Vi støtter terrorbevegelsene, vi motarbeider dem ikke

By Published On: 21. november 2017Categories: Uncategorized @da

Vesten har tross denne mangelen på nøytrale kilder uttalt seg skråsikkert om de redselsfulle forholdene i Øst-Aleppo forårsaket av ‘Assad’ og Russland.. Alle NGOene og Jan Egeland, som er FNs ansvarlig for den syriske sivilbefolkningen og deres behov for humanitær hjelp, har kommet med historier som etter Egelands vurderinger grenser til krigsforbrytelser. Ingen av disse hjelpeorganisasjonene har selv arbeidet i Øst-Aleppo. De har, som de skriver på hjemmesidene sine og uttalt offentlig til mediene, hatt lokale hjelpere de har forholdt seg til når det gjelder å få nødhjelp og penger inn i bydelen og informasjon ut. Det har vært for farlig å være i Øst Aleppo.

 

Mediene og politikerne i Vesten har kun forholdt seg til White Helmets som eneste nyhetskilde.

 

Med dette som bakteppe dro vi fra Damaskus til Aleppo for å se med egne øyne “ondskapen” ‘Assad og Putin’ hadde skapt i Øst-Aleppo. En gruppe mediefolk og Syria-kjennere fra hele verden reiste til Syria i april i år. Bakgrunnen for besøket var på den ene siden å få en oversikt over hvordan livet til den vanlige syrer er etter 6 år med krig og å ikke minst se med egne øyne hva som skjulte seg i Øst-Aleppo. Vi måtte kjøre lange omveier for ikke å risikere å bli utsatt for terroristenes overraskende angrep. Vi bodde i Vest-Aleppo, i en gate med mange restauranter, barer, butikker. Unge mennesker satt ute og røyket vannpipe. Det var et yrende liv. Hundrevis av mennesker besøkte Citadellet og den berømte, men totalt ødelagte, Umayyad-moskeen, den eldste i Midtøsten.

 

På veg gjennom Øst-Aleppo passerte vi ruinhaug på ruinhaug av det som engang var bolighus. Det hele fortonte seg som kulissene til en skrekkfilm, helt uvirkelig. Her har folk vært nødt til å bo i 5 år under et terrorvelde. Et sjokkerende terrorvelde.

 

Soldater holder vakt ved inngangen til deler av Øst-Aleppo for å sikre at den ikke utsettes fra nye terroranslag. Soldatene var lykkelige og stolte av å ha nedkjempet terrorgrupper etter harde kamper om å befri Øst-Aleppo i desember 2016. De ville gjerne vi skulle ta bilder sammen med dem i den slitne kaserna de bodde i.

 

Innenfor denne kontrollposten så vi en ‘skole’ på venstre side og et ‘sykehus’ til høyre. Vi fikk høre gjennom politikere, mediene i måneder før bydelen ble befridd, at det “siste” av alt var ødelagt. Vi ventet da å få se hvordan disse bygningene var blitt ødelagt av “Assad og Putin. Pierre le Corp, en ung franskmann, som har bodd i Aleppo under hele krigen, har nå løpt fra ‘sykehus’ til ‘sykehus’ og filmet det han så etter Øst Aleppo ble befridd. Han løp med kamera fra rom til rom som om han var i sjokk og bare måtte få dokumentert hva som faktisk hadde foregått i Øst Aleppo i disse 5 årene.

 

Det  han kom over var nesten for utrolig til å være sant. Det vi er blitt fortalt skulle være ‘bombede’ sykehus, fungerte som hovedkvarter for Al- Nusra, White Helmets og en rekke ‘såkalte’  humanitære hjelpeorganisasjoner’. Han vasset i mengder med medisinsk utstyr- hele lagre fylt med sprøyter, kanyler, avanserte medisinsk utstyr. Utstyr ikke en gang offentlige sykehus i Syria har. Jeg skjønner hvorfor han er i sjokk. Det skulle vi også få erfare.

