Videoer

Anders Bak i samtale med Tommy Hansen om Fake News og præmisserne for ægte journalistik

Citat fra interviewet, Tommy Hansen ” Det, man ikke ved her i Danmark, det er, at medierne i Europa bliver styret gennem nogle store, store tænketanke. Vi kender Bilderberg-klubben herhjemme, og ud fra samme princip så har man på medieområdet en meget stor tænketank, der hedder Atlantik-Brücke i Tyskland. I den sidder alle chefredaktører fra de store medier, alle toppolitikere, Europas finanselite, NATO, CIA. De er der allesammen i samme klub, og der mødes de og aftaler, hvilke vinkler de skal sende ud næste uge. Jeg kan give et klassisk eksempel, – det har jeg også tit i mine foredrag, – at dagen efter G7-topmødet i 2015 i Tyskland, da havde ikke bare alle tyske aviser det samme billede af Angela Merkel og Obama på forsiden af deres aviser, øverst på forsiden, men det havde alle Vestens førende aviser, og det fortæller en journalist, en branchemand, at der er noget rivende galt med det her system. Det er så fjernt fra det, vi tror, det er, så vi kan slet ikke forestille os det. Jeg har sagt i mange år, og i dag begynder jeg at forstå, hvorfor jeg har sagt det, at man skulle hellere tage og læse Anders And, hvis man vil vide noget om samfundet, end at se fjernsyn. Det, de gør, det er en synd, og det er et hån mod alle de principper, som de har lovet os, at de vil håndhæve. Det er ikke muligt, at du på 50 uafhængige redaktioner træffer den samme beslutning den samme dag med det samme billede, den samme placering, den samme historie øverst på forsiden, og indholdet i den, det var i øvrigt en pressemeddelelse fra G7-landene om, at nu ville de til at gå over til bæredygtige energiformer. Vi er altså nået så langt, hvor… Altså, man siger i branchen, at når man laver forsiden, så bygger man den op fra bunden. Man lægger de første historier på i bunden, og så venter vi på Jesus. Så kigger vi os rundt i verden, og så tjekker vi lige, om Jesus, han er genopstået siden i går: For hvis han var det, så ville vi ubetinget have den historie øverst på forsiden. Så de minutter før deadline, hvor man venter på Jesus, i de minutter skal vi så tro på, at der har de her avisredaktioner uafhængigt af hinanden valgt som dagens hotteste nyhed at bringe en pressemeddelelse fra G7-landene. Så er al snak om journalistik ovre, og dermed har de sådan set diskvalificeret sig selv i min verden, fordi stort set siden, da har jeg overhovedet ikke læst de store medier. Jeg har ingen behov for at læse de store medier. Altså, hvis jeg vil vide noget om verden, så har jeg Lucky Luke og andre gode informative… Asterix er ganske god også, kan jeg anbefale. Men man skal slet ikke gøre sig den illusion længere, at nyhedsformidling foregår via de store medier. Du spurgte, hvorfor, hvordan kan det være. Det ér, fordi de er blevet kapitaliseret. De er alle sammen afhængige af kapital, og hvem er kapitalen? Det er i dag globale finansinteresser. Det betyder, dem, der ejer hesten, bestemmer altså, hvor den rider hen, og problemet er, at hvis du starter som ung journalist, du kommer ind håbefuld, ung og idealistisk, du vil ændre verden, så starter du med at skrive nekrologer i et halvt år. Så bliver du rigtig god til at tale med mennesker, der er følelsesmæssigt ophidsede osv., du får rutine, men du skæver sådan ind til de tunge drenge med slips og jakkesæt, der engang imellem går ind på chefredaktørens kontor, og du ved: ”At det er der, jeg gerne vil hen”, og så efter en 10-15 år, hvor du arbejder dig langsomt op i rækkerne, pludselig en dag får du lov til at interviewe en borgmester. Hvis det går godt, så får du lov til at blive ved; men på det tidspunkt, hvor du får chance for som journalist at indse, at der virkelig er noget galt med den her verden, vi lever i, da er løbet kørt. For da har du ifølge gennemsnittet, da har du både din første og din anden kone, og du har 2,3 børn, og du har villa, volvo og vovse. Du har det hele, og du har en kanonhøj løn, og du rejser verden rundt med verdensberømte mennesker. Nogle gange kan du endda komme så vidt, at du kommer til at trykke en præsident i hånden. Dét opbygger en identitet, et selvbillede, en selvforståelse, som du også mister, hvis du træder udenfor. Så du mister ikke bare dig selv. Du mister formentlig din anseelse, med stor sandsynlighed din familie, du får økonomiske problemer, dine børn bliver drillet i skolen. Du får hele registret af shit, og derfor – hvis du så som 40-50-årig når til den erkendelse, så kan jeg godt forstå, at rigtig mange simpelthen af hensyn til deres familie, som jo er uskyldig i den her sag, vælger at sige: ”Vi må lige vente og se”. Men det er det, jeg siger, de her kolleger, de er der, og de venter bare på en mulighed på (for, red.) igen at få lov til at udføre deres arbejde og den kommer.”

Foredrag: “Krig eller fred i Europa – hvem vil hvad?”

Europa er forandret for altid, og udviklingen er i fuld gang. Millioner af mennesker er på flugt fra krigsområder. Og det er fortrinsvist vestlige bomber, der skaber flygtningestrømmene. USA kastede alene i 2015 mere end 22.000 bomber i fortrinsvist muslimske lande, dertil kommer et stigende antal Droner, som takket være den amerikanske militærbase i Ramstein, Tyskland, kan ramme deres mål på den anden side af kloden.
Stærke konservative kræfter i USA har siden 80’erne arbejdet målbevidst på at genskabe den vigtige rolle, som landet spillede fra slutningen af 2. verdenskrig og frem til 1970’erne. Den kolde krig skabte enorm rigdom i det militære-industrielle kompleks, som er fast forankret i beslutningsprocesserne i Washington.
Fra tænketanken Stratfor ved vi i dag, at de neokonservative kredse i USA i mange årtier har haft som overordnet mål at forhindre forbindelser mellem Rusland og Tyskland, idet sådanne ville underminere USA’s position på verdensmarkedet. Samtidig er den amerikanske krigsindustri i dag så stor, at den for landet som sådan både er en politisk og en økonomisk nødvendighed, med opbygning af stadigt nye militærbaser overalt på kloden, overvågningssystemer og dronekrige.
Vi ved også, at USA’s mangeårigt allierede, Saudi Arabien, er et despotisk regime, som årligt halshugger flere mennesker end ISIS har gjort i sin levetid indtil nu. Her hersker Sharia lovgivning, og menneskerettigheder er et ukendt begreb. Regimet i Saudi Arabien praktiserer en meget konservativ version af Islam, og man er stærkt imod alle andre former – derfor også imod den langt mere liberale version, der praktiseres i Syrien.
Saudi Arabien er ikke et land, men nogle streger på et landkort i et ørkenområde. Med USA’s aktive hjælp har det styrende regime skabt sig ufattelige formuer, som bruges på at bevare magten og udrydde enhver opposition. Saudi Arabiens sikkerhedstjeneste er en tro kopi af CIA, som i sin tid stod for opbygningen, som et led i dollar-for-olie aftalen fra 1973/74. De forretningsmæssige forbindelser mellem kongefamilien og de styrende familier i USA er forlængst et faktum, sågar Bush-familiens forbindelser til Bin Laden-familien.
Flygtningestrømmene til Europa er styret, og det kan bevises. Med “Twitter-bots” (automatiserede tweets) fra USA, England og Australien, blev flygtninge i millionvis gjort opmærksom på, at Tyskland var det forjættede land. “Germany welcomes refugees”, lød det i titusinder og atter titusinder af tweets, hvis oprindelse kan spores tilbage til 3 lokationer.
Får vi hele historien i medierne? Hvem styrer egentlig informationsstrømmen? Journalistik eller propaganda? Tommy Hansen havde en klar mening og i vid udstrækning belæg for den. Han boede  i Berlin og havde et internationalt netværk af “frie” journalister, som alle har forladt de store medier i frustration. Er tiden inde til en ny form for presse?

Voluntarist interviews med Tommy Hansen om MSM og om krigen i Syrien

Grosen Friss interviewer Tommy Hansen om Main Stream Media

Grosen Friis: “Jeg interviewer her journalist Tommy Hansen, en af de få journalister der stadigvæk kan kalde sig journalist pga. hans evige kamp for at finde frem til fakta og sandheden og sit ønske om at oplyse folk herom.

Emnet der drøftes er MSM og at de ikke længere opfylder rollen som den vagthund der på borgernes vegne holder øje med magthaverne og den måde de forvalter magten på.”

Publiceret første gang d. 08.10.2016 på Voluntarist.dk under flg. URL: https://voluntarist.dk/interview-med-tommy-hansen-om-main-stream-media.html Licens: Voluntarist.dk

Grosen Friis interviewer Tommy Hansen om krigen i Syrien

Grosen Friis: “Jeg interviewer igen journalist Tommy Hansen. Emnet der drøftes er krigen i Syrien og især de emner vedr. krigen som MSM ikke oplyser os om.”

Publiceret første gang d. 16.10.2016 på Voluntarist.dk under flg. URL: https://voluntarist.dk/interview-med-tommy-hansen-om-main-stream-media.html Licens: Voluntarist.dk

Hanne Nabintu Herland interviewer Tommy Hansen om Dollaren, geopolitik og USAs krige

Herland Report TV´s programleder, Hanne Herland taler med Free21 Tommy Hansen om dollaren, geopolitikk, USAs kriger og det vestlige hegemoniet.

Tommy Hansen var en dansk, Berlin baseret journalist, som grundlagde det anderkendte website free21.org, en medieportal med tæt på 200 journalister tilknyttet.

Hansen beretter om dollarens historie som reservevaluta, samt Saudi Arabias påvirkning på dette, hvilket delvis forklarer dagens tætte bånd mellem Saudi og USA. The Herland Report nyhedsside og Herland Report TV når ud til millioner årligt. Vi har stor tro på et samfund som tillader ytringsfrihed og arbejder i et vidtrækkende internationalt netværk og leverer nationale og internationale artikler og interviews med ledende fritænkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre. Grundlægger af The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV producent, Hanne Nabintu Herland, som er kendt fra mediet som en frygtløs kritiker af politisk-korrekthed. Hun hævder at demokratier er overtaget af en ekstrem-liberal elite, både på Højre- og Venstrefløjen, som ikke længere lytter til folket. Herland er født og opvokset i Afrika, har i en årrække boet i Syd Amerika og Mellemøsten.

Udgivet første gang på Hannenabintuherland.com d. 04.05.2019 under flg. URL: TV intervjuet: Dollarens, geopolitikk og kriger – Tommy Hansen

Hanne Nabintu Herland speaks with Tommy Hansen

Herland Report TV host, Hanne Nabintu Herland speaks with Free21 Tommy Hansen about US war machine, Syria, Libya, the Arab Spring. “The driving force behind any war today is money and you must always ask yourself who makes the wars. It is not the people, they do not want wars – it is always the politicians, the kings, the people in power,” says Tommy Hansen, who was a Danish, Berlin based journalist, founder of free21.org, a news site that hosts over 150 journalists’ work in Europe.

Hansen points out how the US wars are a multi billion dollar business, a neo-con paradise of waging war on other nations and becoming wealthy in its aftermath. The war industry is fuelling the economies in the West in an unprecedented way. We live in a system in which the ultimate enemy is peace in the world. Tommy Hansen: “When we look at the history of the United States, war is a big business. The big families, mostly in the US who got very rich during the Cold War, would not like to lose their fortunes just because the world wants peace. This is where we are today. We are being driven by forces that have nothing to do with democracy. They want, for the sake of becoming even more wealthy, to make more wars.”

“Today it is not only the US that has a war industry. Germany has it, Sweden, Norway. Wherever there is a war industry, there is an influence on politics, because this industry needs wars. Look what happened in 1992 when the Berlin Wall fell, the Cold War was over and we were heading to world peace, better relations with the Russians and so on. This was a disaster for the American war industry. The stocks were going down, nobody wanted to buy stocks in guns and canons any more.” “We don’t need to look for conspiracies or ideologies, it is just a matter of money. The US could not even last half a year without a war. They would simply go bankrupt. Technically they already are, of course, and have been for years.”

“It is basically an agreement between a bunch of crooks without moral standards, who want to have power and money. Anyone looking at it from the outside can see that this is not sustainable, it is going to crash. And when it crashes, it will be very, very ugly. We have been flooded by US dollars now for decades, and they have no value whatsoever. In the early days, a dollar bill was exchangeable for an amount of gold, but it is not that way anymore.”

The Herland Report is a Scandinavian initiative, reaching millions yearly, presenting leading intellectuals’ view on foreign policy, current affairs, religion, the Middle East, Western decadence – free from political correctness.

Published at Hannenabintuherland.com th. 30.11.2017 under URL: Wars are big business

Hanne Nabintu Herland speaks with Tommy Hansen:

Herland Report TV host, Hanne Herland speaks with Free21 Tommy Hansen about Syria, Libya wars that created the Europe refugee crisis and mass migration.

Hansen was a Danish, Berlin based journalist, founder of free21.org, a news site that features over 150 journalists’ work in Europe. In the Herland Report conversation, he speaks passionately about the deep rooted moral problem of Western culture under the pretext of bringing democracy, but in reality bombing countries to the ground. Geopolitics has always been about the strongest player, yet, is it really in Europe’s interest to destabilize the Middle East?

The current mass migration crisis is also discussed in the program. As nations disintegrates into civil war and anarchy past military interventions, Western companies take control of their oil revenues, the gas and the billion dollar business of rebuilding the country. This is all part of the plan, states Hansen. And adds that the whole world is watching, silently, afraid that they are the next in line to be bombed. This creates a massiv hatred towards the West and is the main cause for millions of refugee to flow into Europe.

The Herland Report is a Scandinavian initiative, reaching millions yearly, presenting leading intellectuals’ view on foreign policy, current affairs, religion, the Middle East, Western decadence – free from political correctness. The Herland Report is founded by Hanne Nabintu Herland, a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, commentator and TV producer, known from the media for sharp analysis and fearless speech. She was born and raised in Africa, has lived in South America, in the Middle East, and travelled extensively in Asia.

Pulished at Hannenabintuherland.com th. 30.08.2019 under URL: Syria/Libya Wars and Europe refugee crisis

Tommy Hansen interviews

“Most wars are resource wars based on False Flags”.

In this interview from April 2014, Daniele Ganser adresses False Flag Operations within the latest 100 years, mainly carried out by the US, the Empire of recent time.

Ganser: “I’m seeing the connection to wars and lies is very, very tight – it’s not the exception, it’s the rule. Propaganda minister Goebbels used the same covert operations in the Nazi Reich”.

Host: Journalist Tommy Hansen.

Dr. Daniele Ganser (*1972) Swiss historian, former assistant lecturer, University of Basel, founder and director of the Swiss Institute for Peace and Energy Research (SIPER) (*2011). His area of expertise is in the areas of global security, secret warfare, conflict analysis, peak oil and resource wars, human rights and peace research. He has written many books covering his special topics

Licens Dr. Daniele Ganser & Free21