Teknokrati – en kvikstart

Redaktionens note: Vi elsker teknologi, når den tjener os. Dog har der - især siden primo 2020 - været en voksende bevidsthed om de negative og skadelige aspekter ved teknologi, generelt. Kritiske spørgsmål om hvem teknologien reelt tjener: Befolkningen eller en lille, elitær gruppe af "Übermenschen"? Ekspertpaneler træder frem på scenen, og benytter sig af en propaganda så følelsesladet, at for selv de opmærksomme fordrer det ekstra megen nærvær ikke at "lade sig rive med". Det handler ikke om at finde fejl ved teknologi. Det handler om teknokrati, hvor, hvornår og hvordan opstod ideologien og hvem er det der vil bruge teknologi til at kontrollere os mod vores vilje? Hvor har den politiske, euforiske begejstring over eksperter og ekspertpaneler rod? Emnet er meget stort! Og kræver års studier for at se ind bag "Kejserens Klæder". Men teknokratiet er en af de klare, nuværende fare for menneskeheden, derfor her er en ganske kort intro, som inspiration til videre studier.

By Published On: 19. august 2019Categories: Medier og teknologi, Samfund og historie

Denne tekst blev første gang offentliggjort på www.technocracy.news den 21.12.2016 under følgende URL: <https://www.technocracy.news/quick-start/> Licens © Patrick Wood/Technocracy.news

Foto: Screenshot: Corbett “Interview 1433 – Patrick Wood on the Hard Road to World Order”. 04.03.2019 <https://www.corbettreport.com/interview-1433-patrick-wood-on-the-hard-road-to-world-order/>

Teknokratiet var en stor bevægelse i 1930’erne

Teknokratiet var oprindeligt udtænkt som et økonomisystem, der skulle erstatte kapitalisme og det frie marked, og fremtrædende ingeniører og videnskabsfolk fra Columbia University stod bag og ledede det i 1932. Det skulle være et ressourcebaseret økonomisystem, som brugte energivaluta som regnskabssystem, frem for penge, som vi bruger i dag.
Ideologien om teknokrati blev til en bevægelse, da Technocracy, Inc. blev grundlagt i 1934 af Howard Scott og M. King Hubbert. Sammen skrev de ”Technocracy Study Course[1]”, som blev en slags bibel for de møder, de holdt over hele USA og Canada. Denne medlemsorganisation havde på sit højeste mere end 500.000 medlemmer, der betalte kontingent.

Foto: Screenshot fra Youtube: „Patrick Wood on Technocracy: The Hard Road to World Order“, thkelly67,  06.03.2019

Teknokratiet var på retur i 1940’erne

Den offentlige interesse for teknokratiet begyndte at fuse ud i slutningen af 1930’erne, især efter Hearst avisimperium forbød alle deres skribenter at skrive om teknokrati. En parallel organisation havde et kort liv i Nazi-Tyskland før anden verdenskrig, men den blev aflivet af Hitler, da den blev anset for at være konkurrerende. Dog fortsatte enkelte teknokrater i Amerika og Europa med at holde fast i den utopiske drøm om teknokrati.

Trilateral Commission vedtager teknokrati i 1970’erne

I 1970 var Zbigniew Brzezinski ung professor i statskundskab ved Columbia University, det samme sted, som teknokratiet kom til verden i 1932. Han var forfatter til bogen, ”Between Two Ages: America´s Role In The Technetronic Era[2]”, som fangede den globale finansmand, David Rockefellers øje. Efterfølgende stiftede de sammen Trilateral Commission[3] for at skabe en “New International Economic Order”.

 

Foto: Screenshot: AbeBooks Inc <https://www.abebooks.co.uk/9780670160419/two-ages-Americas-role-technetronic-0670160415/plp>