 

Vi fant ondskap satt i system. Skolene og sykehusene ble brukt som torturkamre, kvinnefengsler i mørke kjellere og shariadomstoler. Vi fant svarte vester som vaktene gikk med på påskriften på hvilken shariakomitee man tilhørte. De som gikk kledd med disse hadde autorisasjon til å straffe kvinner dersom de ikke fulgte sharialovene. Det er tydelig å se at kvinner som har bodd i Øst Aleppo skiller seg ut fra den vanlig Aleppo-beboer. Aleppo er en moderne by. Kvinner går stort sett kledd i vestlige klær. Man finner imidlertid kvinner i svarte burkaer. Disse har bodd i Øst Aleppo i 5 år under sharialover. Der var kleskoden burka.

 

Det kunne være å bli dømt til fengslet i mørk kjeller med celler ikke større enn bur – Vi fant torturredskaper. Vi fant medisinsk utstyr hvor det sto ”Made in Norway” på. Disse bygningene fungerte også som en sentral for snikskyttere.

 

Disse bygningene var ikke bombet som vi er blitt fortalt. Vi fant store lagre med medisiner, mat, våpen til å drive krig i flere år. Bygningene var ikke ødelagte slik det ble hevdet. Grunnen er åpenbar, de var trygge fordi de ble brukt som “skoler” og “sykehus” og ville være unntatt angrep. På sykehusene og skolene holdt Al-Nusra, White Helmets og en rekke hjelpeorganisasjoner til. Apropos skoler, barn fikk ikke lov til å gå på skole, bare koranskole.

 

Hjelpeorganisasjonene som bl.a. Norwac, samarbeidet med befant seg i samme bygninger som Al- Nusra. Logoene til Syrian-American Medical Assosiation (SAMS) og Union of Syrian Relief (UOSSM) til Al Nusra og White Helmets og shariaskrifter/ lover hang side om side på veggene. Norwac har selv opplyst en rekke steder og en rekke ganger at de lønner lokalansatte i Øst-Aleppo og at de leverer medisinsk utstyr til “lokalt ansatte.”, lokale leger. Dette viser bare at bl.a. Norwac har forholdt seg til terrorgrupper. Når Norsk Folkehjelp ikke har villet opplyse på forespørsel, hvem de samarbeider med i Øst-Aleppo for å beskytte disse, blir spørsmålet – hvem har beskyttet “disse”?

 

Når det har kommet rop fra ‘lokalansatte’ om mer mat er det i realiteten Al- Nusra som har ‘ropt om hjelp’. Disse hjelpeorganisasjonene må ha trodd at Øst Aleppo ikke ville bli befridd. Hadde de trodd det ville de nok ha skjult virksomheten bedre. Å ha store klistremerker av hjelpeorganisasjoner på veggene sammen med Al-Nusra plakater vekker ikke akkurat tillit. Man må undre seg over Norsk Folkehjelp, Norwac, Leger uten grenser, Flyktningehjelpen tiltro til ‘lokale’ ‘sivilsamfunnsgrupper’ når disse opplyser at de trenger mer penger, medisinsk utstyr, mat. Felles for de overnevnte NGO’ene er at de sier de støtter ‘opposisjonen’ i Syria. ‘Opposisjonen i Øst Aleppo var Al- Nusra. Man bør får brakt på det rene om overnevnte NGO’er anser Al- Nusra som ‘opposisjonen’.Det var ingen annen ‘opposisjon’ enn Al- Nusra i Øst Aleppo. Al- Nusra står til og med på terrorlisten til USA.

 

Øyenvitner forteller at Øst-Aleppo var helvete på jord. De som trengte hjelp, men ikke var i familie med eller en del av Al-Nusra, ble mishandlet eller drept. Det samme ble de som forsøkte å rømme.

 

White Helmemts er brukt som PR-maskin for at Vesten “må gjøre noe”, må innføre en flyforbudssone. Flere av propagandafilmene som spys ut av og om White Helmets er fabrikkerte stunts og er blitt tatt bl. a. i bygningene i Øst-Aleppo. Mediene har latt seg lure, eller?

 

Al – Nusra har hatt full kontroll over Øst-Aleppo. Vesten har helt bevisst brukt White Helmets som eneste nyhetskilde. Alle som har operert i Øst-Aleppo må ha visst hvilken rolle White Helmets har, også de såkalte humanitære organisasjoner.

 

Da Øst-Aleppo ble befridd oppholdt det seg 130 000 mennesker der og av dem 30 000 terrorister, ikke 300 000 sivile som Egeland hevdet om igjen gjennom hele høsten 2016. Han sa at tallene fikk han av “sikre” kilder i Øst-Aleppo. kilder han hadde stolt på i 4 år. Disse 30 000 terroristene dro til Idlib sammen med White Helmets og NGO”er som Norwac og Norsk Folkehjelp, Leger uten Grenser for å nevne noen. Altså NGO”ene slo følge ,med Al- Nusra og andre terrorgrupper. De ble ikke igjen for å hjelpe sivilbefolkningen de hevdet ble utsatt for krigsforbytelser og trengte øyeblikkelig hjelp.

 

Hva og til hvem har disse pengene gått? Ikke kan man bruke dollar i Syria. Ikke kan man veksle dollar til syriske pund. Hvordan kom pengene inn i Syria og inn Øst Aleppo? Vi vet at det er funnet tonnevis med våpen i Øst Aleppo. Våpen koster penger. Er pengene brukt til våpen? I Idlib forsetter samarbeidet med Al-Nusra. Det nytter ikke å i ettertid komme med utsagn som at vi “hjelper alle” også terrorister og deres familier. De burde heller ha sagt vi hjelper alle, også de 90% av sivilbefolkningen som oppholder seg i områder beskyttet av den syriske hæren. Der er NGO ene fraværende.

 

Det er nærliggende å tro når Solberg-regimet så innbitt har snakket om at det kun er “moderate” opposisjonsgrupper” i Øst-Aleppo og beskylder Russland for å angripe dem i stedet for “ekstreme” terroristene i IS, at hun har noe å skjule.

 

Denne tekst blev først publisert den 03.06.2017 på <http://www.hannenabintuherland.com/themiddleeast/var-tids-storste-skandale-vi-stotter-terrorbevegelsene-vi-motarbeider-dem-ikke-eva-thomassen-om-syria/> (Licens: Hanne Nabintu Herland)

Kilder:

Vi støtter terrorbevegelsene, vi motarbeider dem ikke

By Published On: 21. november 2017Categories: Uncategorized @da

Vesten har tross denne mangelen på nøytrale kilder uttalt seg skråsikkert om de redselsfulle forholdene i Øst-Aleppo forårsaket av ‘Assad’ og Russland.. Alle NGOene og Jan Egeland, som er FNs ansvarlig for den syriske sivilbefolkningen og deres behov for humanitær hjelp, har kommet med historier som etter Egelands vurderinger grenser til krigsforbrytelser. Ingen av disse hjelpeorganisasjonene har selv arbeidet i Øst-Aleppo. De har, som de skriver på hjemmesidene sine og uttalt offentlig til mediene, hatt lokale hjelpere de har forholdt seg til når det gjelder å få nødhjelp og penger inn i bydelen og informasjon ut. Det har vært for farlig å være i Øst Aleppo.

 

Mediene og politikerne i Vesten har kun forholdt seg til White Helmets som eneste nyhetskilde.

 

Med dette som bakteppe dro vi fra Damaskus til Aleppo for å se med egne øyne “ondskapen” ‘Assad og Putin’ hadde skapt i Øst-Aleppo. En gruppe mediefolk og Syria-kjennere fra hele verden reiste til Syria i april i år. Bakgrunnen for besøket var på den ene siden å få en oversikt over hvordan livet til den vanlige syrer er etter 6 år med krig og å ikke minst se med egne øyne hva som skjulte seg i Øst-Aleppo. Vi måtte kjøre lange omveier for ikke å risikere å bli utsatt for terroristenes overraskende angrep. Vi bodde i Vest-Aleppo, i en gate med mange restauranter, barer, butikker. Unge mennesker satt ute og røyket vannpipe. Det var et yrende liv. Hundrevis av mennesker besøkte Citadellet og den berømte, men totalt ødelagte, Umayyad-moskeen, den eldste i Midtøsten.

 

På veg gjennom Øst-Aleppo passerte vi ruinhaug på ruinhaug av det som engang var bolighus. Det hele fortonte seg som kulissene til en skrekkfilm, helt uvirkelig. Her har folk vært nødt til å bo i 5 år under et terrorvelde. Et sjokkerende terrorvelde.

 

Soldater holder vakt ved inngangen til deler av Øst-Aleppo for å sikre at den ikke utsettes fra nye terroranslag. Soldatene var lykkelige og stolte av å ha nedkjempet terrorgrupper etter harde kamper om å befri Øst-Aleppo i desember 2016. De ville gjerne vi skulle ta bilder sammen med dem i den slitne kaserna de bodde i.

 

Innenfor denne kontrollposten så vi en ‘skole’ på venstre side og et ‘sykehus’ til høyre. Vi fikk høre gjennom politikere, mediene i måneder før bydelen ble befridd, at det “siste” av alt var ødelagt. Vi ventet da å få se hvordan disse bygningene var blitt ødelagt av “Assad og Putin. Pierre le Corp, en ung franskmann, som har bodd i Aleppo under hele krigen, har nå løpt fra ‘sykehus’ til ‘sykehus’ og filmet det han så etter Øst Aleppo ble befridd. Han løp med kamera fra rom til rom som om han var i sjokk og bare måtte få dokumentert hva som faktisk hadde foregått i Øst Aleppo i disse 5 årene.

 

Det  han kom over var nesten for utrolig til å være sant. Det vi er blitt fortalt skulle være ‘bombede’ sykehus, fungerte som hovedkvarter for Al- Nusra, White Helmets og en rekke ‘såkalte’  humanitære hjelpeorganisasjoner’. Han vasset i mengder med medisinsk utstyr- hele lagre fylt med sprøyter, kanyler, avanserte medisinsk utstyr. Utstyr ikke en gang offentlige sykehus i Syria har. Jeg skjønner hvorfor han er i sjokk. Det skulle vi også få erfare.

 

Vi fant ondskap satt i system. Skolene og sykehusene ble brukt som torturkamre, kvinnefengsler i mørke kjellere og shariadomstoler. Vi fant svarte vester som vaktene gikk med på påskriften på hvilken shariakomitee man tilhørte. De som gikk kledd med disse hadde autorisasjon til å straffe kvinner dersom de ikke fulgte sharialovene. Det er tydelig å se at kvinner som har bodd i Øst Aleppo skiller seg ut fra den vanlig Aleppo-beboer. Aleppo er en moderne by. Kvinner går stort sett kledd i vestlige klær. Man finner imidlertid kvinner i svarte burkaer. Disse har bodd i Øst Aleppo i 5 år under sharialover. Der var kleskoden burka.

 

Det kunne være å bli dømt til fengslet i mørk kjeller med celler ikke større enn bur – Vi fant torturredskaper. Vi fant medisinsk utstyr hvor det sto ”Made in Norway” på. Disse bygningene fungerte også som en sentral for snikskyttere.

 

Disse bygningene var ikke bombet som vi er blitt fortalt. Vi fant store lagre med medisiner, mat, våpen til å drive krig i flere år. Bygningene var ikke ødelagte slik det ble hevdet. Grunnen er åpenbar, de var trygge fordi de ble brukt som “skoler” og “sykehus” og ville være unntatt angrep. På sykehusene og skolene holdt Al-Nusra, White Helmets og en rekke hjelpeorganisasjoner til. Apropos skoler, barn fikk ikke lov til å gå på skole, bare koranskole.

 

Hjelpeorganisasjonene som bl.a. Norwac, samarbeidet med befant seg i samme bygninger som Al- Nusra. Logoene til Syrian-American Medical Assosiation (SAMS) og Union of Syrian Relief (UOSSM) til Al Nusra og White Helmets og shariaskrifter/ lover hang side om side på veggene. Norwac har selv opplyst en rekke steder og en rekke ganger at de lønner lokalansatte i Øst-Aleppo og at de leverer medisinsk utstyr til “lokalt ansatte.”, lokale leger. Dette viser bare at bl.a. Norwac har forholdt seg til terrorgrupper. Når Norsk Folkehjelp ikke har villet opplyse på forespørsel, hvem de samarbeider med i Øst-Aleppo for å beskytte disse, blir spørsmålet – hvem har beskyttet “disse”?

 

Når det har kommet rop fra ‘lokalansatte’ om mer mat er det i realiteten Al- Nusra som har ‘ropt om hjelp’. Disse hjelpeorganisasjonene må ha trodd at Øst Aleppo ikke ville bli befridd. Hadde de trodd det ville de nok ha skjult virksomheten bedre. Å ha store klistremerker av hjelpeorganisasjoner på veggene sammen med Al-Nusra plakater vekker ikke akkurat tillit. Man må undre seg over Norsk Folkehjelp, Norwac, Leger uten grenser, Flyktningehjelpen tiltro til ‘lokale’ ‘sivilsamfunnsgrupper’ når disse opplyser at de trenger mer penger, medisinsk utstyr, mat. Felles for de overnevnte NGO’ene er at de sier de støtter ‘opposisjonen’ i Syria. ‘Opposisjonen i Øst Aleppo var Al- Nusra. Man bør får brakt på det rene om overnevnte NGO’er anser Al- Nusra som ‘opposisjonen’.Det var ingen annen ‘opposisjon’ enn Al- Nusra i Øst Aleppo. Al- Nusra står til og med på terrorlisten til USA.

 

Øyenvitner forteller at Øst-Aleppo var helvete på jord. De som trengte hjelp, men ikke var i familie med eller en del av Al-Nusra, ble mishandlet eller drept. Det samme ble de som forsøkte å rømme.

 

White Helmemts er brukt som PR-maskin for at Vesten “må gjøre noe”, må innføre en flyforbudssone. Flere av propagandafilmene som spys ut av og om White Helmets er fabrikkerte stunts og er blitt tatt bl. a. i bygningene i Øst-Aleppo. Mediene har latt seg lure, eller?

 

Al – Nusra har hatt full kontroll over Øst-Aleppo. Vesten har helt bevisst brukt White Helmets som eneste nyhetskilde. Alle som har operert i Øst-Aleppo må ha visst hvilken rolle White Helmets har, også de såkalte humanitære organisasjoner.

 

Da Øst-Aleppo ble befridd oppholdt det seg 130 000 mennesker der og av dem 30 000 terrorister, ikke 300 000 sivile som Egeland hevdet om igjen gjennom hele høsten 2016. Han sa at tallene fikk han av “sikre” kilder i Øst-Aleppo. kilder han hadde stolt på i 4 år. Disse 30 000 terroristene dro til Idlib sammen med White Helmets og NGO”er som Norwac og Norsk Folkehjelp, Leger uten Grenser for å nevne noen. Altså NGO”ene slo følge ,med Al- Nusra og andre terrorgrupper. De ble ikke igjen for å hjelpe sivilbefolkningen de hevdet ble utsatt for krigsforbytelser og trengte øyeblikkelig hjelp.

 

Hva og til hvem har disse pengene gått? Ikke kan man bruke dollar i Syria. Ikke kan man veksle dollar til syriske pund. Hvordan kom pengene inn i Syria og inn Øst Aleppo? Vi vet at det er funnet tonnevis med våpen i Øst Aleppo. Våpen koster penger. Er pengene brukt til våpen? I Idlib forsetter samarbeidet med Al-Nusra. Det nytter ikke å i ettertid komme med utsagn som at vi “hjelper alle” også terrorister og deres familier. De burde heller ha sagt vi hjelper alle, også de 90% av sivilbefolkningen som oppholder seg i områder beskyttet av den syriske hæren. Der er NGO ene fraværende.

 

Det er nærliggende å tro når Solberg-regimet så innbitt har snakket om at det kun er “moderate” opposisjonsgrupper” i Øst-Aleppo og beskylder Russland for å angripe dem i stedet for “ekstreme” terroristene i IS, at hun har noe å skjule.

 

Denne tekst blev først publisert den 03.06.2017 på <http://www.hannenabintuherland.com/themiddleeast/var-tids-storste-skandale-vi-stotter-terrorbevegelsene-vi-motarbeider-dem-ikke-eva-thomassen-om-syria/> (Licens: Hanne Nabintu Herland)

Kilder: