USA hjalp ISIS bort fra Raqqa

By Published On: 20. november 2017Categories: Uncategorized @da

Saken er: Helt tilbake i juni, 2017, ble USAs aktive støtte til ISIS kolonnen som forlot Raqqa rapportert, med både bilder og video. Nå, måneder etter at det skjedde og lenge etter at det militære slaget om Raqqa er over, finner BBC det for godt å publisere stoff rundt fenomenet USA støtte til ISIS kolonner. Straks BBC rører temaet, blir det stuerent for VG å oversette stoffet fra engelsk.

Hvorfor er norske ledende medier de siste til å rapportere om hva som egentlig skjedde da kolonnene først forlot Raqqa? Hvilke interesser tjener man her, ved å komme med “nyheten” måneder etter at den var en viktig militær informasjonsbit?

Dette minner oss igjen om hvorfor vi sjelden leser norske mainstream aviser. Disses utenriksdekning reflekterer altfor ofte oversatt materiale fra BBC, neo-konservative nikkedukkeaviser og manufacturing consent medier som The New York Times eller Washington Post. Man kan likegodt lese artikkelen på originalspråket, heller enn de oversatte versjonene som kommer en tid etter på norsk.

I ærlighetens navn finner man knapt utenriksstoff i de sterkt sensurerte norske avisene som ikke sammenfaller omtrent 100 % med krigsretorikken til de neo-konservative kreftene i USA. Omtrent alt handler om nye kriger, behovet for flere kriger, og krigspropaganda, tiltenkt påvirkning av den norske befolkningen, slik at vi skal bifalle deltagelse i – enda flere kriger.

Vi anbefaler VG å øyeblikkelig begynne å følge Steigan.no og få tilgang til ferske nyheter mens de faktisk er relevant i Syria. Man trenger ikke vente månedsvis, helt til BBC eller Washington Post skriver om det for deretter å oversette artikkelen. Vi har nyhetsmedier i Norge – her representert ved Steigan.no – som gjør en langt bedre jobb.

Mangelen på kritisk dybdejournalistikk er skrikende i dagens medie-Norge. Vi har et alvorlig og høyst udemokratisk sensurproblem. Fordi det norske folk ikke tillates å få se ulike sider ved saker, eksempelvis hva gjelder dekningen av stoff fra Midtøsten, bidrar avisene til en markant kunnskapsmangel i befolkningen.

Nordmenn ender opp med forestillinger og stigmatiserende syn på verden som ikke stemmer overens med virkeligheten.

Dette – eksempelvis den fremskutte norske tanken om at “muslimer er de onde” mens vi “norske er de gode i verden” – finner sin legitimitet i det ensidige, propagandapregede mediebildets overforenkling og feilaktige kategorisering av etniske grupper. Noe som i neste rekke aktivt bidrar til fremveksten av en særdeles destruktiv raseorientert tenkning i dagens Norge, som innebærer en grov mangel på rettferdighet. Urett produserer som kjent motkrefter, vi har to verdenskriger bak oss som illustrerer dette poenget.

Saken om ISIS og kolonnene ut av Raqqa gir oss igjen inntrykket av at norske redaktører “sitter nervøst og venter på” at avisene i USA eller Storbritannia skal omtale et tema, først da er det “stuerent” for norske aviser å oversette stoffet. Er det virkelig nødvendig å være så fryktsomt opptatt av at en sak må være stemplet med det USA definerte “politisk-korrekte” før man våger å ta i det? Og hva gjelder BBC rapporten – først nå kommer man altså med den, lenge etter at slaget om Raqqa er over og informasjonen ikke lenger har militær verdi.

I sak etter sak, ville faktiske forhold rundt hva som egentlig skjer i Midtøsten blitt fullstendig skjult for den norske befolkning, var det ikke for alternative, komplett fryktløse, ikke politisk-korrekte medier som Steigan.no. Heldigvis har vi digitale medier nå, det er høyst skremmende å tenke på hvilken ensidig propaganda befolkningen ville måttet leve med uten denne tilgangen. Man må vente i månedsvis før en nyhet “er tillatt å skrive om”?

Ron Paul har for øvrig en interessant video på The Liberty Report om den BBC rapporterte saken. Han bekrefter at de rundt 4000 ISIS fremmedkrigerne – nesten null syrere deltok i kolonnen – fikk altså lov til å reise rolig ut av Raqqa med sine familier og enorme mengder våpen. I fred og fordragelighet på gikk det hele, ingen amerikanske fly bombet noe som helst idet ISIS trakk innover i Syria.

Ron Paul poengterer at krigen mot ISIS i stor grad er over, president Bashar al-Assads regjeringsstyrker har vunnet krigen, likevel fortsetter USA å bombe på syrisk jord. Hva, spør han, er USAs egentlige mål i Syria, å kjempe “mot ISIS” eller noe helt annet?

