? Og det kan også forklare, hvorfor Moderna og Faucis NIAID indgik en fortrolighedsaftale om en mRNA-coronavirus-vaccine-kandidat[50] i begyndelsen af december 2019, som var udviklet og co-ejet af Moderna og Faucis NIAID.

Koordineret propagandaindsats

Ifølge dr. Robert W. Malone, en ekspert i bioforsvar og vaccinologi, betalte Gates Foundation – som modtog en ikke-eksklusiv licens til Modernas mRNA-injektion mod covid-19[51] og derfor profitterede af brugen af det – mere end 319 millioner dollars – til at kontrollere mainstreammedie-narrativet af COVID-19.

Department of Health and Human Services og Centers for Disease Control and Prevention (CDC) betalte mere end 1 milliard dollars for at kontrollere medienarrativet[52].

„The Five Eyes”. Foto: Credit: Nachtschatten1806 på Pixabay. Licens: Public domain.

Selv komikere sent på aftenen blev rekrutteret til propagandakampagnen: ABC’s Jimmy Kimmel opfordrede til at nægte senge på intensivafdelinger til uvaccinerede mennesker[53][54].

I 2021 afslørede en Facebook-whistleblower, at Facebook censurerer vaccinerelateret indhold baseret på en hemmelig ”vaccinationtøvens”-algoritme, som bestemmer, om og i hvilket omfang indholdet (selv om det er helt korrekt) kan fremkalde modstand mod vaccination blandt seere[55].

Dr. Malone mener, at britiske efterretningstjenestefolk var involveret i at udtvære læger som ham selv, der udfordrer det fremherskende COVID-19-narrativ på Wikipedia, og at ”Five Eyes Intelligence Alliance” (efterretningsalliance mellem Australien, Canada, New Zealand, Storbritannien og USA, red.) blev benyttet under COVID-19-krisen for at aktivere indbyrdes propagandaaktiviteter fra deltagende stater mod borgere i andre medlemslande, som ellers ikke tillader deres efterretningstjenester at udføre indenlandsk propagandaaktivitet[56].

Den koordinerede propaganda-indsats og det undertrykkende politiske klima minder om 1. verdenskrigs-æraen, hvor Wilson-administrationen nedsatte The Committee on Public Information (CPI) for at fremme støtte til amerikansk militærindgriben i Europa i en tid hvor antikrigsdissidenter blev udspioneret, dæmoniseret og fængslet[57].

I sin bog „Lies My Gov’t Told Me”, understreger dr. Malone, hvordan ”annulleringskultur” fremmer censur, samme gør udbredelsen af stammetendenser og en kognitiv dissonans, hvor folk har svært ved at acceptere synspunkter, der adskiller sig fra deres fasttømrede overbevisninger, og de afviser dem, der er villige til at tale højt om ubekvemme sandheder.

Disse trends ligger bagved, hvad der nærmer sig at være en moderne heksejagt, der truer med at kvæle fremskridt inden for videnskabelig og medicinsk viden, og som har givet en kriminel elite frie hænder til at udføre uhyggelige sociale eksperimenter, der har ændret menneskers liv, som vi kender det.

Videnskab til udlejning

Dr. Malone og Michel Chossudovskys analyse bliver forstærket i en ny dokumentar „Science for Hire[58]”, produceret af WBAI-radiovært Gary Null, som afslører korruptionen i USA’s videnskabselite.

Null er enig i Huffs vurdering af, at ved at støtte Gain-of-Function-forskning pillede dr. Fauci og hans kolleger med modernatur og skabte supervira for, at farmaceutiske giganter som Pfizer kunne fremstå som helte ved at have udviklet vacciner, der gav dem milliarder af dollars i profit.

Men COVID-19 var mere lig en sæsonbestemt influenza, så hospitals-administratorer var nødt til at manipulere data for at skabe indtryk af en massepandemi, som krævede, at alle skulle vaccineres. Hospice-patienter med terminale sygdomme såsom nyresvigt i slutstadiet og hjerte-insufficiens blev tilføjet til COVID-dødsfaldslisten for at blæse tallene op[59].

COVID-19-patienter blev på samme tid sendt hjem uden behandling på grund af tilliden til vacciner, der gav urapporterede negative helbredseffekter, såsom en stigning i myokarditis, blodpropper, infertilitet og hjerteanfald blandt raske unge mennesker.

Ifølge Null fulgte dr. Fauci drejebogen for HIV-AIDS-pandemien i 1980’erne, hvor en frygtkampagne, som han stod i spidsen for, blev fulgt op af introduktionen af uprøvede lægemidler såsom AZT, der endte med at slå titusindevis af homoseksuelle mænd ihjel.

Forskere, der udfordrede det dominerende paradigme, blev frataget NIH-finansiering, som Fauci kontrollerede, og marginaliseret med fremkomsten af ”medicinsk mccarthyisme”, der afspejler samfundets glidende overgang til korporativt autokrati.

Den eneste måde at overvinde sidstnævnte på er ved at opbygge en verdensomspændende bevægelse mod coronatyranni, som forbyder Gain-of-Function-forskning og ville genoprette videnskabens integritet og ægte demokrati gennem en social transformation.

Kilder:

[1] https://en.wikipedia.org/ ”EcoHealth Alliance”.  https://en.wikipedia.org/wiki/EcoHealth_Alliance

[2] https://theintercept.com/ Sharon Lerner: ”JEFFREY SACHS PRESENTS EVIDENCE OF POSSIBLE LAB ORIGIN OF COVID-19”. 19.05.2022. https://theintercept.com/2022/05/19/covid-lab-leak-evidence-jeffrey-sachs/

[3] Andrew G Huff: ”The Truth About Wuhan: How I Uncovered the Biggest Lie in History”. Publisher: Skyhorse; First Edition (December 6, 2022). ISBN-10: 1510773886 ISBN-13 : 978-1510773882. Page 190.

[4] Ibid. Page 191.

[5] Ibid. Page 137.

[6] https://www.newsweek.com/ Fred Guterl: ”Dr. Fauci Backed Controversial Wuhan Lab with U.S. Dollars for Risky Coronavirus Research”. 28.04.2020.https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirus-research-1500741

[7] Huff: ”The Truth About Wuhan”. Page 177. https://www.newsweek.com/ Fred Guterl: ”Dr. Fauci Backed Controversial Wuhan Lab with U.S. Dollars for Risky Coronavirus Research”. 28.04.2020.https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirus-research-1500741 ”By identifying unknown viruses before they spread to humans, or “finding them before they find us,” says Shi Zhengli, “researchers might hope to find an early warning system.” Columbia professors Jeffrey Sachs and Neil Harrison point out that “the exact nature of the experiments performed [in Wuhan], including the full array of viruses collected in the field and the subsequent sequencing and manipulation of those viruses, remains unknown.” Sharon Lerner, “Jeffrey Sachs Presents Evidence of Possible Lab Origin of COVID-19”. Sharon Lerner: ”JEFFREY SACHS PRESENTS EVIDENCE OF POSSIBLE LAB ORIGIN OF COVID-19”. 19.05.2022. https://theintercept.com/2022/05/19/covid-lab-leak-evidence-jeffrey-sachs/

[8] Huff: ”The Truth About Wuhan”. Page 94. Dr. Richard Ebright, an infectious disease expert at Rutgers University, quoted in a Newsweek article on the subject https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us -dollars-risky-coronavirus-research-1500741 ”like many other scientists, is a staunch opponent of gain-of-function research because it carries the risk of causing a pandemic through accidental release from a lab. dr However, Fauci expressed the belief that “determining the molecular Achilles’ heel of these viruses may allow scientists to identify novel antiviral drug targets that could be used to prevent infection in vulnerable individuals or better treat those infected,” and that “decades of experience teaches us”.

[9] https://asiatimes.com/ Christina Lin: “Why US outsourced bat virus research to Wuhan”. 22.04.2020. https://asiatimes.com/2020/04/why-us-outsourced-bat-virus-research-to-wuhan/

[10] https://nationalfile.com/ Patrick Howley: “Fauci’s NIAID Funded Wuhan Lab Scientists To Research Bat Coronavirus”. 13.04.2020. https://nationalfile.com/faucis-niaid-funded-wuhan-lab-scientists-to-research-bat-coronavirus/

[11] https://www.foxnews.com/ Charles Creitz: “Gaetz calls for end to NIH grant to Wuhan virology lab, says it can be done with ‘stroke of a pen’”. 14.04.2020 https://www.foxnews.com/media/gaetz-end-nih-grant-wuhan-virology-lab

[12] https://www.newsweek.com/ Fred Guterl: ”Dr. Fauci Backed Controversial Wuhan Lab with U.S. Dollars for Risky Coronavirus Research”. 28.04.2020.https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirus-research-1500741

[13] Huff: ”The Truth About Wuhan”. Page 95, 178 , 179. See also https://asiatimes.com/ Christina Lin: “Why US outsourced bat virus research to Wuhan”. 22.04.2020. https://asiatimes.com/2020/04/why-us-outsourced-bat-virus-research-to-wuhan/

[14] Ibid. Page 178, 185. ”Gene therapy is a techni-que in which doctors alter a person’s genes to help them treat a disease”.

[15] Ibid. Page 182 and 185.

[16] https://www.ecohealthalliance.org/ “EcoHealth Alliance Statement Regarding Book by Andrew Huff”. 05.12.2022. https://www.ecohealthalliance.org/2022/12/ecohealth-alliance-statement-regarding-book-by-andrew-huff

[17] https://www.ecohealthalliance.org/ “EcoHealth Alliance Statement Regarding Book by Andrew Huff”. 05.12.2022. https://www.ecohealthalliance.org/2022/12/ecohealth-alliance-statement-regarding-book-by-andrew-huff

[18] https://www.jeffsachs.org Jeffrey D. Sachs: “Did US Biotechnology Help to Create COVID-19?”. 27.05.2022. https://www.jeffsachs.org/newspaper-articles/cpgynw2j9x4lamdd2resnf3eekppyd

[19] https://researchsquare.com/ “Surveillance of SARS-CoV-2 in the environment and animal samples of the Huanan Seafood Market” PDF Download. 25.02.2022. https://assets.researchsquare.com/files/rs-1370392/v1_covered.pdf?c=1645813311

[20] https://www.biorxiv.org/ “Total virome characterizations of game animals in China 1 reveals a spectrum of emerging viral pathogens”. 12.11.2021. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.11.10.467646v1.full.pdf

[21] https://theintercept.com/ Sharon Lerner: ”JEFFREY SACHS PRESENTS EVIDENCE OF POSSIBLE LAB ORIGIN OF COVID-19”. 19.05.2022. https://theintercept.com/2022/05/19/covid-lab-leak-evidence-jeffrey-sachs/

[22] https://www.jeffsachs.org Jeffrey D. Sachs: “Did US Biotechnology Help to Create COVID-19?”. 27.05.2022. https://www.jeffsachs.org/newspaper-articles/cpgynw2j9x4lamdd2resnf3eekppyd

[23] https://theintercept.com/ Sharon Lerner: ”JEFFREY SACHS PRESENTS EVIDENCE OF POSSIBLE LAB ORIGIN OF COVID-19”. 19.05.2022. https://theintercept.com/2022/05/19/covid-lab-leak-evidence-jeffrey-sachs/

[24] https://www.pnas.org/ Neil L. Harrison and Jeffrey D. Sachs:  “A call for an independent inquiry into the origin of the SARS-CoV-2 virus”. 19.05.2022. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2202769119

[25] Huff: ”The Truth About Wuhan”. Side 183. ”Huff believes that the EcoHealth Alliance was involved in irregular financial transactions related to US government grants, particularly in cheating with time cards. He observed that there appeared to be dual use in contracts or material support between government organizations and private donors (e.g. Skoll Foundation, Google Foundation, Rockefeller Foundation and Welcome Trust)”.

[26] Huff: ”The Truth About Wuhan”. Page 183.

[27] Ibid.: Page 142.

[28] Ibid.: Page 187. See also: ”Ron Unz suspects that the US carried out a biological warfare attack on Iran with the COVID-19 virus”. https://www.unz.com/ Ron Unz : ”Is the Tide Finally Starting to Turn on Covid as an American Biowarfare Attack?”. 04.10.2021. https://www.unz.com/runz/is-the-tide-finally-turning-on-covid-as-an-american-biowarfare-attack/. ”He notes that by the end of February 2020, Iran had become a major epicenter of the global outbreak”. https://www.nytimes.com/ David D. Kirkpatric, Farnaz Fassihi and Mujib Mashal: ”Recipe for a Massive Viral Outbreak’: Iran Emerges as a Worldwide Threat”. 24.02.2022. https://www.nytimes.com/2020/02/24/world/middleeast/coronavirus-iran.html ”and that the The country’s political elites were particularly hard hit”. https://iranprimer.usip.org/ 07.06.2021. https://iranprimer.usip.org/blog/2020/mar/11/iranian-officials-infected-covid-19 ”with a full 10% of the entire Iranian parliament soon infected”. https://twitter.com/ Chris Hayes Tweet. 09.03.2020. https://twitter.com/chrislhayes/status/1236830342880821248 ”and at least a dozen of its officials and politicians who have died from the disease”. https://www.aljazeera.com/ ”Coronavirus kills Iran religious leader as death toll jumps again”. 16.03.2020. https://www.aljazeera.com/news/2020/03/iran-reports-113-virus-deaths-containment-concerns-mount-200315180552632.html ”including some that were very old”. https://www.thedailybeast.com/ Jamies Ross: ”Coronavirus Kills Top Iranian Official, State Media Reports”. 02.03.2020. <https://www.thedailybeast.com/coronavirus-kills-top-iranian-official-state-media-reports>. ”Unz writes that ”the neocons on Twitter were delighted to note that their hated Iranian enemies were now dropping like flies”.

[29] Michel Chossudovsky: “The Worldwide Corona Crisis – Global Coup d’état Against Humanity. Destroying Civil Society, Engineered Economic Depression”. Publisher: Library and Archives Canada Cataloguing in Publication. ISBN 978-0-9879389-3-0(pdf) https://docsend.com/view/s7gp74xwndyatqb6

[30] Global Research website – Center for Research on Globalization https://www.globalresearch.ca/

[31] For the latter case see: “The Extraordinary Story of a Truth Warrior Persecuted for Advocating and Providing Life Saving Treatment,” in Lies My Gov’t Told Me : And the Better Future Coming”, chap. 3. ”Nass is a former contributor to CovertAction Information Bulletin [predecessor to CovertAction Magazine], which documented the use of biological warfare by the Southern Rhodesian government against the black population of present-day Zimbabwe during the Liberation War”. https://archive.org/ Dr. Robert Malone: ”Lies My Gov’t Told Me, And The Better Future Coming”. 2020. https://archive.org/details/lies-my-govt-told-me-and-the-better-future-coming-2022-robert-malone/page/n53/mode/2up

[32] Ibid.: Page 116.

[33] https://expose-news.com

“Tragedy Strikes: Covid-19 Vaccine linked to 630% increase in Excess Deaths among Children in Europe”. 06.01.2023 https://expose-news.com/2023/01/06/covid-19-vaccine-linked-to-7x-increase-deaths-children-europe/

[34] EuroMOMO’s website https://euromomo.eu/

[35] See also https://archive.org/ Ed Dowd: ”Cause Unknown; The Epidemic Of Sudden Deaths In 2021 & 2022”. 2022 with a foreword by Robert Kennedy Jr. ”noting that during the third and fourth quarters of 2021, which coincided with a period of mass vaccination, the number of Deaths among people of working age (18-64) was 40 percent higher than before the pandemic, with most deaths not attributable to COVID”. https://archive.org/details/cause-unknown-the-epidemic-of-sudden-deaths-in-2021-2022-2022-ed-dowd

[36] Huff: ”The Truth About Wuhan”. Page 152. See also Malone: “The Extraordinary Story of a Truth Warrior Persecuted for Advocating and Providing Life Saving Treatment” in ”Lies My Gov’t Told Me”. Page 70.

[37] https://www.reuters.comReuters Fact Check: “Fact Check-2015 Nobel Prize for ivermectin intended for treatment of parasitic infections doesn’t prove its efficacy on COVID-19” on 09.09.2021 https://www.reuters.com/article/factcheck-nobel-ivermectin-idUSL1N2QB2XA

[38] Malone: ”Lies My Gov’t Told Me”. Page 117. ”The drug was made available to poor people around the world for a penny a dose”.

[39] https://www.globalresearch.ca Michel Chossudovsky: “Video: Pfizer’s “Secret” Report on the Covid Vaccine. Beyond Manslaughter. The Evidence is Overwhelming. The Vaccine Should Be Immediately Withdrawn Worldwide”. 30.07.2023. https://www.globalresearch.ca/video-pfizers-secret-report-on-the-covid-vaccine-beyond-manslaughter-the-evidence-is-overwhelming-the-vaccine-should-be-immediately-withdrawn-worldwide/5780561?print=1

[40] See also Malone: ”Lies My Gov’t Told Me” which presents similar data, including a study that found that even among hospitalized COVID-19 patients who were 90 years or older, almost 90% survived. Most COVID deaths have been in the very old — about 70% in Canada overall. In Italy, 100 percent of COVID deaths had another fatal condition, while in South Korea, 99 percent of active COVID-19 cases in the general population did not require medical treatment. A study of 3,300 inmates in US state prisons found that 96% of inmates who tested positive for COVID-19 had no symptoms. See also Dr. Joseph Mercola and Ronnie Cummins, The Truth About COVID-19: Exposing the Great Reset.

[41] https://www.newsmagazine.org/ James Herer: “Dr. Wolfgang Wodarg: One of the Most Important Experts the World Should Hear About”. 16.12.2020. https://www.newsmagazine.org/2020/12/dr-wolfgang-wodarg-one-of-the-most-important-experts-the-world-should-hear-about/

[42] Dr. Yeadon initially raised concerns that the COVID-19 vaccine could cause fertility problems in young women.

[43] The Rockefeller and Ford Foundations have long had close ties to the CIA. https://www.cia.gov/ ”Foundation Support for Research in the field in the Behavioral Sciences, Communications and Industrial and Organizations”. https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP78-02771R000100190002-6.pdf

[44] The plan provides for the unemployed to receive a universal basic income. Some have suggested that another goal is depopulation, due to concerns about overpopulation and belief in an extreme social Darwinist (“survival of the fittest”) philosophy and eugenics of Gates and others.

[45] https://www.globalresearch.ca/ Clayton Morris: ”Video: Bombshell Docs Reveal COVID-19 Cover-Up Goes Straight to the Top. Redacted with Clayton Morris”. 09.01.2023. https://www.globalresearch.ca/video-bombshell-docs-reveal-covid-19-cover-up-goes-straight-to-the-top-redacted-with-clayton-morris/5804015

[46] https://sensereceptornews.com “Pharma Insider Shows NIH Knew mRNA Injections Were Bioweapons in 2018, Says the Jabs’ Unstable, Fracture-Proned mRNA Acts as ‘Shrapnel’ that Causes Recipient Cells to Destroy Themselves” 17.12.2022 https://sensereceptornews.com/?p=16453

[47] https://nzdsos.com New Zealand Doctors Speaking Out With Science: “Sasha Latypova Exposes Bombshell Revelations as WHO Advance Preposterous Power Grab”. 11.01.2023. https://nzdsos.com/2023/01 /11/sasha-latypova-who-treaty-plans/

[48] https://sensereceptornews.com “Pharma Insider Shows NIH Knew mRNA Injections Were Bioweapons in 2018, Says the Jabs’ Unstable, Fracture-Proned mRNA Acts as ‘Shrapnel’ that Causes Recipient Cells to Destroy Themselves” 17.12.2022 https://sensereceptornews.com/?p=16453

[49] https://expose-news.com “Are Fauci, Gates & Moderna responsible for the COVID Pandemic? – The USDOD issued a ‘COVID-19 Research’ contract 3 Months before COVID was known to exist – & Fauci & Moderna had a Vaccine ready in Dec. 2019”. 07.02.2023. https://expose-news.com/2023/02/07/fauci-gates-moderna-us-dod-knew-about-covid-in-2019/

[50] https://s3.documentcloud.org ”Confidential Disclosure Agreement”. https://s3.documentcloud.org/documents/6935295/NIH-Moderna-Confidential-Agreements.pdf

[51] https://expose-news.com/ “Are Fauci, Gates & Moderna responsible for the COVID Pandemic? – The USDOD issued a ‘COVID-19 Research’ contract 3 Months before COVID was known to exist – & Fauci & Moderna had a Vaccine ready in Dec. 2019”. 07.02.2023. https://expose-news.com/2023/02/07/fauci-gates-moderna-us-dod-knew-about-covid-in-2019/

[52] Malone: ”Lies My Gov’t Told Me”. Page 42.

[53] https://www.foxnews.com/ Tyler McCarthy: “Jimmy Kimmel says unvaccinated people shouldn’t get ICU beds in his return to his late-night show”. 08.09.2021 https://www.foxnews.com/entertainment/jimmy-kimmel-unvaccinated-shouldnt-icu-beds-return-late-night

[54] Malone: ”Lies My Gov’t Told Me”. Page 113.

[55] Ibid. Page 170. ”Facebook openly states that it blocks content “which public health experts have advised us could lead to COVID-19 vaccine rejection”.

[56] Ibid. Page 279.

[57] Ibid. Page 53.

[58] https://straightlinelogic.com/ ”‘Science for Hire,’ a Gary Null Production, by Dr. Joseph Mercola”. 12.11.2020. https://straightlinelogic.com/2022/11/12/science-for-hire-a-gary-null-production-by-dr-joseph-mercola/

+ https://rumble.com GaryNullFilmLibrary: ”Science for Hire – A Gary Null Production”. https://rumble.com/v1nk6tu-science-for-hire-full-movie-a-gary-null-production.html

[59] Mercola and Cummins: “The Truth About COVID-19”. Chelsea Green Publishing (April 29, 2021). ISBN-10: 1645020886 ISBN-13: 978-1645020882. Page 57. ”In 2020, CDC director Robert Redfield admitted that hospital incentives likely elevated hospitalization rates and death toll statistics around the US”.

Står Pentagon og CIA bag Covid-19-pandemien?

Ekspert i bioterrorisme og whistleblower hævder, at CIA i al hemmelighed var involveret i at støtte uetisk forskning, der resulterede i fremstillingen af COVID-19-virussen, som derefter blev lækket fra The Wuhan Institute of Virology.

By Published On: 10. august 2023Categories: Geopolitik

Denne tekst blev første gang offentliggjort på www.covertactionmagazine.com den 27.03.2023 under følgende URL: <https://covertactionmagazine.com/2023/02/27/was-the-pentagon-and-cia-behind-the-covid-19-pandemic/> Licens: Jeremy Kuzmarov/covertactionmagazine.com CC BY-NC-ND 4.0

Foto: Montage. Public Domain.

Dr. Andrew G. Huff er en irakisk krigsveteran og infektionsepidemiolog med en ph.d. fra University of Minnesota, som i september 2014 begyndte at arbejde for EcoHealth Alliance[1] – en NGO, der modtog over 118 millioner dollars i tilskud fra føderale agenturer[2] – hvis mission var at beskytte offentligheden mod smitsomme sygdomme.

I en ny bog „The Truth About Wuhan: How I Uncovered the Biggest Lie in History” (New York: Skyhorse Press, 2022) hævder Huff, at hans chef hos EcoHealth Alliance, dr. Peter Daszak, arbejdede sammen med CIA, og at han fra 2012 overvågede udviklingen af det biologiske middel kendt som SARS-CoV-2, der resulterer i sygdommen COVID-19.

Udviklingen skete gennem Gain-of-Function-forskning finansieret af United States Agency for International Development (USAID) og National Institutes of Health (NIH)[3].

Ifølge Huff har dr. Daszak og dr. Anthony Fauci, direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases fra 1984 til sin pensionering i december 2022 – sammen med andre kolleger – ”opført sig som en pseudovidenskabelig mafia, der har forskanset sig i hallerne i det medicinske militærindustrielle kompleks[4]”.

Udover de orkestrerede COVID-19-pandemien, ”konspirerede de kriminelt for at tilsmudse” enhver, der ikke støttede deres narrativ – inklusive Huff, der blev udsat for en kampagne med FBI-overvågning og chikane, der næsten resulterede i hans død.

Udvikling af en dødelig virus – og en vaccine, der angiveligt bekæmper den

En af de første opgaver, som dr. Huff påtog sig, mens han arbejdede hos EcoHealth Alliance, var at gennemgå et NIH-forslag med titlen ”Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence” skrevet af dr. Daszak sammen med Zhengli Shi fra Wuhan Institute of Virology (WIV) og nogle andre forskere.

Forslaget havde støtte fra „fadderen” til Gain-of-Function-forskning, dr. Ralph Baric, en virolog ved University of North Carolina’s Gillings School of Public Health, som rangerer på tredjepladsen i NIH-finansiering. (Ifølge Huff har ”Fauci de facto været [skolens] leder i årtier[5]”).

Forslaget gik ud på at studere mennesker i landdistrikterne i Kina, som kunne have været i kontakt med flagermus, der spredte coronavirus blandt mennesker, og at screene for virussen med det mål bedre at kunne forudsige coronavirus-transmission. Det sigtede desuden mod at udvikle nye coronavirus-stammer og udføre eksperimenter[6], der ville forbedre flagermus-coronavirussens evne til at inficere menneskeceller og forsøgsdyr ved hjælp af genteknologiske teknikker[7].

Denne undersøgelse passer til definitionen af Gain-of-Function-forskning, hvis mål er ”målrettet at øge et patogens infektivitet, virulens, overlevelsesevne eller overførbarhed”, som Huff definerer det – eller sagt mere enkelt: ”At gøre et smitstof mere farligt[8]”.

Den 17. oktober 2014 erklærede Obama-administrationen et moratorium (midlertidigt stop, red.) for Gain-of-Function-forskning relateret til influenza, Middle East respiratory syndrome (MERS) og severe acute respiratory syndrome (SARS)[9] efter en ulykke på U.S. Center for Disease Control and Prevention (CDC).

Præsident Donald J. Trump besøger Viral Pathogenesis Laboratory på National Institutes of Health i Bethesda, Maryland, tirsdag den 3. marts 2020. Foto: Credit: NIH. Licens: Public Domaine.

Dr. Fauci outsourcede efterfølgende Gain-of-Function-forskningen til det kinesiske Wuhan-laboratorium[10] og gav laboratoriet licens[11] til fortsat at modtage støtte fra den amerikanske regering. Moratoriet for Gain-of-Function-forskningen blev ophævet af Trump-administrationen i december 2017[12], og dr. Fauci sendte 3,7 millioner dollars fra National Institute of Allergy and Infectious Diseases til Wuhan Institute of Virology for at genstarte coronavirus-flagermusprojektet.

Ved at forsøge at gøre flagermus i stand til at inficere menneskeceller blev Huff overbevist om, at hans arbejdsgiver ikke kun var involveret i uetisk Gain-of-Function, men også i biovåbensforskning. Slutresultatet var ”skabelsen af SARS-CoV-2”, som ”forårsager den sygdom, der er kendt som COVID-19[13]”.

Ifølge Huff blev det smitsomme stof SARS-CoV-2 og COVID-19 mRNA-vaccinen – som Huff karakteriserer som genterapi – udviklet under det samme forskningsprogram[14].

Huff skriver, at EcoHealth Alliance brugte dr. Barics arbejde til at teste eksperimentelle vacciner, behandlinger og terapeutiske midler mod den nyudviklede SARS-CoV-2-stamme – mange år før offentligheden fik kendskab til COVID-19 – for at bestemme, hvilke modforanstaltninger der ville være mest effektive til at formilde sygdommen i humaniserede mus[15].

EcoHealth Alliances genmæle

Efter udgivelsen af „The Truth About Wuhan” udstedte EcoHealth Alliance en erklæring, der hævdede, at ”Andrew Huff har ret til sine egne meninger, men ikke til sine egne fakta[16]”. Ifølge EcoHealth Alliance er den faktiske sandhed om Wuhan:

1) Hr. Huff var ansat hos EcoHealth Alliance fra 2014 til 2016. På trods af dette er påstandene om, at han arbejdede på eller med Wuhan Institute of Virology i denne periode, usande. Han var tilknyttet et helt andet projekt, hvor han arbejdede med computerbaserede algoritmer til vurdering af nye sygdomstrusler.

2) Hr. Huff påstår, at EcoHealth Alliance var involveret i Gain-of-Function forskning for at skabe SARS-CoV-2. Dette er ikke sandt.

3) Hr. Huff fremsætter en række andre spekulationer og beskyldninger om karakteren af samarbejdet mellem EcoHealth Alliance og Wuhan Institute of Virology. Da han aldrig har arbejdet på eller med Wuhan Institute of Virology, kan man ikke stole på hans påstande i denne retning.

4) Hr. Huff hævder, at SARS-CoV-2 opstod som en laboratorie-lækage fra Wuhan Institute of Virology, baseret på forskning udført der på flagermus-coronavirus, og at denne forskning var relateret til amerikansk efterretnings-indsamling. Dette er ikke sandt”.

Erklæringen fra EcoHealth Alliance fortsatte med at citere dr. Francis Collins, daværende direktør for NIH, som i december 2021 sagde, at ”analyse af offentliggjorte genomiske data og andre dokumenter fra tilskuds-modtageren viser, at de naturligt forekommende flagermus-coronavira, der blev undersøgt under NIH-tilskuddet, er genetisk langt væk fra SARS-CoV-2 og umuligt kunne have forårsaget COVID-19-pandemien. Enhver påstand om det modsatte er beviseligt falsk”.

Erklæringen fra EcoHealth Alliance fortsætter[17]: ”De videnskabelige beviser til dato indikerer, at virussen sandsynligvis er et resultat af viral evolution i naturen, der potentielt hopper direkte til mennesker eller gennem en uidentificeret mellemliggende dyrevært. Historisk set har mange vira udviklet sig fra dyr til at forårsage epidemier og pandemier, herunder influenza, ebola, zika, vestnilfeber, SARS og meget mere.

Vigtigt er det, at efter en intensiv efterforskning blev de amerikanske efterretnings-tjenester enige om, at virussen ikke var udviklet som et biologisk våben, og de fleste myndigheder vurderede, at SARS-CoV-2 højst sandsynligt ikke var genetisk modificeret”.

Force majeure?

Et centralt punkt i dette sidste udsagn er ”de fleste”, hvilket åbner muligheden for, at nogle havde en anden vurdering. I et resumé på én side præciserede efterretnings-samfundet – der blev bedt af Biden-administrationen om at vurdere oprindelsen af COVID-19, at de ikke kunne udelukke muligheden for, at SARS-CoV-2 (virussen, der forårsager COVID-19) kommer fra et laboratorium[18].

Kinesiske myndigheder tog prøver på Wuhans dyre- og skaldyrsmarkeder[19] og i naturen og fandt ikke et eneste vildt dyr med SARS-CoV-2-virus, og Wuhan ligger 1.000 mil væk fra de nærmeste vilde flagermus, der bærer den type SARS-relaterede coronavirus, der forårsagede pandemien[21].

Desinfektionsdamp desinficerer en metro. Foto: Zoheir Seidanloo på Wikimedia. Licens: CC BY 4.0.

Efter forespørgsel fra NIH i februar 2020 fortalte en lille gruppe virologer NIH’s ledelse, at SARS-CoV-2 muligvis var opstået i forbindelse med laboratorie-forskning og bemærkede, at virussen har ”usædvanlige egenskaber, som virologer i USA har brugt i eksperimenter i årevis – ofte med støtte fra NIH[22]”.

Disse usædvanlige træk inkluderer en sekvens på otte aminosyrer, der er identiske med dem, der findes i cellerne i menneskets luftveje[23] – ifølge professorerne fra Columbia University, Jeffrey Sachs og Neil Harrison. Dette indikerer, at virussen kan være blevet genetisk fremstillet fra mennesker i et laboratorium[24].

Mistænkeligt nok opdagede Huff, at nogen havde redigeret NIH-forslaget efter det blev indsendt den 15. april 2014: Han observerede også intens micro management (ledelsesstil kendetegnet ved overdreven kontrol over medarbejderne, red.) af projektet fra USAID-personale, den amerikanske ambassade og andet personale i udenrigsministeriet[25].

En førende underleverandør var Metabiota, som var delvist ejet af Rosemont Seneca – et venture-kapitalfirma delvist ejet af Hunter Biden og CIA’s venture-kapitalfirma, In-Q-Tel, som investerer i virksomheder, der udvikler teknologi af national sikkerhedsinteresse[26].

Huff konkluderede, at EcoHeath Alliance var i færd med at indsamle efterretninger om udenlandske laboratorier og personale, mens de var involveret i udviklingen af coronavirus. Dr. Daszak fortalte ham endda, at CIA havde henvendt sig til ham og var interesseret i ”de steder, vi arbejder, de mennesker, vi arbejder med, og de data, vi indsamler[27]”.

CIA har tidligere været involveret i dyrkningen af dødelige vira som biovåben på den amerikanske hærs hemmelige facilitet i Fort Detrick, Maryland, og historien så ud til at gentage sig.

EcoHealth Alliances næstformand, William Karesh, var direkte forbundet med toppen af USA’s bioforsvars-etablissement som medlem af Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR), et højtstående panel vedr. biologisk forsvarsberedskab[28].

Huff påpeger, at biovåben traditionelt er blevet frigivet til at demoralisere, invalidere eller tvinge brugen af store medicinressourcer til at behandle sårede, og alt dette kunne være et motiv bag det formodede udslip af coronavirussen efter, at den blev fremstillet i Wuhan-laboratoriet.

Ifølge Huff kunne Pfizer og Moderna tjene milliarder af dollars på vaccinen. Og den globale økonomiske og politiske elite kunne fremme deres idé: ”The Great Reset”, hvorved de kunne give store virksomheder mere magt i et klima, hvor offentligheden var for forvirret til at kæmpe imod.

Covid som et globalt statskup

Det sidstnævnte er det scenarie, Michel Chossudovsky fremlægger i sin nye bog: „The Worldwide Corona Crisis: Global Coup D’état Against Humanity: Destroying Civil Society, Engineered Economic Depression”. (Montreal, Canada: Global Research Publishers, 2022[29]).

En økonom ved University of Ottawa, grundlægger af og direktør for Center for Research on Globalization (CRG), som driver hjemmesiden Globalresearch.ca[30], har udgivet vigtige banebrydende artikler, der udfordrer det officielle covid-19-narrativ.

Canadisk økonom og forfatter Michel Chossudovsky. Foto: Communist Party of Canada på Wikimedia. Licens: CC BY 3.0.

Ifølge Chossudovsky har COVID-19-pandemien resulteret i et de facto statskup fra milliardærklassens side, der spredte panik blandt befolkningen, så de ville suspendere rationel dømmekraft og afgive deres borgerrettigheder med påbuddet om medicinsk unødvendige nedlukninger, krav om afstand og mundbind samt vaccinepas.

Chossudovsky skriver, at ”coronavirussen giver magtfulde finansielle interesser og korrupte politikere et påskud og en retfærdiggørelse til at kaste hele verden ud i en spiral af massearbejdsløshed, bankerot, ekstrem fattigdom og fortvivlelse… Hele nationale økonomier er blevet bragt i fare. Undtagelsestilstand blev erklæret i nogle tilfælde, og alle aspekter af kærlighed og liv blev forbudt”.

Ifølge Chossudovsky var den fabrikerede frygtkampagne meget lig den, som den herskende klasse udrullede for at opnå offentlighedens støtte til ulovlige militære interventioner i udlandet.

Som med krigsdissenterne blev de, der var imod nedlukningerne, offentligt udstødt, fyret fra deres job, nægtet adgang til sociale medier eller stemplet som psykopater.

I Frankrig blev en læge og pensioneret universitetsprofessor, Jean-Bernard Fourtillan, der opponerede imod vaccinerne, arresteret og anbragt i isolationsfængsel og på det psykiatriske hospital i Uzes.

Og i Maine måtte dr. Meryl Nass gennemgå en psykologisk undersøgelse, før hun fik lov til at blive hørt af statens lægeudvalg for at anfægte fratagelsen af hendes 40-årige lægeautorisation på et falsk grundlag[31].

Ifølge Chossudovsky er det rigeligt dokumenteret, at mRNA-vaccinen ikke har begrænset spredningen af COVID-19: En Harvard-undersøgelse, der så på COVID-19 i 68 lande og i 2.947 amerikanske amter – i august og september 2022 – viste, at de lande og amter med størst vaccinationsdækning havde højere rater af nye COVID-19-tilfælde pr. en million mennesker[32].

Andre undersøgelser beskriver, hvordan mRNA-vaccinen har resulteret i en opadgående tendens i dødelighed og morbiditet, hvor den største overhyppighed af dødsfald – i forhold til det normale – blev erfaret blandt teeenagere.

En europæisk organisation til overvågning af dødelighed rapporterede om chokerende stigninger i dødsfald blandt børn under 14 år efter, at vaccinen blev rullet ud[33].

Ifølge data fra EuroMOMO steg antallet af overdødsfald blandt børn i Europa med 554 % i 2021[34], efter Det Europæiske Lægemiddelagenturs godkendelse af Pfizers COVID-19-vaccine til børn[35].

En billigere og mere effektiv måde at behandle COVID-19-patienter på er hydroxyklorokin, som, dr. Fauci sørgede for, ikke blev distribueret vidt og bredt.

I juli 2020 gennemførte dr. Marcus Zervos, ledende epidemiolog ved Henry Ford Medical System og bestyrelses-certificeret specialist i infektionssygdomme, en undersøgelse, der viste, at COVID-19-patienter behandlet med hydroxyklorokin inden for 24 timer efter hospitalsindlæggelse, havde en cirka halveret dødsrisiko[36].

Nass peger også på effektiviteten af Ivermectin – et ikke-patenteret lægemiddel, som Big Pharma ikke kunne profitere på – dr. Fauci betegnede det som ”hestemedicin”, selv om de to videnskabsmænd, der udviklede det, William C. Campbell og Satoshi Omura, i 2015 modtog Nobelprisen i medicin[37] for udviklingen af en terapi mod infektioner forårsaget af rundorms-parasitter[38].

Skræmmetaktikker og løgne

Bedraget fra USA’s videnskabelige etablissement var et åbenlyst faktum, da en hemmelig Pfizer-rapport – ifølge Chossudovsky – beskrev, at Pfizer – som tidligere er dømt for ”svigagtig markedsføring” af et andet produkt – modtog mere end 1.200 rapporter om dødsfald, der angiveligt var forårsaget af deres vaccine, mellem midten af december 2020 og slutningen af februar 2021[39].

Der var også titusindevis af rapporter om ”uønskede hændelser”, herunder 23 tilfælde af spontane aborter ud af 270 graviditeter og mere end 2.000 rapporter om hjerteproblemer.

Ifølge Chossudovsky blev en fejlbehæftet reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR-test) etableret af nationale regeringer for at generere falske data med henblik på at retfærdiggøre overdrevne og socialt undertrykkende politiske mandater.

RT-PCR-testen producerer en stor volumen af falske positive, idet testen er sat op til at detektere et lille segment af nukleinsyren, som er en del af en virus – ikke nødvendigvis COVID-19 eller andre specifikke vira, ifølge dr. Kary Mullis, opfinderen af PCR-teknikken, som sagde dette om testene, før han døde i august 2019.

Se Niels Harrit, lic.scient. Lektor (pens.), Kemisk Institut, KU’s artikel: „Skamløse eksperimenter med befolkningen?” Del 1 og del 2, red.

The Centers for Disease Control (CDC) rapporterede, at 94 % af dødsfaldene tilskrevet COVID-19 har komorbiditet eller dødsfald af andre årsager. I kun 6 % af dødsfaldene nævntes COVID-19 som den eneste årsag.

Ifølge Chossudovsky ville antallet af COVID-19-dødsfaldene have været 90,2 % lavere end det officielt rapporterede tal[40], hvis CDC havde brugt kriterierne i dets „Medical Examiners’ and Coroners’ Handbook on Death Registration and Fetal Death Reporting”. (Vejledende håndbog for retsmedicinere og obducenter, red.)

Den 11. marts 2020, da Verdenssundhedsorganisationen (WHO) officielt erklærede en global pandemi, var antallet af bekræftede COVID-19-tilfælde uden for Kina i størrelsesordenen 44.279 med 1.440 dødsfald.

Overdødelighed blandt 0-14-årige i 2020 – 2023. Mens satsen faldt i 2020, steg den i løbet af vaccinations-kampagneårene. I 2023 flader kurven ud igen. Foto: Credit: EuroMOMO 2023 <https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/>

Brugen af skræmmetaktikker var allerede blevet afprøvet under den falske ”H1N1-svineinfluenza” i 2009-2010 – en af ”århundredets største medicinske skandaler” ifølge Wolfgang Wodarg, daværende sundhedschef for Det Europæiske Råd[41] – hvor milliarder af vaccinedoser blev bestilt af nationale regeringer, men derefter ødelagt.

Wodarg er i øjeblikket sammen med dr. Michael Yeadon – en tidligere Pfizer-vicepræsident – involveret i kampagnen mod COVID-19-vaccinerne, hvis forhastede introduktion uden ordentlig testning[42] var kriminel uagtsomhed efter deres (Wodarg og Yeadon, red.) opfattelse.

De vigtigste drivkræfter bag statspolitikken var virksomhedsfonde som Rockefellers, Soros’, Fords og Gates’ fonde[43].

Deres mål var at:

A) booste profitterne for de medicinalvirksomheder, som de havde investeret i.

B) etablere mere autoritære former for global styring og digitalt tyranni og…

C) at fremme World Economic Forum (WEF)’s Great Reset, hvis formål er at omstrukturere den globale økonomi i udvalgte virksomhedsmonopolers interesse, ved effektivt at lukke store sektorer af pre-covid-økonomien og drive visse ældre virksomheder til konkurs[44].

Coronavirus-dashboard med kort og statistik. Foto: Licens: Public Domaine.

En krig og ikke en sundhedsindsats – med det sædvanlige spektrum af korruption og løgne

Sasha Latypova, en tidligere medicinalchef, har afsløret, at Pentagon, som kontrollerede COVID-19-programmet fra begyndelsen, anvendte en lyssky kontraktpraksis, mens de skærmede Big Pharma for ansvar[45].

Sidstnævnte drog fordel af ændringer i reglerne for informeret samtykke under Obama-administrationen til at udføre uetiske eksperimenter på mennesker og introducere vacciner, der aldrig blev testet ordentligt eller reguleret – og som Latypova beskriver som biovåben, der ”opfører sig som granatsplinter i kroppen og får modtagerens celler til utilsigtet at destruere sig selv[46]”.

Latypova forklarede, at USA’s nationale sikkerhedsråd er ansvarlig for COVID-19-politikken[47]. Denne afdeling repræsenterer forsvar- og efterretningstjenester og har ikke nogen sundhedsrepræsentant. Sundhedsmyndighederne administrerer information, men fastlægger ikke politik, og Latypova konkluderer, at to amerikanske regeringer i træk har derfor behandlet COVID-19 med en krigsreaktion, ikke en sundhedsreaktion, mens de bevidst har bedraget offentligheden.

Planlægningen af dette startede allerede i 2012, som det fremgår af en ”pandemic enterprise”, som hun (Latypova, red.) beskriver som et offentligt-privat partnerskab, der involverer ti ledere af føderale agenturer. Der er blevet afholdt hemmelige møder mellem disse ledere for at diskutere pandemiske mod-foranstaltninger, og hvordan man opretholder den største hemmeligholdelse og fortrolighed af diskussioner og planer.

Latypova spørger, hvorfor en påstået sundhedssag skal holdes hemmeligt for offentligheden.

Ifølge Latypova er medicinalindustrien og ”investor-verdenen” blevet overtaget ”af Pentagon og militære efterretningstjenester[48]”.

”Mange penge [foregiver] at komme fra venture-kapitalfonde, når de i virkeligheden kommer fra CIA”, siger Latypova.

Mere tyder på forhåndsviden

Opdagelsen af en kontrakt mellem det amerikanske forsvarsministerium og Labyrinth Global Health for ”COVID-19 Research” i november 2019 har rejst yderligere mistanke om regeringens forhåndsviden om den nye coronavirus[49].

Kontrakten var en del af et større projekt for et ”Biological threat reduction program in Ukraine” (et program til mindskning af biologisk trussel i Ukraine, red.), hvilket tyder på, at dele af den amerikanske regering i det mindste kendte til den påståede virus, før den spredte sig til Wuhan, Kina, i december 2019, eller bidrog til dens skabelse gennem laboratoriebaseret Gain-of-Function-forskning, som Andrew G. Huff foreslår.

Hvordan kunne de ellers have kendt navnet på den nye coronavirus-sygdom tre måneder, før WHO officielt navngav virussen „covid-19” i februar 2020? Og det kan også forklare, hvorfor Moderna og Faucis NIAID indgik en fortrolighedsaftale om en mRNA-coronavirus-vaccine-kandidat[50] i begyndelsen af december 2019, som var udviklet og co-ejet af Moderna og Faucis NIAID.

Koordineret propagandaindsats

Ifølge dr. Robert W. Malone, en ekspert i bioforsvar og vaccinologi, betalte Gates Foundation – som modtog en ikke-eksklusiv licens til Modernas mRNA-injektion mod covid-19[51] og derfor profitterede af brugen af det – mere end 319 millioner dollars – til at kontrollere mainstreammedie-narrativet af COVID-19.

Department of Health and Human Services og Centers for Disease Control and Prevention (CDC) betalte mere end 1 milliard dollars for at kontrollere medienarrativet[52].

„The Five Eyes”. Foto: Credit: Nachtschatten1806 på Pixabay. Licens: Public domain.

Selv komikere sent på aftenen blev rekrutteret til propagandakampagnen: ABC’s Jimmy Kimmel opfordrede til at nægte senge på intensivafdelinger til uvaccinerede mennesker[53][54].

I 2021 afslørede en Facebook-whistleblower, at Facebook censurerer vaccinerelateret indhold baseret på en hemmelig ”vaccinationtøvens”-algoritme, som bestemmer, om og i hvilket omfang indholdet (selv om det er helt korrekt) kan fremkalde modstand mod vaccination blandt seere[55].

Dr. Malone mener, at britiske efterretningstjenestefolk var involveret i at udtvære læger som ham selv, der udfordrer det fremherskende COVID-19-narrativ på Wikipedia, og at ”Five Eyes Intelligence Alliance” (efterretningsalliance mellem Australien, Canada, New Zealand, Storbritannien og USA, red.) blev benyttet under COVID-19-krisen for at aktivere indbyrdes propagandaaktiviteter fra deltagende stater mod borgere i andre medlemslande, som ellers ikke tillader deres efterretningstjenester at udføre indenlandsk propagandaaktivitet[56].

Den koordinerede propaganda-indsats og det undertrykkende politiske klima minder om 1. verdenskrigs-æraen, hvor Wilson-administrationen nedsatte The Committee on Public Information (CPI) for at fremme støtte til amerikansk militærindgriben i Europa i en tid hvor antikrigsdissidenter blev udspioneret, dæmoniseret og fængslet[57].

I sin bog „Lies My Gov’t Told Me”, understreger dr. Malone, hvordan ”annulleringskultur” fremmer censur, samme gør udbredelsen af stammetendenser og en kognitiv dissonans, hvor folk har svært ved at acceptere synspunkter, der adskiller sig fra deres fasttømrede overbevisninger, og de afviser dem, der er villige til at tale højt om ubekvemme sandheder.

Disse trends ligger bagved, hvad der nærmer sig at være en moderne heksejagt, der truer med at kvæle fremskridt inden for videnskabelig og medicinsk viden, og som har givet en kriminel elite frie hænder til at udføre uhyggelige sociale eksperimenter, der har ændret menneskers liv, som vi kender det.

Videnskab til udlejning

Dr. Malone og Michel Chossudovskys analyse bliver forstærket i en ny dokumentar „Science for Hire[58]”, produceret af WBAI-radiovært Gary Null, som afslører korruptionen i USA’s videnskabselite.

Null er enig i Huffs vurdering af, at ved at støtte Gain-of-Function-forskning pillede dr. Fauci og hans kolleger med modernatur og skabte supervira for, at farmaceutiske giganter som Pfizer kunne fremstå som helte ved at have udviklet vacciner, der gav dem milliarder af dollars i profit.

Men COVID-19 var mere lig en sæsonbestemt influenza, så hospitals-administratorer var nødt til at manipulere data for at skabe indtryk af en massepandemi, som krævede, at alle skulle vaccineres. Hospice-patienter med terminale sygdomme såsom nyresvigt i slutstadiet og hjerte-insufficiens blev tilføjet til COVID-dødsfaldslisten for at blæse tallene op[59].

COVID-19-patienter blev på samme tid sendt hjem uden behandling på grund af tilliden til vacciner, der gav urapporterede negative helbredseffekter, såsom en stigning i myokarditis, blodpropper, infertilitet og hjerteanfald blandt raske unge mennesker.

Ifølge Null fulgte dr. Fauci drejebogen for HIV-AIDS-pandemien i 1980’erne, hvor en frygtkampagne, som han stod i spidsen for, blev fulgt op af introduktionen af uprøvede lægemidler såsom AZT, der endte med at slå titusindevis af homoseksuelle mænd ihjel.

Forskere, der udfordrede det dominerende paradigme, blev frataget NIH-finansiering, som Fauci kontrollerede, og marginaliseret med fremkomsten af ”medicinsk mccarthyisme”, der afspejler samfundets glidende overgang til korporativt autokrati.

Den eneste måde at overvinde sidstnævnte på er ved at opbygge en verdensomspændende bevægelse mod coronatyranni, som forbyder Gain-of-Function-forskning og ville genoprette videnskabens integritet og ægte demokrati gennem en social transformation.

Kilder:

[1] https://en.wikipedia.org/ ”EcoHealth Alliance”.  https://en.wikipedia.org/wiki/EcoHealth_Alliance

[2] https://theintercept.com/ Sharon Lerner: ”JEFFREY SACHS PRESENTS EVIDENCE OF POSSIBLE LAB ORIGIN OF COVID-19”. 19.05.2022. https://theintercept.com/2022/05/19/covid-lab-leak-evidence-jeffrey-sachs/

[3] Andrew G Huff: ”The Truth About Wuhan: How I Uncovered the Biggest Lie in History”. Publisher: Skyhorse; First Edition (December 6, 2022). ISBN-10: 1510773886 ISBN-13 : 978-1510773882. Page 190.

[4] Ibid. Page 191.

[5] Ibid. Page 137.

[6] https://www.newsweek.com/ Fred Guterl: ”Dr. Fauci Backed Controversial Wuhan Lab with U.S. Dollars for Risky Coronavirus Research”. 28.04.2020.https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirus-research-1500741

[7] Huff: ”The Truth About Wuhan”. Page 177. https://www.newsweek.com/ Fred Guterl: ”Dr. Fauci Backed Controversial Wuhan Lab with U.S. Dollars for Risky Coronavirus Research”. 28.04.2020.https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirus-research-1500741 ”By identifying unknown viruses before they spread to humans, or “finding them before they find us,” says Shi Zhengli, “researchers might hope to find an early warning system.” Columbia professors Jeffrey Sachs and Neil Harrison point out that “the exact nature of the experiments performed [in Wuhan], including the full array of viruses collected in the field and the subsequent sequencing and manipulation of those viruses, remains unknown.” Sharon Lerner, “Jeffrey Sachs Presents Evidence of Possible Lab Origin of COVID-19”. Sharon Lerner: ”JEFFREY SACHS PRESENTS EVIDENCE OF POSSIBLE LAB ORIGIN OF COVID-19”. 19.05.2022. https://theintercept.com/2022/05/19/covid-lab-leak-evidence-jeffrey-sachs/

[8] Huff: ”The Truth About Wuhan”. Page 94. Dr. Richard Ebright, an infectious disease expert at Rutgers University, quoted in a Newsweek article on the subject https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us -dollars-risky-coronavirus-research-1500741 ”like many other scientists, is a staunch opponent of gain-of-function research because it carries the risk of causing a pandemic through accidental release from a lab. dr However, Fauci expressed the belief that “determining the molecular Achilles’ heel of these viruses may allow scientists to identify novel antiviral drug targets that could be used to prevent infection in vulnerable individuals or better treat those infected,” and that “decades of experience teaches us”.

[9] https://asiatimes.com/ Christina Lin: “Why US outsourced bat virus research to Wuhan”. 22.04.2020. https://asiatimes.com/2020/04/why-us-outsourced-bat-virus-research-to-wuhan/

[10] https://nationalfile.com/ Patrick Howley: “Fauci’s NIAID Funded Wuhan Lab Scientists To Research Bat Coronavirus”. 13.04.2020. https://nationalfile.com/faucis-niaid-funded-wuhan-lab-scientists-to-research-bat-coronavirus/

[11] https://www.foxnews.com/ Charles Creitz: “Gaetz calls for end to NIH grant to Wuhan virology lab, says it can be done with ‘stroke of a pen’”. 14.04.2020 https://www.foxnews.com/media/gaetz-end-nih-grant-wuhan-virology-lab

[12] https://www.newsweek.com/ Fred Guterl: ”Dr. Fauci Backed Controversial Wuhan Lab with U.S. Dollars for Risky Coronavirus Research”. 28.04.2020.https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirus-research-1500741

[13] Huff: ”The Truth About Wuhan”. Page 95, 178 , 179. See also https://asiatimes.com/ Christina Lin: “Why US outsourced bat virus research to Wuhan”. 22.04.2020. https://asiatimes.com/2020/04/why-us-outsourced-bat-virus-research-to-wuhan/

[14] Ibid. Page 178, 185. ”Gene therapy is a techni-que in which doctors alter a person’s genes to help them treat a disease”.

[15] Ibid. Page 182 and 185.

[16] https://www.ecohealthalliance.org/ “EcoHealth Alliance Statement Regarding Book by Andrew Huff”. 05.12.2022. https://www.ecohealthalliance.org/2022/12/ecohealth-alliance-statement-regarding-book-by-andrew-huff

[17] https://www.ecohealthalliance.org/ “EcoHealth Alliance Statement Regarding Book by Andrew Huff”. 05.12.2022. https://www.ecohealthalliance.org/2022/12/ecohealth-alliance-statement-regarding-book-by-andrew-huff

[18] https://www.jeffsachs.org Jeffrey D. Sachs: “Did US Biotechnology Help to Create COVID-19?”. 27.05.2022. https://www.jeffsachs.org/newspaper-articles/cpgynw2j9x4lamdd2resnf3eekppyd

[19] https://researchsquare.com/ “Surveillance of SARS-CoV-2 in the environment and animal samples of the Huanan Seafood Market” PDF Download. 25.02.2022. https://assets.researchsquare.com/files/rs-1370392/v1_covered.pdf?c=1645813311

[20] https://www.biorxiv.org/ “Total virome characterizations of game animals in China 1 reveals a spectrum of emerging viral pathogens”. 12.11.2021. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.11.10.467646v1.full.pdf

[21] https://theintercept.com/ Sharon Lerner: ”JEFFREY SACHS PRESENTS EVIDENCE OF POSSIBLE LAB ORIGIN OF COVID-19”. 19.05.2022. https://theintercept.com/2022/05/19/covid-lab-leak-evidence-jeffrey-sachs/

[22] https://www.jeffsachs.org Jeffrey D. Sachs: “Did US Biotechnology Help to Create COVID-19?”. 27.05.2022. https://www.jeffsachs.org/newspaper-articles/cpgynw2j9x4lamdd2resnf3eekppyd

[23] https://theintercept.com/ Sharon Lerner: ”JEFFREY SACHS PRESENTS EVIDENCE OF POSSIBLE LAB ORIGIN OF COVID-19”. 19.05.2022. https://theintercept.com/2022/05/19/covid-lab-leak-evidence-jeffrey-sachs/

[24] https://www.pnas.org/ Neil L. Harrison and Jeffrey D. Sachs:  “A call for an independent inquiry into the origin of the SARS-CoV-2 virus”. 19.05.2022. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2202769119

[25] Huff: ”The Truth About Wuhan”. Side 183. ”Huff believes that the EcoHealth Alliance was involved in irregular financial transactions related to US government grants, particularly in cheating with time cards. He observed that there appeared to be dual use in contracts or material support between government organizations and private donors (e.g. Skoll Foundation, Google Foundation, Rockefeller Foundation and Welcome Trust)”.

[26] Huff: ”The Truth About Wuhan”. Page 183.

[27] Ibid.: Page 142.

[28] Ibid.: Page 187. See also: ”Ron Unz suspects that the US carried out a biological warfare attack on Iran with the COVID-19 virus”. https://www.unz.com/ Ron Unz : ”Is the Tide Finally Starting to Turn on Covid as an American Biowarfare Attack?”. 04.10.2021. https://www.unz.com/runz/is-the-tide-finally-turning-on-covid-as-an-american-biowarfare-attack/. ”He notes that by the end of February 2020, Iran had become a major epicenter of the global outbreak”. https://www.nytimes.com/ David D. Kirkpatric, Farnaz Fassihi and Mujib Mashal: ”Recipe for a Massive Viral Outbreak’: Iran Emerges as a Worldwide Threat”. 24.02.2022. https://www.nytimes.com/2020/02/24/world/middleeast/coronavirus-iran.html ”and that the The country’s political elites were particularly hard hit”. https://iranprimer.usip.org/ 07.06.2021. https://iranprimer.usip.org/blog/2020/mar/11/iranian-officials-infected-covid-19 ”with a full 10% of the entire Iranian parliament soon infected”. https://twitter.com/ Chris Hayes Tweet. 09.03.2020. https://twitter.com/chrislhayes/status/1236830342880821248 ”and at least a dozen of its officials and politicians who have died from the disease”. https://www.aljazeera.com/ ”Coronavirus kills Iran religious leader as death toll jumps again”. 16.03.2020. https://www.aljazeera.com/news/2020/03/iran-reports-113-virus-deaths-containment-concerns-mount-200315180552632.html ”including some that were very old”. https://www.thedailybeast.com/ Jamies Ross: ”Coronavirus Kills Top Iranian Official, State Media Reports”. 02.03.2020. <https://www.thedailybeast.com/coronavirus-kills-top-iranian-official-state-media-reports>. ”Unz writes that ”the neocons on Twitter were delighted to note that their hated Iranian enemies were now dropping like flies”.

[29] Michel Chossudovsky: “The Worldwide Corona Crisis – Global Coup d’état Against Humanity. Destroying Civil Society, Engineered Economic Depression”. Publisher: Library and Archives Canada Cataloguing in Publication. ISBN 978-0-9879389-3-0(pdf) https://docsend.com/view/s7gp74xwndyatqb6

[30] Global Research website – Center for Research on Globalization https://www.globalresearch.ca/

[31] For the latter case see: “The Extraordinary Story of a Truth Warrior Persecuted for Advocating and Providing Life Saving Treatment,” in Lies My Gov’t Told Me : And the Better Future Coming”, chap. 3. ”Nass is a former contributor to CovertAction Information Bulletin [predecessor to CovertAction Magazine], which documented the use of biological warfare by the Southern Rhodesian government against the black population of present-day Zimbabwe during the Liberation War”. https://archive.org/ Dr. Robert Malone: ”Lies My Gov’t Told Me, And The Better Future Coming”. 2020. https://archive.org/details/lies-my-govt-told-me-and-the-better-future-coming-2022-robert-malone/page/n53/mode/2up

[32] Ibid.: Page 116.

[33] https://expose-news.com

“Tragedy Strikes: Covid-19 Vaccine linked to 630% increase in Excess Deaths among Children in Europe”. 06.01.2023 https://expose-news.com/2023/01/06/covid-19-vaccine-linked-to-7x-increase-deaths-children-europe/

[34] EuroMOMO’s website https://euromomo.eu/

[35] See also https://archive.org/ Ed Dowd: ”Cause Unknown; The Epidemic Of Sudden Deaths In 2021 & 2022”. 2022 with a foreword by Robert Kennedy Jr. ”noting that during the third and fourth quarters of 2021, which coincided with a period of mass vaccination, the number of Deaths among people of working age (18-64) was 40 percent higher than before the pandemic, with most deaths not attributable to COVID”. https://archive.org/details/cause-unknown-the-epidemic-of-sudden-deaths-in-2021-2022-2022-ed-dowd

[36] Huff: ”The Truth About Wuhan”. Page 152. See also Malone: “The Extraordinary Story of a Truth Warrior Persecuted for Advocating and Providing Life Saving Treatment” in ”Lies My Gov’t Told Me”. Page 70.

[37] https://www.reuters.comReuters Fact Check: “Fact Check-2015 Nobel Prize for ivermectin intended for treatment of parasitic infections doesn’t prove its efficacy on COVID-19” on 09.09.2021 https://www.reuters.com/article/factcheck-nobel-ivermectin-idUSL1N2QB2XA

[38] Malone: ”Lies My Gov’t Told Me”. Page 117. ”The drug was made available to poor people around the world for a penny a dose”.

[39] https://www.globalresearch.ca Michel Chossudovsky: “Video: Pfizer’s “Secret” Report on the Covid Vaccine. Beyond Manslaughter. The Evidence is Overwhelming. The Vaccine Should Be Immediately Withdrawn Worldwide”. 30.07.2023. https://www.globalresearch.ca/video-pfizers-secret-report-on-the-covid-vaccine-beyond-manslaughter-the-evidence-is-overwhelming-the-vaccine-should-be-immediately-withdrawn-worldwide/5780561?print=1

[40] See also Malone: ”Lies My Gov’t Told Me” which presents similar data, including a study that found that even among hospitalized COVID-19 patients who were 90 years or older, almost 90% survived. Most COVID deaths have been in the very old — about 70% in Canada overall. In Italy, 100 percent of COVID deaths had another fatal condition, while in South Korea, 99 percent of active COVID-19 cases in the general population did not require medical treatment. A study of 3,300 inmates in US state prisons found that 96% of inmates who tested positive for COVID-19 had no symptoms. See also Dr. Joseph Mercola and Ronnie Cummins, The Truth About COVID-19: Exposing the Great Reset.

[41] https://www.newsmagazine.org/ James Herer: “Dr. Wolfgang Wodarg: One of the Most Important Experts the World Should Hear About”. 16.12.2020. https://www.newsmagazine.org/2020/12/dr-wolfgang-wodarg-one-of-the-most-important-experts-the-world-should-hear-about/

[42] Dr. Yeadon initially raised concerns that the COVID-19 vaccine could cause fertility problems in young women.

[43] The Rockefeller and Ford Foundations have long had close ties to the CIA. https://www.cia.gov/ ”Foundation Support for Research in the field in the Behavioral Sciences, Communications and Industrial and Organizations”. https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP78-02771R000100190002-6.pdf

[44] The plan provides for the unemployed to receive a universal basic income. Some have suggested that another goal is depopulation, due to concerns about overpopulation and belief in an extreme social Darwinist (“survival of the fittest”) philosophy and eugenics of Gates and others.

[45] https://www.globalresearch.ca/ Clayton Morris: ”Video: Bombshell Docs Reveal COVID-19 Cover-Up Goes Straight to the Top. Redacted with Clayton Morris”. 09.01.2023. https://www.globalresearch.ca/video-bombshell-docs-reveal-covid-19-cover-up-goes-straight-to-the-top-redacted-with-clayton-morris/5804015

[46] https://sensereceptornews.com “Pharma Insider Shows NIH Knew mRNA Injections Were Bioweapons in 2018, Says the Jabs’ Unstable, Fracture-Proned mRNA Acts as ‘Shrapnel’ that Causes Recipient Cells to Destroy Themselves” 17.12.2022 https://sensereceptornews.com/?p=16453

[47] https://nzdsos.com New Zealand Doctors Speaking Out With Science: “Sasha Latypova Exposes Bombshell Revelations as WHO Advance Preposterous Power Grab”. 11.01.2023. https://nzdsos.com/2023/01 /11/sasha-latypova-who-treaty-plans/

[48] https://sensereceptornews.com “Pharma Insider Shows NIH Knew mRNA Injections Were Bioweapons in 2018, Says the Jabs’ Unstable, Fracture-Proned mRNA Acts as ‘Shrapnel’ that Causes Recipient Cells to Destroy Themselves” 17.12.2022 https://sensereceptornews.com/?p=16453

[49] https://expose-news.com “Are Fauci, Gates & Moderna responsible for the COVID Pandemic? – The USDOD issued a ‘COVID-19 Research’ contract 3 Months before COVID was known to exist – & Fauci & Moderna had a Vaccine ready in Dec. 2019”. 07.02.2023. https://expose-news.com/2023/02/07/fauci-gates-moderna-us-dod-knew-about-covid-in-2019/

[50] https://s3.documentcloud.org ”Confidential Disclosure Agreement”. https://s3.documentcloud.org/documents/6935295/NIH-Moderna-Confidential-Agreements.pdf

[51] https://expose-news.com/ “Are Fauci, Gates & Moderna responsible for the COVID Pandemic? – The USDOD issued a ‘COVID-19 Research’ contract 3 Months before COVID was known to exist – & Fauci & Moderna had a Vaccine ready in Dec. 2019”. 07.02.2023. https://expose-news.com/2023/02/07/fauci-gates-moderna-us-dod-knew-about-covid-in-2019/

[52] Malone: ”Lies My Gov’t Told Me”. Page 42.

[53] https://www.foxnews.com/ Tyler McCarthy: “Jimmy Kimmel says unvaccinated people shouldn’t get ICU beds in his return to his late-night show”. 08.09.2021 https://www.foxnews.com/entertainment/jimmy-kimmel-unvaccinated-shouldnt-icu-beds-return-late-night

[54] Malone: ”Lies My Gov’t Told Me”. Page 113.

[55] Ibid. Page 170. ”Facebook openly states that it blocks content “which public health experts have advised us could lead to COVID-19 vaccine rejection”.

[56] Ibid. Page 279.

[57] Ibid. Page 53.

[58] https://straightlinelogic.com/ ”‘Science for Hire,’ a Gary Null Production, by Dr. Joseph Mercola”. 12.11.2020. https://straightlinelogic.com/2022/11/12/science-for-hire-a-gary-null-production-by-dr-joseph-mercola/

+ https://rumble.com GaryNullFilmLibrary: ”Science for Hire – A Gary Null Production”. https://rumble.com/v1nk6tu-science-for-hire-full-movie-a-gary-null-production.html

[59] Mercola and Cummins: “The Truth About COVID-19”. Chelsea Green Publishing (April 29, 2021). ISBN-10: 1645020886 ISBN-13: 978-1645020882. Page 57. ”In 2020, CDC director Robert Redfield admitted that hospital incentives likely elevated hospitalization rates and death toll statistics around the US”.