Teknokratiet blev fodret til FN i 1980’erne

I 1987 afsluttede Gro Harlem Brundtland, medlem af Trilateral Commission, en task force finansieret af FN med offentliggørelsen af ”Our Common Future[4]” (Brundtlandsrapporten, red.). Denne rapport gjorde termen ”bæredygtig udvikling for verdensforbrug” populær. Da FN samledes til det første UNCED (FN’s Miljø- og Udviklingskonference) i Rio De Janeiro, opstod Agenda 21[5] som ”Agendaen for det 21. århundrede”. Brundtlands rapport blev modtaget med ros og anerkendelse af FN for at give strukturen for Agenda 21 og dets relaterede dokumenter.
Agenda 21 er stadig gældende i dag, men er blevet betragteligt udvidet til “Agenda30 og de 17 verdensmål[6]”. “The New Urban Agenda[7]” blev senest vedtaget af FN’s Habitat III-konference.
Synonymer for bæredygtig udvikling inkluderer “Green Economy[8]” og “Natural Capitalism[9]”. De beskriver samlet set et nyt økonomisk paradigme, som i høj grad korrelerer med den oprindelige specifikation af teknokrati, nemlig at det er et ressourcebaseret økonomisystem, som bruger energi som regnskabsmetode. Byer skal omdannes til “Smart Cities” i takt med, at verden omdannes til et grænseløst Utopia, og beboere på landet skal tvinges ind til disse byer. I alle FN-publikationer understreges doktrinen om ”No one left behind[10]”.

Formålet er at erstatte det frie marked og kapitalisme

Dette er ikke en intetsigende spekulation. I 2015 udtalte sekretariatschefen for United Nations Framework Convention on Climate Change, Christiana Figueres, tydeligt, at: „Dette er første gang i menneskehedens historie, at vi inden for en defineret tidsperiode stiller os selv opgaven bevidst at ændre den økonomiske udviklingsmodel, som har hersket i mindst 150 år siden den industrielle revolution“.
Ringen er således sluttet om Trilateral Commissions saga om ”New International Economic Order” (NIEO), og det fortsætter på global basis med halsbrækkende fart.

Videnskabstyrani eller videnskabeligt diktatur

Dette nye ressourcebaserede økonomisystem kræver, at 100 % af produktionsmidlerne og forbruget bliver overladt til teknokrater, som skal foretage alle beslutninger for fabrikanter og forbrugere. Teknokraterne sagde det samme i 1938:
„Teknokrati er videnskaben om social dirigering, den videnskabelige udøvelse af hele den sociale mekanisme om at producere og fordele varer og serviceydelser til hele befolkningen…“ The Technocrat Magazine, 1938
Det påtænkte globale teknokrati vil således blive styret af teknokrater (ikke politikere eller repræsentanter for folket) efter deres snævre syn på videnskaben, og det vil samtidigt fjerne behovet for folkevalgte embedsmænd. Kort fortalt virker et teknokrati som et videnskabeligt diktatur.

Teknokrati-slutspurten er bekræftet

Den ledende globale videnskabsmand, dr. Parag Khanna, udgav i januar 2017 bogen, „Technocracy in Amerika: Rise of the Info-State[11]”, som empatisk erklærer, at USA har et behov for et „direkte teknokrati“. Blandt andet opfordrer han til nedlæggelse af Senatet og Højesteret for direkte at ændre USA’s forfatning, som der findes passende.
Khanna tror på en grænseløs verden, hvor globale smart cities og megaregioner vil blive forbundet for at skabe et globalt samfund eller en kæmpe bystat.

Foto: Screenshot fra Youtube: „Patrick Wood on Technocracy: The Hard Road to World Order“. thkelly67. 06.03.2019

Videoer til yderligere studier

Jeg har lavet mange interviews i radio og på video gennem de sidste to år, og her er flere af de bedste. Det seneste, „Five Reasons Why You Should Read Technocracy Rising[12]“, som giver en kortfattet 12 minutters synopse over noget af det, der er skrevet her. Patrick Wood on Technocracy: “The Hard Road to World Order[13]”. Patrick Wood: “Technocracy Rising Interview” (Part 1-3)[14], [15], [16]. Patrick Wood: “Caravan To Midnight – Episode 250: Technocracy Rising[17]”. “Exposing the Dark Agenda Behind the „Resource-Based Economy[18]”. “The Technocratic Society an interview with Patrick Wood[19]”. “Technocracy Rising: An Interview with Patrick Wood [20]”. Denne dokumentar vil helt sikkert blive årtiets bedste: Med Patrick Wood, Joe Plummer, Richard Grove: “Why Big Oil Conquered The World[21]”.

 

 

 

Kilder:

[1] www.ok-safe.com.  ”TECHNOCRACY STUDY COURSE” Digital Printed Edition January, 2008. co: TECHNOCRACY  INC, 155 East 44th St.. New York 17. ]\T. V.  <http://www.ok-safe.com/files/documents/1/Technocracy_Study_Course.pdf>

[2] www.solipsyzm.pl. Zbigniew Brzezinski: ”BETWEEN TWO AGES America‘s Role in the Technetronic Era”. THE VIKING PRESS / NEW YORK Copyright © 1970 by Zbigniew Brzezinski All rights reserved. First published in 1970 by The Viking Press, Inc. 625 Madison Avenue, New York, N.Y. 10022. <https://solipsyzm.pl/between2ages.pdf> https://archive.org/ 01.01.2014. <Full text of “Zbigniew Brzezinski – Between Two Ages.pdf (PDFy mirror)“>.

[3] www.trilateral.org. <http://trilateral.org/>

[4] World Commission On Environment and Development, World Commission On Environment and Development , „Our Common Future”. Oxford Paperbacks, 1st Edition“. Oxford University Press, U.S.A. 05.04.1990, ISBN-13: 978-0192820808

[5]  United Nations, Agenda 21: “Earth Summit: The United Nations Programme of Action from Rio“, ISBN-13: 978-1482672770

[6] www.un.org. ”About the Sustainable Development Goals”. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>

[7] www.unhabitat.org. „New Urban Agenda adopted at Habitat III“. 21.10.2016. <https://unhabitat.org/new-urban-agenda-adopted-at-habitat-iii/>

[8] www.unenvironment.org „Green economy“. <https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-economy>

[9] www.natcapsolutions.org. ”Natural capitalism”. <https://natcapsolutions.org/?s=natural+capitalism>

[10] https://unsdg.un.org/ “Leave No One Behind“. <https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind>

[11] Parag Khanna „Technocracy in America: Rise of the Info” State Kindle Edition“, Forlag: CreateSpace Independent Publishing Platform 10.01.2017, ASIN: B01LX46FXZ

[12] Vimeo. CFFS: “Five Reasons Why You Should Read Technocracy Rising“. https://vimeo.com/128960699?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=25718288

[13] https://themindrenewed.com/ Julian Charles: “TMR 220 : Patrick M. Wood : Technocracy – The Hard Road to World Order”. 13.04.2019. <https://themindrenewed.com/interviews/2019/1280-int-166>

[14] https://tragedyandhope.com/. Richard Grove: „Patrick Wood: Technocracy Rising Interview (Part 1 of 3)“. Part 1:  Energy based Currency, Columbia University origins of Technocracy, Eugenics, Population Control, and Agenda 21, origins of Positivism and Scientism. 05.05.2015.  <https://tragedyandhope.com/technocracy-trilaterals-tpp-an-interview-with-patrick-wood/>

[15] https://tragedyandhope.com/. Richard Grove: „Patrick Wood: Technocracy Rising Interview (Part 2 of 3)“. Part 2: Trilaterals, CFR, Rockefellers, U.N., 1992 Rio Conference, Agenda 21 and Trans-Pacific Partnership (TPP). 05.05.2015.  <https://tragedyandhope.com/technocracy-trilaterals-tpp-an-interview-with-patrick-wood/>

[16] https://tragedyandhope.com/. Richard Grove: „Patrick Wood: Technocracy Rising Interview (Part 3 of 3)“. Part 3: Wood’s work with Antony C. Sutton, the Origins of the Trilateral Commission, Trilaterals and Larry King, and how the Trilateral Commission influenced the U.S. Govt. since 1973 to present day. 05.05.2015.  <https://tragedyandhope.com/technocracy-trilaterals-tpp-an-interview-with-patrick-wood/>

[17] https://eml.a6f.myftpupload.com/. John B. Wells: „Caravan To Midnight – Episode 250 Patrick Wood: Technocracy Rising“. 18.03.2015. <https://eml.a6f.myftpupload.com/250-patrick-m-wood/>

[18] https://www.corbettreport.com/ James Corbett: “The Dark Agenda Behind the Resource-Based Economy“. 29.05.2015. <https://www.corbettreport.com/the-dark-agenda-behind-the-resource-based-economy/>

[19] www.youtube.com. The Next News Network: “The Technocratic Society“. An interview with Patrick Wood. <https://www.youtube.com/watch?v=602V7Q8Jlbk>

[20] www.youtube.com. Liberty Machine News: „Technocracy Rising: An Interview with Patrick Wood“. 07.07.2015. <https://www.youtube.com/watch?v=q0cC0jbp1fA>

[21] https://www.corbettreport.com/ James Corbett: ”Why Big Oil Conquered The World”. 10.07.2017. <https://www.corbettreport.com/why-big-oil-conquered-the-world-video/>

Teknokrati – en kvikstart

Redaktionens note: Vi elsker teknologi, når den tjener os. Dog har der - især siden primo 2020 - været en voksende bevidsthed om de negative og skadelige aspekter ved teknologi, generelt. Kritiske spørgsmål om hvem teknologien reelt tjener: Befolkningen eller en lille, elitær gruppe af "Übermenschen"? Ekspertpaneler træder frem på scenen, og benytter sig af en propaganda så følelsesladet, at for selv de opmærksomme fordrer det ekstra megen nærvær ikke at "lade sig rive med". Det handler ikke om at finde fejl ved teknologi. Det handler om teknokrati, hvor, hvornår og hvordan opstod ideologien og hvem er det der vil bruge teknologi til at kontrollere os mod vores vilje? Hvor har den politiske, euforiske begejstring over eksperter og ekspertpaneler rod? Emnet er meget stort! Og kræver års studier for at se ind bag "Kejserens Klæder". Men teknokratiet er en af de klare, nuværende fare for menneskeheden, derfor her er en ganske kort intro, som inspiration til videre studier.

By Published On: 19. august 2019Categories: Medier og teknologi, Samfund og historie

Denne tekst blev første gang offentliggjort på www.technocracy.news den 21.12.2016 under følgende URL: <https://www.technocracy.news/quick-start/> Licens © Patrick Wood/Technocracy.news

Foto: Screenshot: Corbett “Interview 1433 – Patrick Wood on the Hard Road to World Order”. 04.03.2019 <https://www.corbettreport.com/interview-1433-patrick-wood-on-the-hard-road-to-world-order/>

Teknokratiet var en stor bevægelse i 1930’erne

Teknokratiet var oprindeligt udtænkt som et økonomisystem, der skulle erstatte kapitalisme og det frie marked, og fremtrædende ingeniører og videnskabsfolk fra Columbia University stod bag og ledede det i 1932. Det skulle være et ressourcebaseret økonomisystem, som brugte energivaluta som regnskabssystem, frem for penge, som vi bruger i dag.
Ideologien om teknokrati blev til en bevægelse, da Technocracy, Inc. blev grundlagt i 1934 af Howard Scott og M. King Hubbert. Sammen skrev de ”Technocracy Study Course[1]”, som blev en slags bibel for de møder, de holdt over hele USA og Canada. Denne medlemsorganisation havde på sit højeste mere end 500.000 medlemmer, der betalte kontingent.

Foto: Screenshot fra Youtube: „Patrick Wood on Technocracy: The Hard Road to World Order“, thkelly67,  06.03.2019

Teknokratiet var på retur i 1940’erne

Den offentlige interesse for teknokratiet begyndte at fuse ud i slutningen af 1930’erne, især efter Hearst avisimperium forbød alle deres skribenter at skrive om teknokrati. En parallel organisation havde et kort liv i Nazi-Tyskland før anden verdenskrig, men den blev aflivet af Hitler, da den blev anset for at være konkurrerende. Dog fortsatte enkelte teknokrater i Amerika og Europa med at holde fast i den utopiske drøm om teknokrati.

Trilateral Commission vedtager teknokrati i 1970’erne

I 1970 var Zbigniew Brzezinski ung professor i statskundskab ved Columbia University, det samme sted, som teknokratiet kom til verden i 1932. Han var forfatter til bogen, ”Between Two Ages: America´s Role In The Technetronic Era[2]”, som fangede den globale finansmand, David Rockefellers øje. Efterfølgende stiftede de sammen Trilateral Commission[3] for at skabe en “New International Economic Order”.

 

Foto: Screenshot: AbeBooks Inc <https://www.abebooks.co.uk/9780670160419/two-ages-Americas-role-technetronic-0670160415/plp>

Teknokratiet blev fodret til FN i 1980’erne

I 1987 afsluttede Gro Harlem Brundtland, medlem af Trilateral Commission, en task force finansieret af FN med offentliggørelsen af ”Our Common Future[4]” (Brundtlandsrapporten, red.). Denne rapport gjorde termen ”bæredygtig udvikling for verdensforbrug” populær. Da FN samledes til det første UNCED (FN’s Miljø- og Udviklingskonference) i Rio De Janeiro, opstod Agenda 21[5] som ”Agendaen for det 21. århundrede”. Brundtlands rapport blev modtaget med ros og anerkendelse af FN for at give strukturen for Agenda 21 og dets relaterede dokumenter.
Agenda 21 er stadig gældende i dag, men er blevet betragteligt udvidet til “Agenda30 og de 17 verdensmål[6]”. “The New Urban Agenda[7]” blev senest vedtaget af FN’s Habitat III-konference.
Synonymer for bæredygtig udvikling inkluderer “Green Economy[8]” og “Natural Capitalism[9]”. De beskriver samlet set et nyt økonomisk paradigme, som i høj grad korrelerer med den oprindelige specifikation af teknokrati, nemlig at det er et ressourcebaseret økonomisystem, som bruger energi som regnskabsmetode. Byer skal omdannes til “Smart Cities” i takt med, at verden omdannes til et grænseløst Utopia, og beboere på landet skal tvinges ind til disse byer. I alle FN-publikationer understreges doktrinen om ”No one left behind[10]”.

Formålet er at erstatte det frie marked og kapitalisme

Dette er ikke en intetsigende spekulation. I 2015 udtalte sekretariatschefen for United Nations Framework Convention on Climate Change, Christiana Figueres, tydeligt, at: „Dette er første gang i menneskehedens historie, at vi inden for en defineret tidsperiode stiller os selv opgaven bevidst at ændre den økonomiske udviklingsmodel, som har hersket i mindst 150 år siden den industrielle revolution“.
Ringen er således sluttet om Trilateral Commissions saga om ”New International Economic Order” (NIEO), og det fortsætter på global basis med halsbrækkende fart.

Videnskabstyrani eller videnskabeligt diktatur

Dette nye ressourcebaserede økonomisystem kræver, at 100 % af produktionsmidlerne og forbruget bliver overladt til teknokrater, som skal foretage alle beslutninger for fabrikanter og forbrugere. Teknokraterne sagde det samme i 1938:
„Teknokrati er videnskaben om social dirigering, den videnskabelige udøvelse af hele den sociale mekanisme om at producere og fordele varer og serviceydelser til hele befolkningen…“ The Technocrat Magazine, 1938
Det påtænkte globale teknokrati vil således blive styret af teknokrater (ikke politikere eller repræsentanter for folket) efter deres snævre syn på videnskaben, og det vil samtidigt fjerne behovet for folkevalgte embedsmænd. Kort fortalt virker et teknokrati som et videnskabeligt diktatur.

Teknokrati-slutspurten er bekræftet

Den ledende globale videnskabsmand, dr. Parag Khanna, udgav i januar 2017 bogen, „Technocracy in Amerika: Rise of the Info-State[11]”, som empatisk erklærer, at USA har et behov for et „direkte teknokrati“. Blandt andet opfordrer han til nedlæggelse af Senatet og Højesteret for direkte at ændre USA’s forfatning, som der findes passende.
Khanna tror på en grænseløs verden, hvor globale smart cities og megaregioner vil blive forbundet for at skabe et globalt samfund eller en kæmpe bystat.

Foto: Screenshot fra Youtube: „Patrick Wood on Technocracy: The Hard Road to World Order“. thkelly67. 06.03.2019

Videoer til yderligere studier

Jeg har lavet mange interviews i radio og på video gennem de sidste to år, og her er flere af de bedste. Det seneste, „Five Reasons Why You Should Read Technocracy Rising[12]“, som giver en kortfattet 12 minutters synopse over noget af det, der er skrevet her. Patrick Wood on Technocracy: “The Hard Road to World Order[13]”. Patrick Wood: “Technocracy Rising Interview” (Part 1-3)[14], [15], [16]. Patrick Wood: “Caravan To Midnight – Episode 250: Technocracy Rising[17]”. “Exposing the Dark Agenda Behind the „Resource-Based Economy[18]”. “The Technocratic Society an interview with Patrick Wood[19]”. “Technocracy Rising: An Interview with Patrick Wood [20]”. Denne dokumentar vil helt sikkert blive årtiets bedste: Med Patrick Wood, Joe Plummer, Richard Grove: “Why Big Oil Conquered The World[21]”.

 

 

 

Kilder:

[1] www.ok-safe.com.  ”TECHNOCRACY STUDY COURSE” Digital Printed Edition January, 2008. co: TECHNOCRACY  INC, 155 East 44th St.. New York 17. ]\T. V.  <http://www.ok-safe.com/files/documents/1/Technocracy_Study_Course.pdf>

[2] www.solipsyzm.pl. Zbigniew Brzezinski: ”BETWEEN TWO AGES America‘s Role in the Technetronic Era”. THE VIKING PRESS / NEW YORK Copyright © 1970 by Zbigniew Brzezinski All rights reserved. First published in 1970 by The Viking Press, Inc. 625 Madison Avenue, New York, N.Y. 10022. <https://solipsyzm.pl/between2ages.pdf> https://archive.org/ 01.01.2014. <Full text of “Zbigniew Brzezinski – Between Two Ages.pdf (PDFy mirror)“>.

[3] www.trilateral.org. <http://trilateral.org/>

[4] World Commission On Environment and Development, World Commission On Environment and Development , „Our Common Future”. Oxford Paperbacks, 1st Edition“. Oxford University Press, U.S.A. 05.04.1990, ISBN-13: 978-0192820808

[5]  United Nations, Agenda 21: “Earth Summit: The United Nations Programme of Action from Rio“, ISBN-13: 978-1482672770

[6] www.un.org. ”About the Sustainable Development Goals”. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>

[7] www.unhabitat.org. „New Urban Agenda adopted at Habitat III“. 21.10.2016. <https://unhabitat.org/new-urban-agenda-adopted-at-habitat-iii/>

[8] www.unenvironment.org „Green economy“. <https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-economy>

[9] www.natcapsolutions.org. ”Natural capitalism”. <https://natcapsolutions.org/?s=natural+capitalism>

[10] https://unsdg.un.org/ “Leave No One Behind“. <https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind>

[11] Parag Khanna „Technocracy in America: Rise of the Info” State Kindle Edition“, Forlag: CreateSpace Independent Publishing Platform 10.01.2017, ASIN: B01LX46FXZ

[12] Vimeo. CFFS: “Five Reasons Why You Should Read Technocracy Rising“. https://vimeo.com/128960699?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=25718288

[13] https://themindrenewed.com/ Julian Charles: “TMR 220 : Patrick M. Wood : Technocracy – The Hard Road to World Order”. 13.04.2019. <https://themindrenewed.com/interviews/2019/1280-int-166>

[14] https://tragedyandhope.com/. Richard Grove: „Patrick Wood: Technocracy Rising Interview (Part 1 of 3)“. Part 1:  Energy based Currency, Columbia University origins of Technocracy, Eugenics, Population Control, and Agenda 21, origins of Positivism and Scientism. 05.05.2015.  <https://tragedyandhope.com/technocracy-trilaterals-tpp-an-interview-with-patrick-wood/>

[15] https://tragedyandhope.com/. Richard Grove: „Patrick Wood: Technocracy Rising Interview (Part 2 of 3)“. Part 2: Trilaterals, CFR, Rockefellers, U.N., 1992 Rio Conference, Agenda 21 and Trans-Pacific Partnership (TPP). 05.05.2015.  <https://tragedyandhope.com/technocracy-trilaterals-tpp-an-interview-with-patrick-wood/>

[16] https://tragedyandhope.com/. Richard Grove: „Patrick Wood: Technocracy Rising Interview (Part 3 of 3)“. Part 3: Wood’s work with Antony C. Sutton, the Origins of the Trilateral Commission, Trilaterals and Larry King, and how the Trilateral Commission influenced the U.S. Govt. since 1973 to present day. 05.05.2015.  <https://tragedyandhope.com/technocracy-trilaterals-tpp-an-interview-with-patrick-wood/>

[17] https://eml.a6f.myftpupload.com/. John B. Wells: „Caravan To Midnight – Episode 250 Patrick Wood: Technocracy Rising“. 18.03.2015. <https://eml.a6f.myftpupload.com/250-patrick-m-wood/>

[18] https://www.corbettreport.com/ James Corbett: “The Dark Agenda Behind the Resource-Based Economy“. 29.05.2015. <https://www.corbettreport.com/the-dark-agenda-behind-the-resource-based-economy/>

[19] www.youtube.com. The Next News Network: “The Technocratic Society“. An interview with Patrick Wood. <https://www.youtube.com/watch?v=602V7Q8Jlbk>

[20] www.youtube.com. Liberty Machine News: „Technocracy Rising: An Interview with Patrick Wood“. 07.07.2015. <https://www.youtube.com/watch?v=q0cC0jbp1fA>

[21] https://www.corbettreport.com/ James Corbett: ”Why Big Oil Conquered The World”. 10.07.2017. <https://www.corbettreport.com/why-big-oil-conquered-the-world-video/>