Denne tekst blev første gang offentliggjort den 16.11.2017 <http://www.hannenabintuherland.com/uncategorized/usa-hjalp-isis-bort-fra-raqqa-steigan-no-skrev-om-det-i-juni-na-maneder-etter-star-det-i-vg/> (Licens: Hanne Nabintu Herland)

Kilder:

USA hjalp ISIS bort fra Raqqa

By Published On: 20. november 2017Categories: Uncategorized @da

Saken er: Helt tilbake i juni, 2017, ble USAs aktive støtte til ISIS kolonnen som forlot Raqqa rapportert, med både bilder og video. Nå, måneder etter at det skjedde og lenge etter at det militære slaget om Raqqa er over, finner BBC det for godt å publisere stoff rundt fenomenet USA støtte til ISIS kolonner. Straks BBC rører temaet, blir det stuerent for VG å oversette stoffet fra engelsk.

Hvorfor er norske ledende medier de siste til å rapportere om hva som egentlig skjedde da kolonnene først forlot Raqqa? Hvilke interesser tjener man her, ved å komme med “nyheten” måneder etter at den var en viktig militær informasjonsbit?

Dette minner oss igjen om hvorfor vi sjelden leser norske mainstream aviser. Disses utenriksdekning reflekterer altfor ofte oversatt materiale fra BBC, neo-konservative nikkedukkeaviser og manufacturing consent medier som The New York Times eller Washington Post. Man kan likegodt lese artikkelen på originalspråket, heller enn de oversatte versjonene som kommer en tid etter på norsk.

I ærlighetens navn finner man knapt utenriksstoff i de sterkt sensurerte norske avisene som ikke sammenfaller omtrent 100 % med krigsretorikken til de neo-konservative kreftene i USA. Omtrent alt handler om nye kriger, behovet for flere kriger, og krigspropaganda, tiltenkt påvirkning av den norske befolkningen, slik at vi skal bifalle deltagelse i – enda flere kriger.

Vi anbefaler VG å øyeblikkelig begynne å følge Steigan.no og få tilgang til ferske nyheter mens de faktisk er relevant i Syria. Man trenger ikke vente månedsvis, helt til BBC eller Washington Post skriver om det for deretter å oversette artikkelen. Vi har nyhetsmedier i Norge – her representert ved Steigan.no – som gjør en langt bedre jobb.

Mangelen på kritisk dybdejournalistikk er skrikende i dagens medie-Norge. Vi har et alvorlig og høyst udemokratisk sensurproblem. Fordi det norske folk ikke tillates å få se ulike sider ved saker, eksempelvis hva gjelder dekningen av stoff fra Midtøsten, bidrar avisene til en markant kunnskapsmangel i befolkningen.

Nordmenn ender opp med forestillinger og stigmatiserende syn på verden som ikke stemmer overens med virkeligheten.

Dette – eksempelvis den fremskutte norske tanken om at “muslimer er de onde” mens vi “norske er de gode i verden” – finner sin legitimitet i det ensidige, propagandapregede mediebildets overforenkling og feilaktige kategorisering av etniske grupper. Noe som i neste rekke aktivt bidrar til fremveksten av en særdeles destruktiv raseorientert tenkning i dagens Norge, som innebærer en grov mangel på rettferdighet. Urett produserer som kjent motkrefter, vi har to verdenskriger bak oss som illustrerer dette poenget.

Saken om ISIS og kolonnene ut av Raqqa gir oss igjen inntrykket av at norske redaktører “sitter nervøst og venter på” at avisene i USA eller Storbritannia skal omtale et tema, først da er det “stuerent” for norske aviser å oversette stoffet. Er det virkelig nødvendig å være så fryktsomt opptatt av at en sak må være stemplet med det USA definerte “politisk-korrekte” før man våger å ta i det? Og hva gjelder BBC rapporten – først nå kommer man altså med den, lenge etter at slaget om Raqqa er over og informasjonen ikke lenger har militær verdi.

I sak etter sak, ville faktiske forhold rundt hva som egentlig skjer i Midtøsten blitt fullstendig skjult for den norske befolkning, var det ikke for alternative, komplett fryktløse, ikke politisk-korrekte medier som Steigan.no. Heldigvis har vi digitale medier nå, det er høyst skremmende å tenke på hvilken ensidig propaganda befolkningen ville måttet leve med uten denne tilgangen. Man må vente i månedsvis før en nyhet “er tillatt å skrive om”?

Ron Paul har for øvrig en interessant video på The Liberty Report om den BBC rapporterte saken. Han bekrefter at de rundt 4000 ISIS fremmedkrigerne – nesten null syrere deltok i kolonnen – fikk altså lov til å reise rolig ut av Raqqa med sine familier og enorme mengder våpen. I fred og fordragelighet på gikk det hele, ingen amerikanske fly bombet noe som helst idet ISIS trakk innover i Syria.

Ron Paul poengterer at krigen mot ISIS i stor grad er over, president Bashar al-Assads regjeringsstyrker har vunnet krigen, likevel fortsetter USA å bombe på syrisk jord. Hva, spør han, er USAs egentlige mål i Syria, å kjempe “mot ISIS” eller noe helt annet?

Denne tekst blev første gang offentliggjort den 16.11.2017 <http://www.hannenabintuherland.com/uncategorized/usa-hjalp-isis-bort-fra-raqqa-steigan-no-skrev-om-det-i-juni-na-maneder-etter-star-det-i-vg/> (Licens: Hanne Nabintu Herland)

Kilder: