For stor til at fejle – eller for rig?


By Published On: 3. december 2017Categories: Uncategorized @da

Seks personers sager om hjernetumorer og mobiltelefoner kom for retten i Washington D.C. Deres advokater kræver 150 millioner dollars til hver af dem i erstatning. En dommer afsagde i 2014 kendelse om, at de seks sager skal afgøres af en jury.  Industriens advokater har anket – de vil have alle høringer af forskerne gentaget. Som WHO’s chef tidligere ville have alle undersøgelser gentaget, efter råd fra en PR-virksomhed. Han modtog penge fra industrien, mens han var ansat, hvilket er imod de interne regler.

I kølvandet på det amerikanske præsidentvalg og Brexit afstemningen valgte Oxford English Dictionary udtrykket »post-truth« som dette års ord. Udtrykket understreger den voksende tendens til at afvise objektive fakta til fordel for impulsive og ofte skadelige følelser, der ofte understøttes af »alternative fakta«. Herhjemme er ordet post-faktuel set benyttet adskillige gange.

Om det er det rigtige ord at bruge, når fabrikanter af radarsystemer, sukker og tobak undlader at fortælle alt, hvad de ved om deres produkters indvirkning på mennesker, kan måske diskuteres, men hvis vi sammenligner med det forhold, at man i en retssal skal sige sandheden, hele sandheden og intet andet end sandheden, så er de på afveje.
At det samme gælder producenter af mobiltelefoner, fremgår af en forholdsvis ny og afslørende film samt af adskillige artikler, bøger og foredrag.

I første danske udgave af Free21 kunne man læse to artikler om kendte og usynlige risici ved Wi-Fi og brug af mobiltelefon. I den ene fortalte den svenske forsker Olle Johansson og den danske læge Helge Volkmann om resultater af forskningen i elektromagnetiske felter (EMF) fra mobiltelefoner og andet trådløst udstyr. Det har vist sig, at disse felter kan påvirke menneskers blodcirkulation, evne til kontrol af temperatur, vandbalance, åndedræt og andet.

Den anden artikel var et interview med Klaus Scheidsteger, der står bag filmen »Thank You For Calling«, der havde premiere i Tyskland sidste år. I mellemtiden har redaktionen set filmen, der sammen med studier af andet materiale danner baggrunden for herværende tekst.

Pas på de falske profeter

Egentlig er historien om mobilindustrien, mobiltelefoner og de fiksfakserier, som hele området er omgærdet af, alt for lang til en artikel. Især da der er udkommet flere bøger og forskningsrapporter med advarsler på baggrund af resultater fra videnskabelige undersøgelser, og der er holdt adskillige foredrag.

En mere end 7 siders lang artikel i COOP’s forbrugerbetalte blad »Samvirke« for december 2017 undlod at nævne flere år gamle resultater fra undersøgelser, der har ført til advarsler fra EU.

»Når du står i byen og gerne vil fra A til B, så trækker du sikkert mobiltelefonen op af lommen«. Sådan indledes artiklen, der diskuterer lidt løst, hvordan brug af mobiltelefoner kan stresse nogle mennesker, men i øvrigt fortæller om fordelene ved det vidunderlige apparat. Ikke et ord om, at det kan indebære en helbredsrisiko, hvis man opbevarer mobiltelefonen i lommen. Nedsat fertilitet for eksempel, hvis lommen er i et par mandebukser. Men også forstadier til cancer.

Kræftens Bekæmpelse fortæller på deres hjemmeside, at man ved, at røntgenstråler kan medføre hjernetumorer (radar ikke nævnt, selv om mange er døde af cancer eller har fået erstatning), og så kommer dette: »Derudover har højspændingsledninger og mobiltelefoner været diskuteret meget, men der er ikke undersøgelser, som viser, at disse kan fremkalde hjernetumorer.«

De er åbenbart nervøse for, at folk ikke har forstået det ved første læsning, så de gentager det i udvidet form: »Kræftens Bekæmpelse har lavet en stor undersøgelse af sammenhængen mellem brug af mobiltelefoner og forekomsten af tumorer. Undersøgelsen viste ikke en større forekomst af hjernetumorer hos personer, som taler i mobiltelefon i sammenligning med resten af befolkningen.«

Hvilken undersøgelse, der er tale om, eller hvem der har sponseret den, fortælles ikke, men efter ovenstående skriver de dog: »Mobiltelefoner er fortsat under mistanke for at være kræftfremkaldende«.Kræftens Bekæmpelse har tidligere modtaget flere hundrede tusinde kroner i støtte fra teleselskaber. Man kan derfor få den tanke, at de for at tage hensyn til sponsorerne finder det opportunt med den viste gentagelse.

Især fordi den peger i en anden retning end EU-Parlamentets resolution fra 2011, som de dog henviser til efter kun at have nævnt få af de anbefalinger, som er nævnt i resolutionen (Se fodnote 2).

Det handler om SAR

Strålingen fra mobiltelefoner måles i det, der forkortet hedder SAR, hvilket står for Specific Absorbtion Rate. Altså den stråling man modtager under bestemte forhold. Enhver mobiltelefon har en beskrivelse af dette, som gemmer sig langt nede i en menu. Her kan man få det indtryk, at informationen om strålingen gælder, når mobiltelefonen holdes 0,5 cm fra kroppen. Påvirkningen fra strålingen er afhængig af, om brugeren er et barn eller en voksen, af den simple grund, at barnets væv og knogler ikke endnu har den tykkelse, som den voksnes har.

 

Flere tv-udsendelser omtaler personer, der er blevet ramt af cancer ud for det sted på kroppen, hvor de oftest har haft deres mobiltelefon tæt på kroppen. Det kan være i den side af hovedet (hjernen) hvor de holder mobiltelefonen, når de taler i den; det kanvære på låret, hvis de man opbevarer mobiltelefonen i lommen; og det kan være i en kvinde bryst, hvis hun har telefonen siddende i kjoleudskæringen eller i brystholderen. I 1993 kunne man se en mand fortælle i TV-udsendelsen »Larry King Live«, at mobiltelefoner kan dræbe. Derefter iværksatte industriens organisation CTIA det største forskningsprogram nogen sinde med et budget på 25 millioner dollars. De hyrede sundhedsforskeren Dr. George Carlo til at koordinere adskillige forskeres undersøgelser, og set i bakspejlet ville de formentlig ønske, at de ikke havde gjort det. De gennemførte undersøgelser var ikke fyldestgørende, men viste »ugunstige effekter«, hvilket han offentliggjorde.

WHO og industrien

I filmen Thank You For Calling fortælles om mobilindustriens mangelfulde oplysninger om stråling fra mobiltelefoner, og deres bekæmpelse af informationerne om »ugunstige effekter«. Filmskaberen Klaus Scheidsteger har besøgt og talt med forskere og andre, der har beskæftiget sig med mobiltelefoners påvirkning af brugeren. Listen over de eksperter, der udtaler sig, omfatter blandt andet dr. George Carlo, dr. Franz Adlkofer fra München, dr. Michael Kundi, dr. Dimitis Panagopoulos fra Athen.

Desuden medvirker softwareudvikler Pasi Nemi fra Finland og journalist Tina Göbel fra Østrig samt ikke mindst australieren Michael (Mike) Repacholi, der i ti år var øverst ansvarlig for området hos WHO, men samtidig modtog 150.000 dollars om året fra industrien – plus penge til omkostninger og rejser. Imod reglerne.

Som mobilforsker i Australien med genetisk modificerede mus havde dr. Repacholi arbejdet med mus, som blev udsat for stråling. De offentliggjorte resultater viste i 1997 en stigning i kræftformen lymphomia (Hodgkin lymfom, lymfekræft) hos musene.

I filmen siger Repacholi, at de fandt masser af lymphomia, men at de efter seks måneders grublen ikke forstod, hvorfor det opstod.

Senere blev dr. Repacholi udpeget som »Mobile Project Leader« til WHO EMF projektet. I løbet af denne aktivitet revurderede han sine egne resultater og siger i filmen: »Baseret på alle de beviser vi har i dag – og vi har samlet et stort antal undersøgelser – har vi ikke fundet noget tegn på, at mobiltelefoni ikke er sikker.«

Ifølge budgetterne til forskning kommer pengene fra nationale regeringer, faglige sammenslutninger og industrien. Penge fra sidstnævnte betaltes ifølge Repacholi til en speciel krukke gennem en partnerorganisation, inden de når WHO for at eliminere indblanding.

New York journalisten Louis Slesin afslørede som redaktør for »Microwave News«, at Dr. Repacholi modtog 150.000 dollars om året direkte fra mobilindustrien, plus udgifter og rejseudgifter. Han trådte tilbage fra WHO i 2006 og arbejder i dag som konsulent.

Nogle sigende citater

Prof.dr. Franz Adlkofer fra Berlin (Tyskland), siger i filmen: »Vi har vist, at højfrekvente elektromagnetiske felter kan skade generne«.

Hans fagfælle fra Wien (Østrig), prof.dr. Michael Kundi siger: »Det er mere sandsynligt end ikke, at brugen af mobiltelefoner kan medføre hjernetumorer«.

Prof. dr. Dimitris Panagopoulos (Athen, Grækenland) siger: »Vi må finde metoder, så teknologien kan bruges på en sikker måde«.

Udvikler af SAR-software Pasi Niemi, Oulu (Finland): »Vi fandt ud af, at de fleste telefoner er meget uden for overensstemmelse (med grænsen for stråling)«.
Dr. George Carlo (USA): »Der er undersøgelser, som viser problemer eller potentielle problemer, og undersøgelser der er usikre, ikke fyldestgørende. Industrien spinner videnskaben og giver indtryk af, at undersøgelserne er beviser på sikkerhed. Det er videnskabeligt bedrageri.«

Dr. Hugo Rudiger (Wien, Østrig): »Lad os bruge beviserne på effekten af de højfrekvente elektromagnetiske felter. Lad os ikke vente i 40 år, før vi går i gang«.
Dr. Wilhelm Mosgöller (Wien): »Der er så mange mekanismer, der fører til kræft, da der er kræftvarianter. Men det vi ser er strengbrud (brud på DNA-streng), og vi ved, at de udgør en risiko for cellen. Vi mangler beviser for, at specifikke gener er påvirket, såkaldte onkogener eller anti-cancergener. Men hvis man ser på mekanismen, er det kun et spørgsmål om tid, før de gener bliver ramt.«

Dr. Kurt Straif, direktør for IARC: »I særdeleshed er det de øverste 10 procent af almindelige mobilbrugere, de »tunge brugere«, som er i øget risiko for at udvikle en bestemt type hjernetumor, gliom. Men på tidspunktet for Interphone undersøgelsen i 2000’erne antog vi, at top 10 procent snakker i mobiltelefon i gennemsnitligt 30 minutter om dagen. Nutildags vil det være de laveste 10 procent.«

Ingen af de medvirkende forskere i den her omtalte film er nævnt i rapporten om Interphone undersøgelsen, ligesom andre væsentlige forskere mangler. Hvilket betyder, at rapporten ikke giver et dækkende billede.  Hvis disse forskere og andre eksperters bekymringer bliver til virkelighed, vil vi om nogle år få noget, der minder om en epidemi af hjernetumorer – og andre kræfttilfælde, afhængig af, hvordan man bruger og opbevarer sine mobiltelefon og hvor disponeret man er.

Specific Absorbtion Rate (SAR)

Filmens skaber besøgte i USA en privatdetektiv, der havde udført research for et  advokatfirma, og her blev han bekendt med en række fortrolige papirer.

Udstrålingen fra mobiltelefoner er i USA godkendt til at måtte svare til 1,6 watt pr kilo (= SAR tal 1,6w), men det viste sig at Motorola havde fået lidt for høje resultater, idet målingerne på deres mobiltelefoner nåede op på 2,21 watt pr kilo, hvilket var i strid med reglerne. Noget tyder på, at de var klar over dette, for de ansøgte om patent på en form for skjold om antennen, et patentansøgning, som deres konkurrent Nokia tilsluttede sig.

I filmen vises en brochure fra Samsung, hvori der står, at mobiletelefonen skal holdes 1,5 cm fra kroppen, hvis man vil sikre sig imod dens stråling.

I patentansøgningen kan man blandt andet læse denne del af begrundelsen, som dette:

»It has been suggested that radio frequency irradiation may stimulate extra growth among supportive cells in the nerve system, which in the worst case it has been suggested could to a development of malignant tumor e.g. glioma from supportive cells.«

Derefter står der:

»Although the consequences described above have not been scientifically verified, the uncertainty has some effects e.g. by reducing the speed of growth of the market of radiophones.«

Med andre ord: Der er usikkerhed om hvorvidt der er en risiko, og den bremser salget. Selv om intet er bevist, vil man patentere et beskyttende skjold.

Et andet papir, kaldet »The War Game Memo – confidential memorandum, august 12, 1994« er fra Burson-Marsteller, og heri fortælles, hvordan man skulle sætte ind mod amerikanske forskere, der havde opdaget brudte DNA strenge, forårsaget af mobiltelefoni – forstadiet til cancer.

Af andre papirer som vises, fremgår det, at alle mobiltelefoner havde et SAR-tal på under 1,6 w/kg, mens en fra Motorola viste SAR-tal på op til 2,21 w/kg. De indgav derefter patentansøgning om et svøb, som kunne beskytte brugeren mod antennen, og Nokia. tilsluttede sig denne patentansøgning.

Med den ene hånd skriver man altså, at mobiltelefonerne overholder regler, med den anden hånd ansøger man om patent på et beskyttelsesskjold.

I Wien viste en ny undersøgelse i 2004, foretaget af Hugo Rudiger fra Wien og Franz Adlkofer, at stråling under den grænse, som hidtil var blevet anset for sikker, alligevel ikke er sikker. Højfrekvent elektromagnetisk stråling kan skade generne. Ingen tog tilsyneladende dette alvorligt.

Ved et møde med de to i 2005 sagde Dr. Adlkofer: »Vi kan ikke være sikre på, at der ikke vil forekomme skader hos brugerne af mobiltelefon. En stigning i hjernetumorer kan ikke udelukkes.« Han blev suppleret af Rudiger: »Lad os tage beviserne på effekten af elektromagnetiske felter seriøst lige nu! Lad os ikke vente endnu 40 år, før vi endelig begynder at handle.«

Nogle af udtalelserne blev bragt og medførte en smædekampagne mod forskerne, især Rudiger, men den opspind blev afsløret af journalisten Tina Göbel. En anden forsker, dr. Wilhelm Mosgöller, kan kun forske videre, fordi han er finansieret af AUVA, et østrisk forsikringsselskab. I filmen medvirker også prof. dr. Ygor Belyaev fra Bratislava og prof. dr. Dimitris Panagopoulos m.fl.

Bekæmpede advarslen

Ifølge råd fra PR-firmaet skal man underminere forskning, der påviser problemer. Man skal diskreditere de involverede videnskabsfolk som inkompetente. Alle undersøgelser skal gentages. Udøv kontrol over forskningsresultater – kan også læses derhen, at man ikke skal give penge til en forskningsopgave, hvis ikke man har mulighed for kontrol over resultaterne). Bestrid enhver påstand om sundhedsrisiko (ved brug af medierne).

Strategien blev stadig brugt i 2004, hvor filmen besøger den tidligere ansatte i mobilindustrien, Mike Repacholi, der nu var blevet ansvarlig for området mobiltelefoni og stråling hos WHO i Geneve. Repacholi siger i filmen, at ingen kan være sikre på, at der ikke sker fejl i løbet af en undersøgelse. Derfor er det en regel hos WHO, at alle forskningsundersøgelser skal gentages – »we have to replicate that study«. Hvordan de så gentages, ved de færreste. En anden regel er, at ingen må modtage pende direkte fra en industri. Budskabet fra PR-firmaet viste sig brugbart, men der rejses tvivl om, hvorvidt de undersøgelser, som de laver internt hos WHO er retvisende.

I sine egne undersøgelser havde Repacholi som nævnt fundet lymfekræft men havde ikke fortolket det. Repacholi hævder som nævnt, at der ikke er tegn på, at mobiltelefoni kan være skadelig for mennesker – her hans ordrette udsagn i filmen: »Mobile phone users just want to know is it safe to use a mobile phone and we say from all the evidence we have and we have accumulated a large number of studies now, because of the research has been ongoing, we have not found any evidence that suggest that these phones are not safe«.

Underforstået: Mobiltelefoner er sikre at bruge – det er den officielle udmelding fra WHO, og Repacholi rejste i ti år rundt med dette budskab.

Filmen fortæller, at Repacholi under sin 10-årige ansættelse hos WHO hvert år havde modtaget $150.000 om året fra mobilindustrien plus ekstra penge til arrangementer, rejser og gebyrer. Han trak sig tilbage i 2006 og er nu konsulent.

Fem år efter klassificerede WHO højfrekvente elektromagnetiske felter som muligvis kræftfremkaldende for mennesker, baseret på en øget risiko for gliom, en ondartet type hjernecancer, der er forbundet med brug af trådløse telefoner.

Tumorer i hjernen

Antallet af tumorer i hjernen er kraftigt stigende, men bekymringen for dette er ikke af nyere dato. Tilbage i juli 1990 omtalte New York Times resultaterne af undersøgelser fra flere lande, som blev offentliggjort i et medicinsk tidsskrift samme år. Stigningen i antallet kunne måske skyldes, at nye og bedre scannemetoder gjorde det nemmere at finde tumorer, mente nogen, mens andre undersøgelser modsagde dette.

Mellem personer over 75, var antallet af hjernetumorer mere end fordoblet fra 1968 til 1985. For personer over 80, var stigningen voldsommere, fra 300 procent til 400 procent over den 17-årige periode, eller 23 procent om året.

Der blev nævnt flere mulige grunde til, at kræften opstod, herunder om personerne boede nær en transformatorstation eller på anden måde var udsat for elektromagnetisk stråling, og at pesticider kunne spille ind på forholdene.

Flere mente ikke, at man kunne udlede nogen konklusion, men forfatteren til den artikel i New York Times, hvori resultaterne blev offentliggjort, Dr. Devra Davis, udtalte, at »Der er en fantastisk stigning i dødeligheden« fra hjernetumorer. »Det gælder for alle lande, en meget kraftig stigning på relativt kort tid.«

Dr. Devra Davis er en internationalt anerkendt ekspert i elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner og andre apparater til trådløs transmission. Hun holdt 25 år senere på Universitet i Melbourne, og i mellemtiden var der forsket mere på området. I 2015 var antallet af personer der fik behandlig for en hjernetumor »of unknown nature« steget med næsten 30% bare mellem 2008 og 2012.

Herhjemme fik Knap 1500 danskere i 2014 konstateret kræft i hjerne- og centralnervesystemet. Det er næsten en femdobling (!) siden 1940’erne. Formanden for HjernetumorForeningen Karen Risgaard udtalte til MX, at når man ikke kender årsagen, ved man ikke, hvordan man skal forebygge.

Karen Risgaard frygter også, at den øgede brug af elektronisk udstyr kan være en del af forklaringen på den øgede forekomst. »Men der er på verdensplan lavet flere forskellige undersøgelser om brugen af mobiltelefoner, og man fandt ikke en klar sammenhæng.«

Hendes udtalelse harmonerer ikke rigtig med, at EU publicerede en række anbefalinger i maj 2011 – resolution 1815 om elektromagnetisk stråling og slet ikke med de undersøgelser, som omtales i filmen. I EU’s resolution anbefales det – af hensyn til folkesundheden – at de 47 medlemslande reducerer den mobilstråling, som befolkningen udsættes for, i videst muligt omfang. Særligt i forhold til børn og unge.

I efteråret 2017 opfordrede 180 videnskabsmænd fra 35 lande til, at man nu tager den nævnte resolution alvorligt. Dette anbefales blandt andet:

* Oplysningskampagner om de sundhedsskadelige risici ved mobilstråling.

* Børns brug af mobiltelefoner på skolers område reguleres stramt.

* Trådløse netværk bør ikke benyttes i klasseværelser og på skoler.

* Der fastsættes nye, lavere grænseværdier for mobilstråling.
* Styrk udviklingen af nye, trådløse teknologier til telekommunikation, teknologier, der er mindre sundhedsskadelige.

Sagsanlæg kan blive dyrt

Man kan få en indikation af, hvordan jurister ser på industriens mangelfulde advarsler til forbrugerne – de kendte til de »ugunstige effekter« ved brug af mobiltelefoner, men tav eller fortalte, at det var helt ufarligt at bruge dem.

Et amerikansk advokatfirma arbejder for en gruppe personer med hjernetumor, som det menes er fremkaldt ved brug af mobiltelefoner. For hver person søger de en erstatning på 150.000 millioner dollars.

Til grund for dette lægger de teleindustiens bevidste vildledning (deliberate misrepresentation) af de videnskabelige undersøgelser. Mere end 100 topadvokater har kæmpet for at modbevise de resultater, som fremgår af forskernes rapporter.

Fredag den 8. august 2014 afsagde dommeren i Washington kendelse om, at hver eneste af tilfældene af tumor i hjernen skal forelægges en jury. De væsentligste anklager er bevidst bedrageri, uagtsom præsentation, brud på udtrykkelig garanti og brud på lov om forbrugerbeskyttelse. Et stort gennembrud efter 20 års arbejde.

Industriens advokater vil appellere. De kræver, at forskernes høringer bliver gentaget – they want to replicate the hearings.

Afrunding – hvad nu?

Får man kræft af at bruge en mobiltelefon? Nej, det gør man ikke, men man kan få det, hvis ikke man bruger den fornuftigt. Der er grund til at overholde de anbefalinger, som kom fra EU i 2011.

Man kan se og høre de foredrag, som findes på youtube og andre netsteder og læse de artikler og bøger, der omhandler undersøgelser, som er gennemført af videnskabeligt personale om risici ved RF-stråling fra mobiltelefoner.

Gabriel-Unternehmens-Gruppe (GUG) støttede initiativtageren Klaus Scheidsteger med hans filmprojekt. De ville ikke ses i filmen, da den ikke skulle være en reklame for dem.  »Thank You For Calling« er ikke kun beviset for potentielle sundhedsrisici, men frem for alt spørgsmålet om, hvorfor denne forskning hidtil ikke er kommet frem til offentligheden. GUG ønsker ikke en kamp, men vil gerne arbejde med industrien for at gøre mobiltelefonen tålelig.

Litteratur:

• Dr. Devra Davis: Disconnect: The Truth About Cell Phone Radiation, What the Industry Has Done to Hide It, and How to Protect Your Family
https://www.amazon.com/Disconnect-Radiation-Industry-Protect-Family/dp/0525951946

• Devra Davis: The Secret History of the War on Cancer. Reprint.
»A wake-up call for all those who have accepted the poisons of our age of plenty without a blink.«
https://www.amazon.com/Secret-History-War-Cancer/dp/0465015689

• Martin Schram and Dr George Carlo: Cell Phones. Invisible Hazards in the Wireless Age: An Insider’s Alarming Discoveries about Brain Cancer and Genetic Damage. (2000). 2009. [En anden udgave er, Dr. George Carlo: Cell Phones. Invisible Hazards in the Wireless Age. Også George Carlo (red.): Wireless Phones and Health. Scientific Progress. (2010) 2013.

Hvis du vil vide mere – links:

• Thank you for calling – wie hat alles begonnen für die Gabriel-Unternehmens-Gruppe

https://www.gabriel-technology.de/aktuelles/thank-you-for-calling/

• Flere rammes af hjernetumorer:

https://www.cancer.dk/hjernetumorer-hjernesvulst/statistik-hjernesvulster/

https://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/19193328

• »The truth about mobile phone and wireless radiation«, foredrag ved Dr. Devra Davis.

• Personer med hjernetumorer:

http://www.emfnews.org

• »We wish this man, M. Repacholi, brought to justice«:

http://www.iddd.de/umtsno/puzmud.htm#but

• »Dr. George Carlo Tells the History of Mobile Phone Industry«
(Tale i mange afsnit).
https://www.youtube.com/watch?v=HBRbBgbp_x0&t=51s

• »The ex WHO »Expert«, Mike Repacholi is lying …«

http://geopathology-za.wikidot.com/fraud:who-mike-repacholi-is-lying

Henvisninger:

1. I en Apple iPhone skal du ind i Indstillinger >Generelt > Om >Juridiske oplysninger  >RF-eksponering – så kan du læse om SAR, og om 5 mm afstand.

2  <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9146709?dopt=Abstract>

3 <https://www.cancer.dk/hodgkin-lymfom-lymfekraeft/>

4 Rapport 3/10-2011, <http://interphone.iarc.fr/UICC_Report_Final_03102011.pdf>

5 Et gliom er en hjernetumor, der udgår fra hjernens støttevæv (glia).

6 Der er solgt mere end 6 milliarder mobiltelefoner, er det oplyst.

7 <goo.gl/sw3Fvf >  eller hele linket: <https://www.auva.at/portal27/auvaportal/content?contentid=10007.670874&viewmode=content>

8 The WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans (Group 2B), based on an increased risk for glioma, a malignant type of brain cancer1, associated with wireless phone use. <http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf>

9 Natalie Angier: Rising Incidence of Brain Tumors is Drawing Attention and Concern, NYT, 31.07.1990.

10 The American Journal of Industrial Medicine, december 1990.

11 Foredragets titel var: »The truth about mobile phone and wireless radiation: what we know, what we need to find out, and what you can do now.«

12 Tallet er nu 1560 ifølge Kræftens Bekæmpelse:

<https://www.cancer.dk/hjernetumorer-hjernesvulst/kort-om-hjernetumorer/>

13  Flere rammes af hjernetumorer, Metroxpress, 27/10-2016.

14  <https://www.cancer.dk/hjernetumorer-hjernesvulst/statistik-hjernesvulster/>

15 <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994>

Kilder:

For stor til at fejle – eller for rig?


By Published On: 3. december 2017Categories: Uncategorized @da

Seks personers sager om hjernetumorer og mobiltelefoner kom for retten i Washington D.C. Deres advokater kræver 150 millioner dollars til hver af dem i erstatning. En dommer afsagde i 2014 kendelse om, at de seks sager skal afgøres af en jury.  Industriens advokater har anket – de vil have alle høringer af forskerne gentaget. Som WHO’s chef tidligere ville have alle undersøgelser gentaget, efter råd fra en PR-virksomhed. Han modtog penge fra industrien, mens han var ansat, hvilket er imod de interne regler.

I kølvandet på det amerikanske præsidentvalg og Brexit afstemningen valgte Oxford English Dictionary udtrykket »post-truth« som dette års ord. Udtrykket understreger den voksende tendens til at afvise objektive fakta til fordel for impulsive og ofte skadelige følelser, der ofte understøttes af »alternative fakta«. Herhjemme er ordet post-faktuel set benyttet adskillige gange.

Om det er det rigtige ord at bruge, når fabrikanter af radarsystemer, sukker og tobak undlader at fortælle alt, hvad de ved om deres produkters indvirkning på mennesker, kan måske diskuteres, men hvis vi sammenligner med det forhold, at man i en retssal skal sige sandheden, hele sandheden og intet andet end sandheden, så er de på afveje.
At det samme gælder producenter af mobiltelefoner, fremgår af en forholdsvis ny og afslørende film samt af adskillige artikler, bøger og foredrag.

I første danske udgave af Free21 kunne man læse to artikler om kendte og usynlige risici ved Wi-Fi og brug af mobiltelefon. I den ene fortalte den svenske forsker Olle Johansson og den danske læge Helge Volkmann om resultater af forskningen i elektromagnetiske felter (EMF) fra mobiltelefoner og andet trådløst udstyr. Det har vist sig, at disse felter kan påvirke menneskers blodcirkulation, evne til kontrol af temperatur, vandbalance, åndedræt og andet.

Den anden artikel var et interview med Klaus Scheidsteger, der står bag filmen »Thank You For Calling«, der havde premiere i Tyskland sidste år. I mellemtiden har redaktionen set filmen, der sammen med studier af andet materiale danner baggrunden for herværende tekst.

Pas på de falske profeter

Egentlig er historien om mobilindustrien, mobiltelefoner og de fiksfakserier, som hele området er omgærdet af, alt for lang til en artikel. Især da der er udkommet flere bøger og forskningsrapporter med advarsler på baggrund af resultater fra videnskabelige undersøgelser, og der er holdt adskillige foredrag.

En mere end 7 siders lang artikel i COOP’s forbrugerbetalte blad »Samvirke« for december 2017 undlod at nævne flere år gamle resultater fra undersøgelser, der har ført til advarsler fra EU.

»Når du står i byen og gerne vil fra A til B, så trækker du sikkert mobiltelefonen op af lommen«. Sådan indledes artiklen, der diskuterer lidt løst, hvordan brug af mobiltelefoner kan stresse nogle mennesker, men i øvrigt fortæller om fordelene ved det vidunderlige apparat. Ikke et ord om, at det kan indebære en helbredsrisiko, hvis man opbevarer mobiltelefonen i lommen. Nedsat fertilitet for eksempel, hvis lommen er i et par mandebukser. Men også forstadier til cancer.

Kræftens Bekæmpelse fortæller på deres hjemmeside, at man ved, at røntgenstråler kan medføre hjernetumorer (radar ikke nævnt, selv om mange er døde af cancer eller har fået erstatning), og så kommer dette: »Derudover har højspændingsledninger og mobiltelefoner været diskuteret meget, men der er ikke undersøgelser, som viser, at disse kan fremkalde hjernetumorer.«

De er åbenbart nervøse for, at folk ikke har forstået det ved første læsning, så de gentager det i udvidet form: »Kræftens Bekæmpelse har lavet en stor undersøgelse af sammenhængen mellem brug af mobiltelefoner og forekomsten af tumorer. Undersøgelsen viste ikke en større forekomst af hjernetumorer hos personer, som taler i mobiltelefon i sammenligning med resten af befolkningen.«

Hvilken undersøgelse, der er tale om, eller hvem der har sponseret den, fortælles ikke, men efter ovenstående skriver de dog: »Mobiltelefoner er fortsat under mistanke for at være kræftfremkaldende«.Kræftens Bekæmpelse har tidligere modtaget flere hundrede tusinde kroner i støtte fra teleselskaber. Man kan derfor få den tanke, at de for at tage hensyn til sponsorerne finder det opportunt med den viste gentagelse.

Især fordi den peger i en anden retning end EU-Parlamentets resolution fra 2011, som de dog henviser til efter kun at have nævnt få af de anbefalinger, som er nævnt i resolutionen (Se fodnote 2).

Det handler om SAR

Strålingen fra mobiltelefoner måles i det, der forkortet hedder SAR, hvilket står for Specific Absorbtion Rate. Altså den stråling man modtager under bestemte forhold. Enhver mobiltelefon har en beskrivelse af dette, som gemmer sig langt nede i en menu. Her kan man få det indtryk, at informationen om strålingen gælder, når mobiltelefonen holdes 0,5 cm fra kroppen. Påvirkningen fra strålingen er afhængig af, om brugeren er et barn eller en voksen, af den simple grund, at barnets væv og knogler ikke endnu har den tykkelse, som den voksnes har.

 

Flere tv-udsendelser omtaler personer, der er blevet ramt af cancer ud for det sted på kroppen, hvor de oftest har haft deres mobiltelefon tæt på kroppen. Det kan være i den side af hovedet (hjernen) hvor de holder mobiltelefonen, når de taler i den; det kanvære på låret, hvis de man opbevarer mobiltelefonen i lommen; og det kan være i en kvinde bryst, hvis hun har telefonen siddende i kjoleudskæringen eller i brystholderen. I 1993 kunne man se en mand fortælle i TV-udsendelsen »Larry King Live«, at mobiltelefoner kan dræbe. Derefter iværksatte industriens organisation CTIA det største forskningsprogram nogen sinde med et budget på 25 millioner dollars. De hyrede sundhedsforskeren Dr. George Carlo til at koordinere adskillige forskeres undersøgelser, og set i bakspejlet ville de formentlig ønske, at de ikke havde gjort det. De gennemførte undersøgelser var ikke fyldestgørende, men viste »ugunstige effekter«, hvilket han offentliggjorde.

WHO og industrien

I filmen Thank You For Calling fortælles om mobilindustriens mangelfulde oplysninger om stråling fra mobiltelefoner, og deres bekæmpelse af informationerne om »ugunstige effekter«. Filmskaberen Klaus Scheidsteger har besøgt og talt med forskere og andre, der har beskæftiget sig med mobiltelefoners påvirkning af brugeren. Listen over de eksperter, der udtaler sig, omfatter blandt andet dr. George Carlo, dr. Franz Adlkofer fra München, dr. Michael Kundi, dr. Dimitis Panagopoulos fra Athen.

Desuden medvirker softwareudvikler Pasi Nemi fra Finland og journalist Tina Göbel fra Østrig samt ikke mindst australieren Michael (Mike) Repacholi, der i ti år var øverst ansvarlig for området hos WHO, men samtidig modtog 150.000 dollars om året fra industrien – plus penge til omkostninger og rejser. Imod reglerne.

Som mobilforsker i Australien med genetisk modificerede mus havde dr. Repacholi arbejdet med mus, som blev udsat for stråling. De offentliggjorte resultater viste i 1997 en stigning i kræftformen lymphomia (Hodgkin lymfom, lymfekræft) hos musene.

I filmen siger Repacholi, at de fandt masser af lymphomia, men at de efter seks måneders grublen ikke forstod, hvorfor det opstod.

Senere blev dr. Repacholi udpeget som »Mobile Project Leader« til WHO EMF projektet. I løbet af denne aktivitet revurderede han sine egne resultater og siger i filmen: »Baseret på alle de beviser vi har i dag – og vi har samlet et stort antal undersøgelser – har vi ikke fundet noget tegn på, at mobiltelefoni ikke er sikker.«

Ifølge budgetterne til forskning kommer pengene fra nationale regeringer, faglige sammenslutninger og industrien. Penge fra sidstnævnte betaltes ifølge Repacholi til en speciel krukke gennem en partnerorganisation, inden de når WHO for at eliminere indblanding.

New York journalisten Louis Slesin afslørede som redaktør for »Microwave News«, at Dr. Repacholi modtog 150.000 dollars om året direkte fra mobilindustrien, plus udgifter og rejseudgifter. Han trådte tilbage fra WHO i 2006 og arbejder i dag som konsulent.

Nogle sigende citater

Prof.dr. Franz Adlkofer fra Berlin (Tyskland), siger i filmen: »Vi har vist, at højfrekvente elektromagnetiske felter kan skade generne«.

Hans fagfælle fra Wien (Østrig), prof.dr. Michael Kundi siger: »Det er mere sandsynligt end ikke, at brugen af mobiltelefoner kan medføre hjernetumorer«.

Prof. dr. Dimitris Panagopoulos (Athen, Grækenland) siger: »Vi må finde metoder, så teknologien kan bruges på en sikker måde«.

Udvikler af SAR-software Pasi Niemi, Oulu (Finland): »Vi fandt ud af, at de fleste telefoner er meget uden for overensstemmelse (med grænsen for stråling)«.
Dr. George Carlo (USA): »Der er undersøgelser, som viser problemer eller potentielle problemer, og undersøgelser der er usikre, ikke fyldestgørende. Industrien spinner videnskaben og giver indtryk af, at undersøgelserne er beviser på sikkerhed. Det er videnskabeligt bedrageri.«

Dr. Hugo Rudiger (Wien, Østrig): »Lad os bruge beviserne på effekten af de højfrekvente elektromagnetiske felter. Lad os ikke vente i 40 år, før vi går i gang«.
Dr. Wilhelm Mosgöller (Wien): »Der er så mange mekanismer, der fører til kræft, da der er kræftvarianter. Men det vi ser er strengbrud (brud på DNA-streng), og vi ved, at de udgør en risiko for cellen. Vi mangler beviser for, at specifikke gener er påvirket, såkaldte onkogener eller anti-cancergener. Men hvis man ser på mekanismen, er det kun et spørgsmål om tid, før de gener bliver ramt.«

Dr. Kurt Straif, direktør for IARC: »I særdeleshed er det de øverste 10 procent af almindelige mobilbrugere, de »tunge brugere«, som er i øget risiko for at udvikle en bestemt type hjernetumor, gliom. Men på tidspunktet for Interphone undersøgelsen i 2000’erne antog vi, at top 10 procent snakker i mobiltelefon i gennemsnitligt 30 minutter om dagen. Nutildags vil det være de laveste 10 procent.«

Ingen af de medvirkende forskere i den her omtalte film er nævnt i rapporten om Interphone undersøgelsen, ligesom andre væsentlige forskere mangler. Hvilket betyder, at rapporten ikke giver et dækkende billede.  Hvis disse forskere og andre eksperters bekymringer bliver til virkelighed, vil vi om nogle år få noget, der minder om en epidemi af hjernetumorer – og andre kræfttilfælde, afhængig af, hvordan man bruger og opbevarer sine mobiltelefon og hvor disponeret man er.

Specific Absorbtion Rate (SAR)

Filmens skaber besøgte i USA en privatdetektiv, der havde udført research for et  advokatfirma, og her blev han bekendt med en række fortrolige papirer.

Udstrålingen fra mobiltelefoner er i USA godkendt til at måtte svare til 1,6 watt pr kilo (= SAR tal 1,6w), men det viste sig at Motorola havde fået lidt for høje resultater, idet målingerne på deres mobiltelefoner nåede op på 2,21 watt pr kilo, hvilket var i strid med reglerne. Noget tyder på, at de var klar over dette, for de ansøgte om patent på en form for skjold om antennen, et patentansøgning, som deres konkurrent Nokia tilsluttede sig.

I filmen vises en brochure fra Samsung, hvori der står, at mobiletelefonen skal holdes 1,5 cm fra kroppen, hvis man vil sikre sig imod dens stråling.

I patentansøgningen kan man blandt andet læse denne del af begrundelsen, som dette:

»It has been suggested that radio frequency irradiation may stimulate extra growth among supportive cells in the nerve system, which in the worst case it has been suggested could to a development of malignant tumor e.g. glioma from supportive cells.«

Derefter står der:

»Although the consequences described above have not been scientifically verified, the uncertainty has some effects e.g. by reducing the speed of growth of the market of radiophones.«

Med andre ord: Der er usikkerhed om hvorvidt der er en risiko, og den bremser salget. Selv om intet er bevist, vil man patentere et beskyttende skjold.

Et andet papir, kaldet »The War Game Memo – confidential memorandum, august 12, 1994« er fra Burson-Marsteller, og heri fortælles, hvordan man skulle sætte ind mod amerikanske forskere, der havde opdaget brudte DNA strenge, forårsaget af mobiltelefoni – forstadiet til cancer.

Af andre papirer som vises, fremgår det, at alle mobiltelefoner havde et SAR-tal på under 1,6 w/kg, mens en fra Motorola viste SAR-tal på op til 2,21 w/kg. De indgav derefter patentansøgning om et svøb, som kunne beskytte brugeren mod antennen, og Nokia. tilsluttede sig denne patentansøgning.

Med den ene hånd skriver man altså, at mobiltelefonerne overholder regler, med den anden hånd ansøger man om patent på et beskyttelsesskjold.

I Wien viste en ny undersøgelse i 2004, foretaget af Hugo Rudiger fra Wien og Franz Adlkofer, at stråling under den grænse, som hidtil var blevet anset for sikker, alligevel ikke er sikker. Højfrekvent elektromagnetisk stråling kan skade generne. Ingen tog tilsyneladende dette alvorligt.

Ved et møde med de to i 2005 sagde Dr. Adlkofer: »Vi kan ikke være sikre på, at der ikke vil forekomme skader hos brugerne af mobiltelefon. En stigning i hjernetumorer kan ikke udelukkes.« Han blev suppleret af Rudiger: »Lad os tage beviserne på effekten af elektromagnetiske felter seriøst lige nu! Lad os ikke vente endnu 40 år, før vi endelig begynder at handle.«

Nogle af udtalelserne blev bragt og medførte en smædekampagne mod forskerne, især Rudiger, men den opspind blev afsløret af journalisten Tina Göbel. En anden forsker, dr. Wilhelm Mosgöller, kan kun forske videre, fordi han er finansieret af AUVA, et østrisk forsikringsselskab. I filmen medvirker også prof. dr. Ygor Belyaev fra Bratislava og prof. dr. Dimitris Panagopoulos m.fl.

Bekæmpede advarslen

Ifølge råd fra PR-firmaet skal man underminere forskning, der påviser problemer. Man skal diskreditere de involverede videnskabsfolk som inkompetente. Alle undersøgelser skal gentages. Udøv kontrol over forskningsresultater – kan også læses derhen, at man ikke skal give penge til en forskningsopgave, hvis ikke man har mulighed for kontrol over resultaterne). Bestrid enhver påstand om sundhedsrisiko (ved brug af medierne).

Strategien blev stadig brugt i 2004, hvor filmen besøger den tidligere ansatte i mobilindustrien, Mike Repacholi, der nu var blevet ansvarlig for området mobiltelefoni og stråling hos WHO i Geneve. Repacholi siger i filmen, at ingen kan være sikre på, at der ikke sker fejl i løbet af en undersøgelse. Derfor er det en regel hos WHO, at alle forskningsundersøgelser skal gentages – »we have to replicate that study«. Hvordan de så gentages, ved de færreste. En anden regel er, at ingen må modtage pende direkte fra en industri. Budskabet fra PR-firmaet viste sig brugbart, men der rejses tvivl om, hvorvidt de undersøgelser, som de laver internt hos WHO er retvisende.

I sine egne undersøgelser havde Repacholi som nævnt fundet lymfekræft men havde ikke fortolket det. Repacholi hævder som nævnt, at der ikke er tegn på, at mobiltelefoni kan være skadelig for mennesker – her hans ordrette udsagn i filmen: »Mobile phone users just want to know is it safe to use a mobile phone and we say from all the evidence we have and we have accumulated a large number of studies now, because of the research has been ongoing, we have not found any evidence that suggest that these phones are not safe«.

Underforstået: Mobiltelefoner er sikre at bruge – det er den officielle udmelding fra WHO, og Repacholi rejste i ti år rundt med dette budskab.

Filmen fortæller, at Repacholi under sin 10-årige ansættelse hos WHO hvert år havde modtaget $150.000 om året fra mobilindustrien plus ekstra penge til arrangementer, rejser og gebyrer. Han trak sig tilbage i 2006 og er nu konsulent.

Fem år efter klassificerede WHO højfrekvente elektromagnetiske felter som muligvis kræftfremkaldende for mennesker, baseret på en øget risiko for gliom, en ondartet type hjernecancer, der er forbundet med brug af trådløse telefoner.

Tumorer i hjernen

Antallet af tumorer i hjernen er kraftigt stigende, men bekymringen for dette er ikke af nyere dato. Tilbage i juli 1990 omtalte New York Times resultaterne af undersøgelser fra flere lande, som blev offentliggjort i et medicinsk tidsskrift samme år. Stigningen i antallet kunne måske skyldes, at nye og bedre scannemetoder gjorde det nemmere at finde tumorer, mente nogen, mens andre undersøgelser modsagde dette.

Mellem personer over 75, var antallet af hjernetumorer mere end fordoblet fra 1968 til 1985. For personer over 80, var stigningen voldsommere, fra 300 procent til 400 procent over den 17-årige periode, eller 23 procent om året.

Der blev nævnt flere mulige grunde til, at kræften opstod, herunder om personerne boede nær en transformatorstation eller på anden måde var udsat for elektromagnetisk stråling, og at pesticider kunne spille ind på forholdene.

Flere mente ikke, at man kunne udlede nogen konklusion, men forfatteren til den artikel i New York Times, hvori resultaterne blev offentliggjort, Dr. Devra Davis, udtalte, at »Der er en fantastisk stigning i dødeligheden« fra hjernetumorer. »Det gælder for alle lande, en meget kraftig stigning på relativt kort tid.«

Dr. Devra Davis er en internationalt anerkendt ekspert i elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner og andre apparater til trådløs transmission. Hun holdt 25 år senere på Universitet i Melbourne, og i mellemtiden var der forsket mere på området. I 2015 var antallet af personer der fik behandlig for en hjernetumor »of unknown nature« steget med næsten 30% bare mellem 2008 og 2012.

Herhjemme fik Knap 1500 danskere i 2014 konstateret kræft i hjerne- og centralnervesystemet. Det er næsten en femdobling (!) siden 1940’erne. Formanden for HjernetumorForeningen Karen Risgaard udtalte til MX, at når man ikke kender årsagen, ved man ikke, hvordan man skal forebygge.

Karen Risgaard frygter også, at den øgede brug af elektronisk udstyr kan være en del af forklaringen på den øgede forekomst. »Men der er på verdensplan lavet flere forskellige undersøgelser om brugen af mobiltelefoner, og man fandt ikke en klar sammenhæng.«

Hendes udtalelse harmonerer ikke rigtig med, at EU publicerede en række anbefalinger i maj 2011 – resolution 1815 om elektromagnetisk stråling og slet ikke med de undersøgelser, som omtales i filmen. I EU’s resolution anbefales det – af hensyn til folkesundheden – at de 47 medlemslande reducerer den mobilstråling, som befolkningen udsættes for, i videst muligt omfang. Særligt i forhold til børn og unge.

I efteråret 2017 opfordrede 180 videnskabsmænd fra 35 lande til, at man nu tager den nævnte resolution alvorligt. Dette anbefales blandt andet:

* Oplysningskampagner om de sundhedsskadelige risici ved mobilstråling.

* Børns brug af mobiltelefoner på skolers område reguleres stramt.

* Trådløse netværk bør ikke benyttes i klasseværelser og på skoler.

* Der fastsættes nye, lavere grænseværdier for mobilstråling.
* Styrk udviklingen af nye, trådløse teknologier til telekommunikation, teknologier, der er mindre sundhedsskadelige.

Sagsanlæg kan blive dyrt

Man kan få en indikation af, hvordan jurister ser på industriens mangelfulde advarsler til forbrugerne – de kendte til de »ugunstige effekter« ved brug af mobiltelefoner, men tav eller fortalte, at det var helt ufarligt at bruge dem.

Et amerikansk advokatfirma arbejder for en gruppe personer med hjernetumor, som det menes er fremkaldt ved brug af mobiltelefoner. For hver person søger de en erstatning på 150.000 millioner dollars.

Til grund for dette lægger de teleindustiens bevidste vildledning (deliberate misrepresentation) af de videnskabelige undersøgelser. Mere end 100 topadvokater har kæmpet for at modbevise de resultater, som fremgår af forskernes rapporter.

Fredag den 8. august 2014 afsagde dommeren i Washington kendelse om, at hver eneste af tilfældene af tumor i hjernen skal forelægges en jury. De væsentligste anklager er bevidst bedrageri, uagtsom præsentation, brud på udtrykkelig garanti og brud på lov om forbrugerbeskyttelse. Et stort gennembrud efter 20 års arbejde.

Industriens advokater vil appellere. De kræver, at forskernes høringer bliver gentaget – they want to replicate the hearings.

Afrunding – hvad nu?

Får man kræft af at bruge en mobiltelefon? Nej, det gør man ikke, men man kan få det, hvis ikke man bruger den fornuftigt. Der er grund til at overholde de anbefalinger, som kom fra EU i 2011.

Man kan se og høre de foredrag, som findes på youtube og andre netsteder og læse de artikler og bøger, der omhandler undersøgelser, som er gennemført af videnskabeligt personale om risici ved RF-stråling fra mobiltelefoner.

Gabriel-Unternehmens-Gruppe (GUG) støttede initiativtageren Klaus Scheidsteger med hans filmprojekt. De ville ikke ses i filmen, da den ikke skulle være en reklame for dem.  »Thank You For Calling« er ikke kun beviset for potentielle sundhedsrisici, men frem for alt spørgsmålet om, hvorfor denne forskning hidtil ikke er kommet frem til offentligheden. GUG ønsker ikke en kamp, men vil gerne arbejde med industrien for at gøre mobiltelefonen tålelig.

Litteratur:

• Dr. Devra Davis: Disconnect: The Truth About Cell Phone Radiation, What the Industry Has Done to Hide It, and How to Protect Your Family
https://www.amazon.com/Disconnect-Radiation-Industry-Protect-Family/dp/0525951946

• Devra Davis: The Secret History of the War on Cancer. Reprint.
»A wake-up call for all those who have accepted the poisons of our age of plenty without a blink.«
https://www.amazon.com/Secret-History-War-Cancer/dp/0465015689

• Martin Schram and Dr George Carlo: Cell Phones. Invisible Hazards in the Wireless Age: An Insider’s Alarming Discoveries about Brain Cancer and Genetic Damage. (2000). 2009. [En anden udgave er, Dr. George Carlo: Cell Phones. Invisible Hazards in the Wireless Age. Også George Carlo (red.): Wireless Phones and Health. Scientific Progress. (2010) 2013.

Hvis du vil vide mere – links:

• Thank you for calling – wie hat alles begonnen für die Gabriel-Unternehmens-Gruppe

https://www.gabriel-technology.de/aktuelles/thank-you-for-calling/

• Flere rammes af hjernetumorer:

https://www.cancer.dk/hjernetumorer-hjernesvulst/statistik-hjernesvulster/

https://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/19193328

• »The truth about mobile phone and wireless radiation«, foredrag ved Dr. Devra Davis.

• Personer med hjernetumorer:

http://www.emfnews.org

• »We wish this man, M. Repacholi, brought to justice«:

http://www.iddd.de/umtsno/puzmud.htm#but

• »Dr. George Carlo Tells the History of Mobile Phone Industry«
(Tale i mange afsnit).
https://www.youtube.com/watch?v=HBRbBgbp_x0&t=51s

• »The ex WHO »Expert«, Mike Repacholi is lying …«

http://geopathology-za.wikidot.com/fraud:who-mike-repacholi-is-lying

Henvisninger:

1. I en Apple iPhone skal du ind i Indstillinger >Generelt > Om >Juridiske oplysninger  >RF-eksponering – så kan du læse om SAR, og om 5 mm afstand.

2  <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9146709?dopt=Abstract>

3 <https://www.cancer.dk/hodgkin-lymfom-lymfekraeft/>

4 Rapport 3/10-2011, <http://interphone.iarc.fr/UICC_Report_Final_03102011.pdf>

5 Et gliom er en hjernetumor, der udgår fra hjernens støttevæv (glia).

6 Der er solgt mere end 6 milliarder mobiltelefoner, er det oplyst.

7 <goo.gl/sw3Fvf >  eller hele linket: <https://www.auva.at/portal27/auvaportal/content?contentid=10007.670874&viewmode=content>

8 The WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans (Group 2B), based on an increased risk for glioma, a malignant type of brain cancer1, associated with wireless phone use. <http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf>

9 Natalie Angier: Rising Incidence of Brain Tumors is Drawing Attention and Concern, NYT, 31.07.1990.

10 The American Journal of Industrial Medicine, december 1990.

11 Foredragets titel var: »The truth about mobile phone and wireless radiation: what we know, what we need to find out, and what you can do now.«

12 Tallet er nu 1560 ifølge Kræftens Bekæmpelse:

<https://www.cancer.dk/hjernetumorer-hjernesvulst/kort-om-hjernetumorer/>

13  Flere rammes af hjernetumorer, Metroxpress, 27/10-2016.

14  <https://www.cancer.dk/hjernetumorer-hjernesvulst/statistik-hjernesvulster/>

15 <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994>

Kilder: