Bistandsmidler til opprørskontrollerte områder i Syria: Hvor går pengene egentlig?

By Published On: 21. november 2017Categories: Uncategorized @da

Det meste av innlegget til journalist Tore Bergsaker er ren meningsytring og politisert retorikk med klar hensikt av å delegitimere mitt arbeid.

Jeg skal derfor peke på en del ubehagelige fakta rundt hvordan pengeoverføringer skjer ulovlig innad i Syria, hvordan norske hjelpeorganisasjoner KUN samarbeider med terrorgrupper, samt bidra med en rekke elementer som synliggjør at det slett ikke er gitt at vi vet hvem som er sluttmottaker og hva pengene egentlig blir brukt til. 

Jeg undres om Bergsaker har lest de dokumentene han har linket til i sin artikkel? Der bekreftes nemlig mine påstander om hemmeligholdelse gjennom de omtalte organisasjonenes interne korrespondanse med UD og rapporter.

Faktisk.no gjengir rett og slett NGO’enes egne fortellinger som sannheter. Uten noen faktasjekk overhodet. Her er det enda en faktafeil i det lange rekken med faktafeil som Faktisk presenterer i sin analyse. 

Ingen bankforbindelser til Syria

Norges regjering valgte å henge seg på sanksjoner utarbeidet av USA, EU med flere uten å konsultere de folkevalgte. Dette innebærer at all forbindelse mellom vestlige banker og den syriske sentralbanken er brutt. Man kan ikke overføre penger til syriske banker, bruke bankkort eller handle på nettet, ikke veksle utenlandsk valuta til syriske pund, ei eller handle med dollar. Man kan ikke sende noe med fly for all flytrafikk mellom vestlige land og Syria er stengt som en del av sanksjonene.

Man trenger dessuten visum til Syria. Grensene mellom Tyrkia, Irak, Jordan og Syria er kontrollert av ulike terrorgrupper.Der trenger man ikke visum, men da må man ha penger og kontakter med de gruppene som kontrollerer de ulovlige grenseovergangene.

The Herland Report kommenterer: Vi har faktasjekket medieeide, politiserte Faktisk’ artikkel og funnet faktafeil på faktafeil om Eva Thomassen.  Vi har også latt VGs egne artikler illustrere svakheten ved “blind tro” på hva UD og andre rapporterer. Dette er en av vår tids største skandaler, at vestlige medier etter 2011 ble ensidige talerør og støttespillere nettopp for Al Qaida affilierte gruppers virkelighetsbeskrivelse av hva som skjer i Midtøsten. Det samme gjelder politiseringen i bruken av NGO’er og bistandsorganisasjoner, som ikke lenger er selvstendige, men inntar rollen i det politiske spillet ved å bistå de fraksjoner man militært støtter i en konflikt.

Dette er overgangene som blir brukt av fremmedkrigere fra alle verdens hjørner, også Norge. Og de norske bistandsorganisasjonenes pengekurere.

Jeg har takket være faktisk.no nok en gang fått bekreftet at norske NGO’er tar millioner av våre skattekroner ulovlig inn i Syria og at de samarbeider med terrorgrupper. Områdene de kanaliserer pengene våre inn i er kontrollert av terrorgrupper som al Qaida og blir ansett som så farlige at de selv ikke tør å sende egne ansatte dit. Men likevel vil de ha oss til å tro at vi kan tro terroristenes ord når de sier at de bare bruker penger vaksinasjon av sauer, strikkekurs og hvetedyrking. For øvrig er det rapportert om hvorledes tonnevis med hvete ble funnet da ISIS mistet Deir ez Zoor, i deres lagre. 

Kurerer med millioner i kontanter og mellommenn uten navn er kanskje ikke det norske bistandsorganisasjoner vil at vi skal assosiere dem med, men hvordan ellers kommer penger fra banken i Norge i hendene på sisteleddet i krigsområder kontrollert av diverse terrorgrupper?

Over 3 milliarder til ”Syria”

Norske myndigheter skryter av at Norge har bevilget over 3 milliarder kroner til Syria siden 2011. Men hvem i ”Syria”? Den syriske offentlige sektoren, under betydelige sanksjoner som rammer sivilbefolkningen, ytes ikke en krone. Når områdene der 90% av befolkningen bor, der de syriske myndigheten står for skole, helse osv. ikke skal tilgodeses med en eneste krone kan man ikke påstå at pengene går til ”Syria”. Da må man være ærlig og presisere at den norske bistanden kun gis til 10 % av Syrias område, og KUN de områdene som er under kontroll av terrorgrupper.

Disse vestlig støttede rebellgruppene kontrollerer, som kjent, ALLE aspekter ved samfunnet de opererer i, også bistandsmidlene, kontantene, materiell og det militære.

Idlib står her sentralt, et område som nå anses som Al Qaidas nye fort i Syria. Vedlagt kommunikasjon mellom UD og Norsk Folkehjelp, der man ser nøye sammenhengen og samarbeidet mellom denne typen “councils on the ground” og det militære.

Her foreligger en del interessante “gentlemen’s agreements” som Faktisk sikkert er interessert i å studere nærmere i deres søken etter sannheten om hvor bistandspengene ofte egentlig havner. Brorparten av pengene gis til de norske bistandsorganisasjonene NORWAC, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen og Redd Barna.

Man samarbeider følgelig med “local councils” – ett av dem, nemlig East Aleppo City Council så vi et fint foto av øverst i artikkelen – sakset i smått her. Da har man en idé om hvilke typer “councils”det dreier seg om.

Skrivet illustrerer også godt problematikken: Norske hjelpearbeideres ansatte reiser inn til Al Qaida affilierte kontrollerte Idlib, der man samarbeider med disse gruppenes “local councils,” og har “gentlemen’s agreements” (udokumentert, muntlig avtale mellom parter) med disse og terrorgruppene som styrer området. Igjen, for å minne om hvem sluttbrukerne er, se foto.

Vi kan gjerne reise en debatt på hvorvidt de Al Qaida affilierte gruppene som nå styrer Idlib provinsen kan betegnes som terrorgrupper – hvis noen søker å protestere på min omtale av disse som nettopp terrorgrupper. Men jeg antar dette er unødvendig.

Min kommunikasjon med Leger Uten Grenser bekrefter at denne organisasjonen samarbeider med de styrende makter i områdene der de opererer. Og Leger Uten Grenser opererer, som de selv bekrefter, i blant annet Al Nusra – som er Al Qaida i Syria – kontrollert område.

Hvordan og når blir offentlige bevilgninger til kontanter? Hawala systemet

Faktisk.no har, i jakten på å bevise at jeg tok feil, gjennomgått norske bistandsorganisasjoners (NGO) tilskudd fra UD og deres rapporter tilbake til UD. Faktisk.no ´beviser´ at påstandene mine er feil ved å linke dem til en rekke rapporter fra NGO til UD og samtaler dem i mellom.

Disse vedleggene viser at verken Norsk Folkehjelp (NF), Flyktningehjelpen, Redd Barna, NORWAC, Leger uten Grenser eller Kirkens nødhjelp har egne ansatte i Syria.

Det er for farlig å oppholde seg i de områdene den norske bistanden gis. Videre opererer overnevnte bistandsorganisasjoner i de samme områdene av Syria: Idlib, Hasaka, Aleppo- regionen og i områdene rundt Damaskus by. Alle disse områdene er kontrollert av terrorgrupper, alle under Al- Qaida/Al-Nusra.

I en intern rapport mellom UD og Norsk Folkehjelp opplyser NF at Idlib er kontrollert av Al-Nusra/Al-Qaida. Dette bekreftes av UD. I rapport fra NORWAC skriver de at de er i områder i Idlib som er kontrollert av en rekke terrorgrupper som de navngir. Overnevnte NGO´er driver sin virksomhet fra Tyrkia og Libanon. NF sier de skal flytte til Erbil i Irak og ta seg inn i Syria derfra. Til det ber de UD om ekstra midler. Blant annet til folk som skal ta seg av pengene som kommer fra Norge.

Min påstand er at NGO ikke KAN redegjøre for hvem som får pengene og derfor ikke vil det fordi: Det er opprettet et såkalt Hawala-pengesystem – Informal Value Transfer Systems (IVTS) i opprørskontrollerte områder og omkringliggende land som NGO ene bruker for å få kontanter inn i Syria. Kort fortalt bruker NGOene kurerer som frakter penger over grenser til et nettverk av uformelle ´pengetransportører´. Når NGO sier de gir kontanter til ulike lokale samarbeidspartnere har de ikke kontroll med om disse pengene når den endelige mottakeren.

Dette systemet er det skrevet om i en rekke internasjonale rapporter og det er vist til en rekke saker hvor penger overført via et slikt Hawalasystem ender i hendene på terrorister i Syria. Dette pengesystemet har vist seg å bli brukt av terrorgrupper til å få inn penger i Syria forkledd som bistandspenger.

Flyktningehjelpen skrev om Hawala- systemet i 2015 ”Remittances to Syria. What Works, Where and How” (IVTS). Intercept, Beechwood, The Voice of Syria har skrevet om Hawala. The Telegrafh skrev så tidlig som i 2013 om dette pengesystemet: ”Charity cash going to Syrian terrorist groups”. Et problem er mangel på kvitteringer eller ´bankutskrift´fra dette nettverket. Det beryktede Hawala-pengesystemet benytter seg av et nettverk av uformelle ”pengetransportører”. Det er via dette systemet den beryktede terrorgruppen Al-Shabaab i Somalia får penger fra Norge.

Et problem i et slikt ”system” er mangel på kvitteringer, bankutskrifter og annen dokumentasjon. I tillegg skal kurerer ha provisjon. Jo farligere områder de opererer i jo mer provisjon.

Dette er systemet de norske bistandsorganisasjonene bruker. Hva som skjer etter at kofferter med kontanter krysser grensen inn i Syria har ingen kontroll over. Milliarder i bistandsmidler er overført til Syria på denne måten.

Flyktninghjelpen omtaler dette i sin rapport ”Remittances to Syria. What Works, Where and How” i 2015. Flere internasjonale rapporter har vist til en rekke saker hvor pengene ender i hendene på terrorister i Syria. Også Børge Brende har kommentert problemene med oversiktlighet i VG, så dette er intet nytt.

Det er ingen annen måte å få penger inn i terroristkontrollerte områder av Syria på. Hvorfor hører vi ikke om dette? Jeg har gjentatte ganger spurt NGO’ene om hvordan de får penger inn i Syria, men alle sier at de av sikkerhetsgrunner ikke vil opplyse om det. Hvem er det de beskytter?

En annen tvilsom side ved dette er at kurererne skal ha provisjon for jobben. Jo farligere områder de opererer i jo mer provisjon. Milliarder i bistandsmidler er overført til Syria på denne måten. NGO ene har INGEN garanti for at pengene ikke går til terrorgrupper.

Faktisk.no har ikke sjekket om alle millionene som de norske NGO’ene overfører til Syria har en mottaker og kvitteringer for pengetransaksjonen. Det holder ikke at NGO’ene skriver at de bruker penger i Syria og legger fram et regnskap uten kvitteringer! Faktisk.no må be om kvitteringer for bruken av pengene.

Videre: Ved å gå igjennom regnskapet og intern korrespondanse mellom Norsk Folkehjelp og UD nevnes IKKE en eneste partner ved navn. De omtales som: finanspartner, monitorpartner, logistikkpartner, grensevakter, prosjektkoordinator, politisk rådgiver, ”country team” eller rett og slett ”partner”. Vet UD hvem de er? Da må det foreligge papirer faktisk.no ikke har vist til. Vi får ikke vite hvem som er mottakeren av pengene. Alle skal ha lønn.

Norske hjelpeorganisasjoner arbeider i Al Qaida kontrollert område

Det vi får vite er hvem som har kontroll i områdene disse NGOéne opererer i. Norsk Folkehjelp redegjør overfor UD at hele Idlib er kontrollert av Al-Qaida/Al-Nusra- både på landsbygda og i byen.

Det er opprettet et Local Council (LC) som får ta seg av de sivile sakene i Idlib i en ”gentlemans agreement” med Al-Nusra og andre, som Norsk Folkehjelp (NF) kaller det. NFs ”partner” forholder seg til LC. Blir det trøbbel er det LC som tar det opp med terrorgruppene.

Hvem sitter i dette byrådet? I Øst Aleppo, der NF var før Idlib, satt Al-Nusra i rådet, slik vi ovenfor har sett. Faktisk.no bør spørre Norsk Folkehjelp hvem denne ”partneren” er som har så gode kontakter innen Al-Nusra at han er Norsk Folkehjelps mann i Idlib. Videre redegjør Norsk Folkehjelp overfor UD at Al-Nusra er mer opptatt av de store prosjektene som elektrisitetforsyning og landbruk- enn i små sy-og strikkekurs.

Mitt spørsmål blir da: Hva gjør NF med det kravet fra Al-Nusra? Har faktisk.no spurt NF om hvilke midler som gikk til Al-Nusras ønsker for bruken av bistandspengene?Spørsmålet bør stilles fordi NF har fått 30 millioner kroner fra UD for 2016 til ”mat og livsopphold” i Idlib.

NORWAC redegjør i brev til UD at de har opprettet en rekke sykefasiliteter i Idlib og føler de er trygge i områdene styrt av en rekke terrorgrupper. 

De fortsetter samarbeidet med de samme som i Øst Aleppo. SAM og UOSSM som igjen samarbeidet med Al-Nusra. 

Min påstand står seg og min påstand er at dette samarbeidet mellom NGOéne og UD også er en gentlemans agreement. Norsk utenrikspolitikk kamuflert som bistand.

Kontanter i fri flyt

En annen meget viktig opplysning av almenn interesse er: ”Når blir penger på konto til kontanter?” Transporteres kontanter helt fra Norge? Det er usannsynlig. Det er mer sannsynlig at de store pengesummene tas ut i kontanter i et av Syrias naboland og smugles over grensen. Hvilken bankforbindelse må en ha for å kunne ta ut millioner i kontanter?

Når kontantene ankommer Syria er dette i dollar. Dollar kan ikke brukes i Syria. Hvordan veksles pengene til syrisk valuta? Det kan ikke gjøres i noen bank. Det er på det rene at det flyter store mengder kontanter.

Tidligere i år ble kontanter tilsvarende over én million kroner stjålet av en ”lokalansatt” fra NORWACs kontor i Libanon. Dette var penger fra UD som skulle vært brukt i Syria.

De områdene som er øremerket bistand i Syria er altså under full kontroll av terrorgrupper. Norsk Folkehjelp har blitt bedt av UD om å redegjøre for forholdene mellom disse militante gruppene og det påståtte hjelpearbeidet.

I svarbrevet henviser Norsk Folkehjelp til en ”gentleman’s agreement”. Det er vel ingen som kan ta dette på alvor? Her bør faktisk.no gjøre en seriøs undersøkelse. Det bør vel strengt tatt også UD gjøre?

Påstandene om uklarhet rundt hvem som mottar støtte, bekreftes igjen

Etter å ha gått igjennom materialet som faktisk.no delte i sin artikkel av intern korrespondanse, rapporter med mer, kan jeg bekrefte at norske NGO’er de facto samarbeider med terrorgrupper. De fører penger ulovlig inn i Syria og begår dermed valutasmugling og mulig finansiering av terror, noe som er et lovbrudd i Norge. En kan også spørre seg hva man skal med seks norske bistandsorganisasjoner i de samme områdene av Syria, alle kontrollert av terrorgrupper.

Det foreligger liten mulighet for sporing av pengene, så spørsmålet som Faktisk har undersøkt kan gjentas: Vet vi egentlig hvem mottakerne er? Kan UD dokumentere hvem som egentlig er sluttmottaker i dette uoversiktelige krigslandskapet, der Norge kun samarbeider med rebellgrupper og alle pengene går til dem?

Kun tre enkeltpersoner i UD har hatt ansvaret for utbetalingen av rundt 3,5 milliarder kroner til ”Syria” fra 2011-2016. I evalueringen kritiserer UD seg selv for svært uklare og løse kriterier for alle aspekter av denne bistanden. “Norge støtter en rekke ulike initiativ og partnere tilsynelatende uten noen overordnet plan.

De er også kritiske til mangelen på risikovurderinger fra norsk side, blant annet ved valg av samarbeidspartnere. Man kan ikke i lengden fortsette med å holde seg til så få personer og med en så liten grad av dokumentasjon av beslutninger. Det er behov for beslutningsprosesser som kan spores og dokumenteres i ettertid.”

Skal vi forstå Utenriksdepartementet rett, så er sannsynligvis mye av pengene rett og slett sporløst forsvunnet.

Kilder:

Irin News: New order on the border: Can foreign aid get past Syria’s jihadis? <https://www.irinnews.org/analysis/2017/08/15/new-order-border-can-foreign-aid-get-past-syria-s-jihadis>

United Nations (via Voltairenet): Humanitarian Impact of Syria-Related Unilateral Restrictive Measures <https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Humanitarian_Impact_of_Syria-Related_Unilateral_Restrictive_Measures-6.pdf>

Bistandsaktuelt.no: Norsk nødhjelp til Syria: Fleksibel og kjapp, men uten klare mål <https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2016/evaluering-av-syria-bistanden/>

Derechos.org: Study on Humanitarian Impact of Syria-Related Unilateral Restrictive Measures <http://www.derechos.org/peace/syria/doc/unsyr471.html#V>

WHO: WHO and the Syrian Arab Red Crescent (SARC) reach eastern Aleppo and Mouadamiya in Rural Damascus <http://www.who.int/hac/crises/syr/releases/aleppo_medical_supplies/en/>

The Intercept: us sanctions are punishing ordinary syrians and crippling aid work un report reveals <https://theintercept.com/2016/09/28/u-s-sanctions-are-punishing-ordinary-syrians-and-crippling-aid-work-u-n-report-reveals/>

The Telegraph: Charity cash goes to Syrian terror groups <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10357537/Charity-cash-going-to-Syrian-terror-groups.html>

Norad.no: Evalueringsrapport om norsk bistand til Syria lanseres <https://www.norad.no/aktuelt/arrangementskalender/2016/norsk-bistand-til-syria-evalueres/>

iuvm-online: UN humanitarian aid going to al-Qaeda in Idlib, Syria ; says a report <http://iuvmonline.com/en/8152>

Los Angeles Times: Humanitarian groups fear aid is being diverted to terrorist group after militant takeover of Syrian province <http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-syria-idlib-aid-20170816-story.html>

Atlantic Council: Idlib Residents Struggle with al-Qaeda Linked Groups <http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/idlib-residents-struggle-with-al-qaeda-linked-groups>

The Century Foundation: Syrian Jihadists Jeopardize Humanitarian Relief <https://tcf.org/content/report/syrian-jihadists-jeopardize-humanitarian-relief/>

SNHR: Local Council Have to be Protected from Takeover or Dissolvement <http://sn4hr.org/blog/2017/10/21/47854/?utm_content=buffer3cc42&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer>

Conflict News: HTS takes on local councils in greater Idlib <http://www.conflict-news.com/syria/hts-takes-on-local-councils-in-greater-idlib>

Syrian Voice: Hawala: moving money in Syria‘s underground financial sector <http://syrianvoice.org/hawala-moving-money-in-syrias-underground-financial-sector/?lang=en>

Norwegian Refugee Council: Remittances to Syria <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2015-07-nrc—remittances-to-syria—report-final-(1).pdf>

GlobalEcco: Financing Al Shabaab: The vital Port of Kismao <https://globalecco.org/financing-al-shabaab-the-vital-port-of-kismayo>

Wikileaks: Norways Challenges With Somali Integration and Radicalization <https://wikileaks.org/plusd/cables/08OSLO207_a.html>

VG: UD om egen bruk av bistandspenger: «Gjennomgående svakheter» <https://www.vg.no/nyheter/innenriks/utenriksdepartementet-ud/ud-om-egen-bruk-av-bistandspenger-gjennomgaaende-svakheter/a/24010118/>

VG: UD bevilget 1,1 millioner som skulle hjelpe syriske krigsofre – pengene stjålet <https://www.vg.no/nyheter/innenriks/krigen-i-syria/ud-bevilget-1-1-millioner-som-skulle-hjelpe-syriske-krigsofre-pengene-stjaalet/a/24113684/#xtor=CS6-6-[24113684%20ud_bevilget_1_1_millioner_som_skulle_hjelpe_syriske_krigsofre_pengene_stjaalet]>

Denne tekst blev først publisert den 03.06.2017 på <http://www.hannenabintuherland.com/themiddleeast/var-tids-storste-skandale-vi-stotter-terrorbevegelsene-vi-motarbeider-dem-ikke-eva-thomassen-om-syria/> (Licens: Hanne Nabintu Herland)

Kilder:

Bistandsmidler til opprørskontrollerte områder i Syria: Hvor går pengene egentlig?

By Published On: 21. november 2017Categories: Uncategorized @da

Det meste av innlegget til journalist Tore Bergsaker er ren meningsytring og politisert retorikk med klar hensikt av å delegitimere mitt arbeid.

Jeg skal derfor peke på en del ubehagelige fakta rundt hvordan pengeoverføringer skjer ulovlig innad i Syria, hvordan norske hjelpeorganisasjoner KUN samarbeider med terrorgrupper, samt bidra med en rekke elementer som synliggjør at det slett ikke er gitt at vi vet hvem som er sluttmottaker og hva pengene egentlig blir brukt til. 

Jeg undres om Bergsaker har lest de dokumentene han har linket til i sin artikkel? Der bekreftes nemlig mine påstander om hemmeligholdelse gjennom de omtalte organisasjonenes interne korrespondanse med UD og rapporter.

Faktisk.no gjengir rett og slett NGO’enes egne fortellinger som sannheter. Uten noen faktasjekk overhodet. Her er det enda en faktafeil i det lange rekken med faktafeil som Faktisk presenterer i sin analyse. 

Ingen bankforbindelser til Syria

Norges regjering valgte å henge seg på sanksjoner utarbeidet av USA, EU med flere uten å konsultere de folkevalgte. Dette innebærer at all forbindelse mellom vestlige banker og den syriske sentralbanken er brutt. Man kan ikke overføre penger til syriske banker, bruke bankkort eller handle på nettet, ikke veksle utenlandsk valuta til syriske pund, ei eller handle med dollar. Man kan ikke sende noe med fly for all flytrafikk mellom vestlige land og Syria er stengt som en del av sanksjonene.

Man trenger dessuten visum til Syria. Grensene mellom Tyrkia, Irak, Jordan og Syria er kontrollert av ulike terrorgrupper.Der trenger man ikke visum, men da må man ha penger og kontakter med de gruppene som kontrollerer de ulovlige grenseovergangene.

The Herland Report kommenterer: Vi har faktasjekket medieeide, politiserte Faktisk’ artikkel og funnet faktafeil på faktafeil om Eva Thomassen.  Vi har også latt VGs egne artikler illustrere svakheten ved “blind tro” på hva UD og andre rapporterer. Dette er en av vår tids største skandaler, at vestlige medier etter 2011 ble ensidige talerør og støttespillere nettopp for Al Qaida affilierte gruppers virkelighetsbeskrivelse av hva som skjer i Midtøsten. Det samme gjelder politiseringen i bruken av NGO’er og bistandsorganisasjoner, som ikke lenger er selvstendige, men inntar rollen i det politiske spillet ved å bistå de fraksjoner man militært støtter i en konflikt.

Dette er overgangene som blir brukt av fremmedkrigere fra alle verdens hjørner, også Norge. Og de norske bistandsorganisasjonenes pengekurere.

Jeg har takket være faktisk.no nok en gang fått bekreftet at norske NGO’er tar millioner av våre skattekroner ulovlig inn i Syria og at de samarbeider med terrorgrupper. Områdene de kanaliserer pengene våre inn i er kontrollert av terrorgrupper som al Qaida og blir ansett som så farlige at de selv ikke tør å sende egne ansatte dit. Men likevel vil de ha oss til å tro at vi kan tro terroristenes ord når de sier at de bare bruker penger vaksinasjon av sauer, strikkekurs og hvetedyrking. For øvrig er det rapportert om hvorledes tonnevis med hvete ble funnet da ISIS mistet Deir ez Zoor, i deres lagre. 

Kurerer med millioner i kontanter og mellommenn uten navn er kanskje ikke det norske bistandsorganisasjoner vil at vi skal assosiere dem med, men hvordan ellers kommer penger fra banken i Norge i hendene på sisteleddet i krigsområder kontrollert av diverse terrorgrupper?

Over 3 milliarder til ”Syria”

Norske myndigheter skryter av at Norge har bevilget over 3 milliarder kroner til Syria siden 2011. Men hvem i ”Syria”? Den syriske offentlige sektoren, under betydelige sanksjoner som rammer sivilbefolkningen, ytes ikke en krone. Når områdene der 90% av befolkningen bor, der de syriske myndigheten står for skole, helse osv. ikke skal tilgodeses med en eneste krone kan man ikke påstå at pengene går til ”Syria”. Da må man være ærlig og presisere at den norske bistanden kun gis til 10 % av Syrias område, og KUN de områdene som er under kontroll av terrorgrupper.

Disse vestlig støttede rebellgruppene kontrollerer, som kjent, ALLE aspekter ved samfunnet de opererer i, også bistandsmidlene, kontantene, materiell og det militære.

Idlib står her sentralt, et område som nå anses som Al Qaidas nye fort i Syria. Vedlagt kommunikasjon mellom UD og Norsk Folkehjelp, der man ser nøye sammenhengen og samarbeidet mellom denne typen “councils on the ground” og det militære.

Her foreligger en del interessante “gentlemen’s agreements” som Faktisk sikkert er interessert i å studere nærmere i deres søken etter sannheten om hvor bistandspengene ofte egentlig havner. Brorparten av pengene gis til de norske bistandsorganisasjonene NORWAC, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen og Redd Barna.

Man samarbeider følgelig med “local councils” – ett av dem, nemlig East Aleppo City Council så vi et fint foto av øverst i artikkelen – sakset i smått her. Da har man en idé om hvilke typer “councils”det dreier seg om.

Skrivet illustrerer også godt problematikken: Norske hjelpearbeideres ansatte reiser inn til Al Qaida affilierte kontrollerte Idlib, der man samarbeider med disse gruppenes “local councils,” og har “gentlemen’s agreements” (udokumentert, muntlig avtale mellom parter) med disse og terrorgruppene som styrer området. Igjen, for å minne om hvem sluttbrukerne er, se foto.

Vi kan gjerne reise en debatt på hvorvidt de Al Qaida affilierte gruppene som nå styrer Idlib provinsen kan betegnes som terrorgrupper – hvis noen søker å protestere på min omtale av disse som nettopp terrorgrupper. Men jeg antar dette er unødvendig.

Min kommunikasjon med Leger Uten Grenser bekrefter at denne organisasjonen samarbeider med de styrende makter i områdene der de opererer. Og Leger Uten Grenser opererer, som de selv bekrefter, i blant annet Al Nusra – som er Al Qaida i Syria – kontrollert område.

Hvordan og når blir offentlige bevilgninger til kontanter? Hawala systemet

Faktisk.no har, i jakten på å bevise at jeg tok feil, gjennomgått norske bistandsorganisasjoners (NGO) tilskudd fra UD og deres rapporter tilbake til UD. Faktisk.no ´beviser´ at påstandene mine er feil ved å linke dem til en rekke rapporter fra NGO til UD og samtaler dem i mellom.

Disse vedleggene viser at verken Norsk Folkehjelp (NF), Flyktningehjelpen, Redd Barna, NORWAC, Leger uten Grenser eller Kirkens nødhjelp har egne ansatte i Syria.

Det er for farlig å oppholde seg i de områdene den norske bistanden gis. Videre opererer overnevnte bistandsorganisasjoner i de samme områdene av Syria: Idlib, Hasaka, Aleppo- regionen og i områdene rundt Damaskus by. Alle disse områdene er kontrollert av terrorgrupper, alle under Al- Qaida/Al-Nusra.

I en intern rapport mellom UD og Norsk Folkehjelp opplyser NF at Idlib er kontrollert av Al-Nusra/Al-Qaida. Dette bekreftes av UD. I rapport fra NORWAC skriver de at de er i områder i Idlib som er kontrollert av en rekke terrorgrupper som de navngir. Overnevnte NGO´er driver sin virksomhet fra Tyrkia og Libanon. NF sier de skal flytte til Erbil i Irak og ta seg inn i Syria derfra. Til det ber de UD om ekstra midler. Blant annet til folk som skal ta seg av pengene som kommer fra Norge.

Min påstand er at NGO ikke KAN redegjøre for hvem som får pengene og derfor ikke vil det fordi: Det er opprettet et såkalt Hawala-pengesystem – Informal Value Transfer Systems (IVTS) i opprørskontrollerte områder og omkringliggende land som NGO ene bruker for å få kontanter inn i Syria. Kort fortalt bruker NGOene kurerer som frakter penger over grenser til et nettverk av uformelle ´pengetransportører´. Når NGO sier de gir kontanter til ulike lokale samarbeidspartnere har de ikke kontroll med om disse pengene når den endelige mottakeren.

Dette systemet er det skrevet om i en rekke internasjonale rapporter og det er vist til en rekke saker hvor penger overført via et slikt Hawalasystem ender i hendene på terrorister i Syria. Dette pengesystemet har vist seg å bli brukt av terrorgrupper til å få inn penger i Syria forkledd som bistandspenger.

Flyktningehjelpen skrev om Hawala- systemet i 2015 ”Remittances to Syria. What Works, Where and How” (IVTS). Intercept, Beechwood, The Voice of Syria har skrevet om Hawala. The Telegrafh skrev så tidlig som i 2013 om dette pengesystemet: ”Charity cash going to Syrian terrorist groups”. Et problem er mangel på kvitteringer eller ´bankutskrift´fra dette nettverket. Det beryktede Hawala-pengesystemet benytter seg av et nettverk av uformelle ”pengetransportører”. Det er via dette systemet den beryktede terrorgruppen Al-Shabaab i Somalia får penger fra Norge.

Et problem i et slikt ”system” er mangel på kvitteringer, bankutskrifter og annen dokumentasjon. I tillegg skal kurerer ha provisjon. Jo farligere områder de opererer i jo mer provisjon.

Dette er systemet de norske bistandsorganisasjonene bruker. Hva som skjer etter at kofferter med kontanter krysser grensen inn i Syria har ingen kontroll over. Milliarder i bistandsmidler er overført til Syria på denne måten.

Flyktninghjelpen omtaler dette i sin rapport ”Remittances to Syria. What Works, Where and How” i 2015. Flere internasjonale rapporter har vist til en rekke saker hvor pengene ender i hendene på terrorister i Syria. Også Børge Brende har kommentert problemene med oversiktlighet i VG, så dette er intet nytt.

Det er ingen annen måte å få penger inn i terroristkontrollerte områder av Syria på. Hvorfor hører vi ikke om dette? Jeg har gjentatte ganger spurt NGO’ene om hvordan de får penger inn i Syria, men alle sier at de av sikkerhetsgrunner ikke vil opplyse om det. Hvem er det de beskytter?

En annen tvilsom side ved dette er at kurererne skal ha provisjon for jobben. Jo farligere områder de opererer i jo mer provisjon. Milliarder i bistandsmidler er overført til Syria på denne måten. NGO ene har INGEN garanti for at pengene ikke går til terrorgrupper.

Faktisk.no har ikke sjekket om alle millionene som de norske NGO’ene overfører til Syria har en mottaker og kvitteringer for pengetransaksjonen. Det holder ikke at NGO’ene skriver at de bruker penger i Syria og legger fram et regnskap uten kvitteringer! Faktisk.no må be om kvitteringer for bruken av pengene.

Videre: Ved å gå igjennom regnskapet og intern korrespondanse mellom Norsk Folkehjelp og UD nevnes IKKE en eneste partner ved navn. De omtales som: finanspartner, monitorpartner, logistikkpartner, grensevakter, prosjektkoordinator, politisk rådgiver, ”country team” eller rett og slett ”partner”. Vet UD hvem de er? Da må det foreligge papirer faktisk.no ikke har vist til. Vi får ikke vite hvem som er mottakeren av pengene. Alle skal ha lønn.

Norske hjelpeorganisasjoner arbeider i Al Qaida kontrollert område

Det vi får vite er hvem som har kontroll i områdene disse NGOéne opererer i. Norsk Folkehjelp redegjør overfor UD at hele Idlib er kontrollert av Al-Qaida/Al-Nusra- både på landsbygda og i byen.

Det er opprettet et Local Council (LC) som får ta seg av de sivile sakene i Idlib i en ”gentlemans agreement” med Al-Nusra og andre, som Norsk Folkehjelp (NF) kaller det. NFs ”partner” forholder seg til LC. Blir det trøbbel er det LC som tar det opp med terrorgruppene.

Hvem sitter i dette byrådet? I Øst Aleppo, der NF var før Idlib, satt Al-Nusra i rådet, slik vi ovenfor har sett. Faktisk.no bør spørre Norsk Folkehjelp hvem denne ”partneren” er som har så gode kontakter innen Al-Nusra at han er Norsk Folkehjelps mann i Idlib. Videre redegjør Norsk Folkehjelp overfor UD at Al-Nusra er mer opptatt av de store prosjektene som elektrisitetforsyning og landbruk- enn i små sy-og strikkekurs.

Mitt spørsmål blir da: Hva gjør NF med det kravet fra Al-Nusra? Har faktisk.no spurt NF om hvilke midler som gikk til Al-Nusras ønsker for bruken av bistandspengene?Spørsmålet bør stilles fordi NF har fått 30 millioner kroner fra UD for 2016 til ”mat og livsopphold” i Idlib.

NORWAC redegjør i brev til UD at de har opprettet en rekke sykefasiliteter i Idlib og føler de er trygge i områdene styrt av en rekke terrorgrupper. 

De fortsetter samarbeidet med de samme som i Øst Aleppo. SAM og UOSSM som igjen samarbeidet med Al-Nusra. 

Min påstand står seg og min påstand er at dette samarbeidet mellom NGOéne og UD også er en gentlemans agreement. Norsk utenrikspolitikk kamuflert som bistand.

Kontanter i fri flyt

En annen meget viktig opplysning av almenn interesse er: ”Når blir penger på konto til kontanter?” Transporteres kontanter helt fra Norge? Det er usannsynlig. Det er mer sannsynlig at de store pengesummene tas ut i kontanter i et av Syrias naboland og smugles over grensen. Hvilken bankforbindelse må en ha for å kunne ta ut millioner i kontanter?

Når kontantene ankommer Syria er dette i dollar. Dollar kan ikke brukes i Syria. Hvordan veksles pengene til syrisk valuta? Det kan ikke gjøres i noen bank. Det er på det rene at det flyter store mengder kontanter.

Tidligere i år ble kontanter tilsvarende over én million kroner stjålet av en ”lokalansatt” fra NORWACs kontor i Libanon. Dette var penger fra UD som skulle vært brukt i Syria.

De områdene som er øremerket bistand i Syria er altså under full kontroll av terrorgrupper. Norsk Folkehjelp har blitt bedt av UD om å redegjøre for forholdene mellom disse militante gruppene og det påståtte hjelpearbeidet.

I svarbrevet henviser Norsk Folkehjelp til en ”gentleman’s agreement”. Det er vel ingen som kan ta dette på alvor? Her bør faktisk.no gjøre en seriøs undersøkelse. Det bør vel strengt tatt også UD gjøre?

Påstandene om uklarhet rundt hvem som mottar støtte, bekreftes igjen

Etter å ha gått igjennom materialet som faktisk.no delte i sin artikkel av intern korrespondanse, rapporter med mer, kan jeg bekrefte at norske NGO’er de facto samarbeider med terrorgrupper. De fører penger ulovlig inn i Syria og begår dermed valutasmugling og mulig finansiering av terror, noe som er et lovbrudd i Norge. En kan også spørre seg hva man skal med seks norske bistandsorganisasjoner i de samme områdene av Syria, alle kontrollert av terrorgrupper.

Det foreligger liten mulighet for sporing av pengene, så spørsmålet som Faktisk har undersøkt kan gjentas: Vet vi egentlig hvem mottakerne er? Kan UD dokumentere hvem som egentlig er sluttmottaker i dette uoversiktelige krigslandskapet, der Norge kun samarbeider med rebellgrupper og alle pengene går til dem?

Kun tre enkeltpersoner i UD har hatt ansvaret for utbetalingen av rundt 3,5 milliarder kroner til ”Syria” fra 2011-2016. I evalueringen kritiserer UD seg selv for svært uklare og løse kriterier for alle aspekter av denne bistanden. “Norge støtter en rekke ulike initiativ og partnere tilsynelatende uten noen overordnet plan.

De er også kritiske til mangelen på risikovurderinger fra norsk side, blant annet ved valg av samarbeidspartnere. Man kan ikke i lengden fortsette med å holde seg til så få personer og med en så liten grad av dokumentasjon av beslutninger. Det er behov for beslutningsprosesser som kan spores og dokumenteres i ettertid.”

Skal vi forstå Utenriksdepartementet rett, så er sannsynligvis mye av pengene rett og slett sporløst forsvunnet.

Kilder:

Irin News: New order on the border: Can foreign aid get past Syria’s jihadis? <https://www.irinnews.org/analysis/2017/08/15/new-order-border-can-foreign-aid-get-past-syria-s-jihadis>

United Nations (via Voltairenet): Humanitarian Impact of Syria-Related Unilateral Restrictive Measures <https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Humanitarian_Impact_of_Syria-Related_Unilateral_Restrictive_Measures-6.pdf>

Bistandsaktuelt.no: Norsk nødhjelp til Syria: Fleksibel og kjapp, men uten klare mål <https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2016/evaluering-av-syria-bistanden/>

Derechos.org: Study on Humanitarian Impact of Syria-Related Unilateral Restrictive Measures <http://www.derechos.org/peace/syria/doc/unsyr471.html#V>

WHO: WHO and the Syrian Arab Red Crescent (SARC) reach eastern Aleppo and Mouadamiya in Rural Damascus <http://www.who.int/hac/crises/syr/releases/aleppo_medical_supplies/en/>

The Intercept: us sanctions are punishing ordinary syrians and crippling aid work un report reveals <https://theintercept.com/2016/09/28/u-s-sanctions-are-punishing-ordinary-syrians-and-crippling-aid-work-u-n-report-reveals/>

The Telegraph: Charity cash goes to Syrian terror groups <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10357537/Charity-cash-going-to-Syrian-terror-groups.html>

Norad.no: Evalueringsrapport om norsk bistand til Syria lanseres <https://www.norad.no/aktuelt/arrangementskalender/2016/norsk-bistand-til-syria-evalueres/>

iuvm-online: UN humanitarian aid going to al-Qaeda in Idlib, Syria ; says a report <http://iuvmonline.com/en/8152>

Los Angeles Times: Humanitarian groups fear aid is being diverted to terrorist group after militant takeover of Syrian province <http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-syria-idlib-aid-20170816-story.html>

Atlantic Council: Idlib Residents Struggle with al-Qaeda Linked Groups <http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/idlib-residents-struggle-with-al-qaeda-linked-groups>

The Century Foundation: Syrian Jihadists Jeopardize Humanitarian Relief <https://tcf.org/content/report/syrian-jihadists-jeopardize-humanitarian-relief/>

SNHR: Local Council Have to be Protected from Takeover or Dissolvement <http://sn4hr.org/blog/2017/10/21/47854/?utm_content=buffer3cc42&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer>

Conflict News: HTS takes on local councils in greater Idlib <http://www.conflict-news.com/syria/hts-takes-on-local-councils-in-greater-idlib>

Syrian Voice: Hawala: moving money in Syria‘s underground financial sector <http://syrianvoice.org/hawala-moving-money-in-syrias-underground-financial-sector/?lang=en>

Norwegian Refugee Council: Remittances to Syria <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2015-07-nrc—remittances-to-syria—report-final-(1).pdf>

GlobalEcco: Financing Al Shabaab: The vital Port of Kismao <https://globalecco.org/financing-al-shabaab-the-vital-port-of-kismayo>

Wikileaks: Norways Challenges With Somali Integration and Radicalization <https://wikileaks.org/plusd/cables/08OSLO207_a.html>

VG: UD om egen bruk av bistandspenger: «Gjennomgående svakheter» <https://www.vg.no/nyheter/innenriks/utenriksdepartementet-ud/ud-om-egen-bruk-av-bistandspenger-gjennomgaaende-svakheter/a/24010118/>

VG: UD bevilget 1,1 millioner som skulle hjelpe syriske krigsofre – pengene stjålet <https://www.vg.no/nyheter/innenriks/krigen-i-syria/ud-bevilget-1-1-millioner-som-skulle-hjelpe-syriske-krigsofre-pengene-stjaalet/a/24113684/#xtor=CS6-6-[24113684%20ud_bevilget_1_1_millioner_som_skulle_hjelpe_syriske_krigsofre_pengene_stjaalet]>

Denne tekst blev først publisert den 03.06.2017 på <http://www.hannenabintuherland.com/themiddleeast/var-tids-storste-skandale-vi-stotter-terrorbevegelsene-vi-motarbeider-dem-ikke-eva-thomassen-om-syria/> (Licens: Hanne Nabintu Herland)

Kilder: